Oppimistyylit

Mitä tarkoittaa oppimistyyli?

a) tapa, jolla hankitaan ja käsitellään tietoa
b) tapa, jolla opittavaa asiaa lähestytään tai jäsennetään omassa opiskelussa
c) tapa, jolla opitaan helpoimmin ja mieluiten.

- oppimistyyli kehittyy koko eliniän, lapsuudesta aikuisuuteen
- muokkautuu koulussa; erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä

Oppimistyylejä kuvataan eri tavoilla ja käsitteillä. Jokaisella on jokin vallitseva oppimistyyli, mutta jokainen voi vaihdella tiedon prosessointitapaa riippumatta omasta vallitsevasta tyylistään.

Ensimmäinen määritelmä luokittelee tyylit seuraavasti:
1) Auditiivinen = oppii parhaiten kuuloaistin avulla
2) Visuaalinen = oppii parhaiten näköaistin avulla
3) Kinesteettinen = oppii parhaiten tuntoaistin avulla

Testi oppimistyylin tunnistamiseen:http://www.tenviesti.fi/test1.htm

Toisessa määritelmässä oppimistyylit on tässä jaettu neljäksi ryhmäksi, joka pohjautuu kuuluisan professorin David A. Kolbin kokemuksellisen oppimiseen teoriaan. Toimintatavan mukaan jaetut oppimistyylit ovat seuraavat:
1. Osallistuja
2. Tarkkailija
3. Päättelijä
4. Toteuttaja

Tee testi: http://www.tenviesti.fi/test2.htm

Kolmas määritelmä jakaa oppimistyylit näin:

Oppimistyylin mukaan oppija voi olla
1) Aktiivinen osallistuja (aktivisti)
- oppii parhaiten ollessaan yhtä aikaa mukana monessa lyhyessä ja nopeatempoisessa toiminnassa
- oppimistavoiksi soveltuu projekti- ja kehitystehtävät, joihin saa tarvittaessa apua, tietoa ja opastusta

2) Käytännön toteuttaja (pragmaatikko)
- oppii parhaiten saadessaan välittömästi mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön
- oppimistavoiksi soveltuu erittäin hyvin käytännön tekeminen ja kokeileminen ns. työssäoppiminen

3) Looginen ajattelija (teoreetikko)
- oppii parhaiten silloin kun oppimistilanteessa on mahdollista kysellä ja kokeilla
- oppimistavoiksi soveltuvat perinteiset kurssit ja koulumuotoinen opetus

4) Harkitseva tarkkailija (pohdiskelija)
- oppii parhaiten ajattelemalla ennen toimintaa ja huomioimalla sekä analysoimalla
- oppimistavoiksi soveltuvat itsenäinen opiskelu ja kirjojen lukeminen

Testi oman oppimistyylin tunnistamiseen: http://www.humanic.fi/php/oppimistyylit.php

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä