Ohjeita lakitiedon kokeeseen

Lakitiedon oikeustapaus

OIKEUSTAPAUKSIEN RATKOMINEN

  • vaikeus on löytää todelliset ongelmat
  • kaikissa tapauksissa on syytä varmistaa eräät usein toistuvat seikatTARKISTA

  1. Onko tapauksessa esiintyvä henkilö alaikäinen tai muuten vajaavaltainen. Osakeyhtiön tai yhdistyksen osalta on varmistettava, että se on rekisteröity. Jos sopimuksen tai muun oikeustoimen osapuolelta puuttuu oikeustoimikelpoisuus tai jopa oikeuskelpoisuus, sillä on lähes aina merkitystä.
  2. Vaaditaanko oikeustoimelta tiettyä tekotapaa ja onko sitä noudatettu eli muotovaatimukset on täytetty (esimerkiksi kiinteistökauppa on tehtävä kirjallisesti tai se on pätemätön).
  3. Onko kyse sellaisesta oikeudellisesta toimenpiteestä, jolle on asetettu määräaika. Jos määräaikaa ei ole noudatettu, on aina selitettävä vaikutus (esim. asunnon vuokrasopimus on irtisanottava etukäteen > vuokrasuhteen päättyminen siirtyy tai avioerohakemuksen on uudistettava 6kk jälkeen > muutoin hakemus raukeaa).
  4. Onko sopimuspuolten sopimusvapautta rajoitettu pakottavalla lainsäänöksellä (esim. osa asunnon vuokraa ja työsopimusta koskevista määräyksistä on pakottavia, niistä ei saa poiketa).
  5. Ovatko osapuolet oikeudellisesti samassa asemassa keskenään (esim. kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö erottaa kuluttajan ja kauppiaan/elinkeinonharjoittajan).
  6. Onko kyse varmasti oikeudellisesta lähestymistavasta. Oikeustapaukseen vastattaessa ei käytetä moraalisia perusteluja.