lukuvuosi 2018-2019

Vanhempaintoimikunnan jäsenet 2018 - 2019

1.lk Katja Palm, Jaana Härkönen
2.lk Marie Lehtimäki, Eija Kunnaskari
3.lk Merja Halme, Toni Miller
4. lk Marianne Parkkinen, Leena Seppälä
5. lk Juha Uitos, Jaana Europaeus

6. lk Marjo Lahti
7. lk Janina Sarvilahti, Mia Honkapää
8 A. lk Jarkko Fågel
8.B lk Mirkku Tammisto-Kiiski
9. A lk Jyrki Tarhonen
9.B lk Vesa Lång
Pienryhmä Leena Kantonen
Opettajajäsen Juha Laattala

Kokouspöytäkirjat/ -muistiot

MUISTIO
Vanhempaintoimikunnan kokous 20.2.2019

Läsnä vmtk:n jäsenet: Jarkko Fågel (pj.), Juha Uitos, Toni Miller, Leena Seppälä, Janina Sarvilahti, Katja Palm, Miia Honkapää sekä opettajajäsenenä Tiina Kotila-Paaso

1. Keskusteltiin peruskoulun oppilaiden kotiintuloajoista. Tiina kertoi koululla tehdyistä valmisteluista kotiintuloaikojen suosituksen pohjaksi. Rehtori-sivistystoimenjohtajan esitys suositeltavista kotiintuloajoista on menossa to 21.2. sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan. Vanhempaintoimikunta on esityksen kannalla ja kotiintuloajat sopivat heille.
2. Koulun korjaushankkeen tarkastelua. Vilkasta keskustelua koulun korjaamisesta tai osittaisesta uudisrakentamisesta.
3. Keskusteltiin tämän hetken huolista koululla...Koulumotivaation puute ja koulusta paljot poissaolot ovat huolena. Idea: nuorille jotain omaa toimintaa, konserttia, maineikasta julkisuuden esiintyjää tms. Annetaan tästä vinkki toimimme-tiimille ja nuorisotyölle, vmtk voi kohtuudella sponssata.
4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.

Muistion kirjoitti
Tiina Kotila-Paaso

MUISTIO
Vanhempaintoimikunnan kokous 29.11.2018
Läsnä:
vmtk:n jäsenet:
Marianne Parkkinen, Leena Seppälä, Jana Europaeus, Janina Sarvilahti, Jarkko Fågel, Jyrki Tarhonen, Leena Kantonen
sekä opettajajäsen: Juha Laattala

1. Puheenjohtajaksi lukuvuodeksi 2018 - 2019 valittiin Jarkko Fågel
2. Puheenjohtaja selvitti toimikunnan rahatilannetta. Varoja on hyvin, joten niitä ei säästellä, vaan käytetään oppilaiden hyväksi tarpeen mukaan.
3. Entisen yläkoulun piha näillänäkymin ainakin toistaiseki käytettävissä markkinoiden parkkipaikkana.
4. Kevään kokoukseen kutsutaan myös eskarien edustus mukaan.
5. Sovittiin, että aikuisten perusopetuksen päästötodistuksen saaneille annetaan 100 euroa stipendirahaa
6. Keväällä jaettavien stipendien suuruudeksi sovittiin 50 euroa.
7. Jatketaan mm. seuraavia hyväksi sovittuja käytäntöjä:
 - Purnuretki (pienemmät oppilaat kaikki, isommista oppilaista halukkaat)
 - 8.lk Heureka-retki
 - 7.lk teatteri (MLL maksaa puolet)
 - teatterivierailut koululla (nuorisotoimi maksaa puolet)
 - muut sovitut vierailijat tarpeen/tarjonnan mukaan
 - linja-autokuljetuksen maksaminen oppilasvierailuihin (myös Lucia) esim. Kotisaloon
8. Puheenjohtaja selvitti kouluremontin tilannetta ja tämänhetken suunnitelmia. Kustannuslaskelmat menossa tällä hetkellä.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50

Muistion kirjoitti Juha Laattala

 
MUISTIO
Vanhempaintoimikunnan kokous  27.3.2018

Läsnä:
vmtk:n jäsenet: Marie Lehtimäki, Merja Halme, Toni Miller, Marianne Parkkinen, Juha Uitos, Sanna Vesa, Jarkko Fågel (pj), Jyrki Tarhonen, Katja Palm
opettaja jäsen: Juha Laattala
sekä lisäksi Tiina Edelman

1. Seppälän koulukuvan myyntipäällikkö Antti Hynninen esitteli yrityksen tuotteita ja kertoi erilaisista mahdollisuuksista tehdä kuvaussopimuksia. Jäsenet antoivat palautetta kuvien laadusta.
Vmtk päätti, että koulu pyytää kevään aikana tarjoukset useilta koulukuvayrityksiltä ja niiden perusteella syksyn aikana tehdään sopimus seuraaviksi vuosiksi. Selvitellään myös päiväkodin liittymistä samaan sopimukseen. Oltiin yksimielisiä vmtk:lle tulevan järjestelykorvauksen pienentämisestä, jotta kuvat perheille tulevat edullisemmiksi.
2. Keskusteltiin koulurakennuksen ilmanlaadusta. Kerrottiin nykyinen tilanne korjausten suhteen ja tulevat seuraavat toimenpiteet. Tiina Edelman esitti myös laajemman kaikkia koskevan THL:n oirekartoituksen tekemistä kaikille oppilaille ja henkilökunnalle. Opettajajäsen keskustelee asiasta rehtorin ja terveydenhoitajan kanssa.
3. Keskusteltiin kouluruokailusta. Todettiin ruuan laadun heikentyminen uuden ruuan toimittajan myötä. Kaikkia lapset eivät syö mielellään ruokaa koulussa ja tulevat sitten nälkäisinä kotiin. Asiasta tiedotetaan ruuan toimittajalle.
4. Kerrattiin kevään tapahtumat: 8. luokkien Heureka-retki 7.5. (myös vmtk:n jäsenet voivat halutessaan osallistua), stipendit edellisten vuosien tapaan.
5. Vmtk:n taloudellinen tilanne on hyvä. Markkinaparkin järjestäminen entisen yläkoulun parkkipaikalla on vielä avoin, Jarkko keskustelee asiasta uuden omistajan kanssa.
 
Kokouksen puolesta
Juha Laattala, Jarkko Fågel

MUISTIO

Vanhempaintoimikunnan kokous 22.11.2017 kello 17

Läsnä:

Marie Lehtimäki, Marianne Parkkinen, Juha Uitos, Jaana Europaeus, Marjo Lahti, Janina Sarvilahti, Jarkko Fågel, Jyrki Tarhonen, Vesa Lång, Juha Laattala

1. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Fågel.
2. Juha Laattala laatii kokouksista muistion koulun kotisivuille.
3. Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat puheenjohtajalla. Tarvittaessa mielipidettä asioihin voidaan kysyä sähköpostitse kokouksen asemasta.
4. Puheenjohtaja piti lyhyen katsauksen toimikunnan taloudesta. Rahaa on käytettävissä vuotuisiin säännöllisiin menoihin, mutta myös johonkin suurempaan koko koulua koskevaan tapahtumaan tms. jos sellainen on tarjolla. Ehdotuksia otetaan vastaan.
5. Käytiin läpi vuotuiset menot

- Purnu (3. – 6.lk ja 7.- 9.lk halukkaat)

- 7.lk teatteri (yhdessä MLL:n kanssa)

- 8.lk Heureka

- Koulun teatteriesitys yhdessä nuorisotoimen kanssa (esim. Teatteri Eurooppa 4)

- linja-auto Kotisaloon, mikäli jokin luokka on menossa esiintymään

- stipendit
6. Ideoina myös esim. :

- uinti Heinolassa (kuuluu jo koulun ohjelmaan)

- Vierumäen seikkailupuisto ( esim. 9.lk)
7. Tainionvirran koulu

- piha todennäköisesti käytettävissä parkkipaikkana seuraavillakin markkinoilla
8. Välipala-automaatti

- annetaan 500 euroa laitteen kustannuksiin

- ehdotettiin, että sijainti voisi olla liikuntahallin aula, jolloin sitä voisi käyttää myös iltakäyttäjät

- myynnissä tulee olla vain terveellisiä välipaloja

- kännykkämaksuvaihtoehtoa pidettiin ongelmallisena, koska ainakaan useimmilla pienemmillä oppilailla ei siihen ole mahdollisuutta

- pohdittiin mahdollisen vakuutuksen, ilkivallan yms. taloudellisia vaikutuksia. Sopimuksen tekijä keskustelee ja sopii asiat yhtiön kanssa koulun kannalta toimiviksi.

- korostettiin tämän tyyppisen pienimuotoisen ”yritystoiminnan” kasvattavaa merkitystä. Vastuu, huolehtiminen tuotteiden hankkimisesta, kirjanpito yms. on hyvää harjoittelua elämää varten.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.


VANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS MUISTIO

6.10.2016 klo 17.00-18.00

Hartolan yhtenäiskoulun ruokala

Läsnä 11 jäsentä, 2 opettajajäsentä


1. Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2016-2017 valittiin Jarkko Fågel.

Sihteeriksi valittiin Heli Peltonen.

2. Lukuvuoden 2016-2017 tapahtumat:

- Purnun lasketteluretki kaikille 4. - 6. luokkalaisille ja halukkaille 7. – 9. luokkalaisille.

- Teatteriretki 7. luokkalaisille yhteistyössä MLL:n Hartolan osaston kanssa. Mll kustantaa kyydin, vanhempaintoimikunta liput. Mukaan mahtuu 2-3 vanhempaa, lisätietoja puheenjohtajalta.

- Heureka-reissu 8. luokkalaisille keväisin.

- teatteriesitys yhteistyössä Hartolan kunnan kulttuuritoimen kanssa. Osallistutaan kustannuksiin max 500€.

- jaettu heijastimia oppilaille, tänä syksynä kohderyhmänä ekaluokkalaiset

- Kotisaloon oppilasryhmiä esiintymään ja viemään iloa vanhuksille, Haarasillan kanssa tehty sopimus edullisesta bussikyydistä

- vanhempaintoimikunnan stipendit jaetaan kevätjuhlassa

3. YHR = Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

- kunkin luokan vanhempaintoimikunnanedustaja osallistuu YHR:ään

- 3. luokasta ylöspäin paikalla myös luokan valitsemat luottamusoppilaat

- käsitellään luokkaa ja sen asioita kokonaisuudessaan, ei ketään yksittäistä oppilasta

- tiedotus wilman välityksellä hieman aiemmin kuin edellisellä viikolla

- wilman keskustelutoiminto ei paras kanava vanhempien väliselle keskustelulle, parempi vaihtoehto on sähköposti

- edustajan kautta sähköpostilla muille vanhemmille esim. kolme kysymystä, jotta koko luokan kanta tulee esille YHR:ssä. Kysymykset voisivat olla esim.

1. Mikä lapsesi luokassa on hyvää?

2. Mitä kehitettävää näet luokan toiminnassa

3. Millaista yhteistyö mielestäsi on kodin ja koulun välillä?

4. Muita luokkaan liittyviä asioita, joita haluat palaverissa käsiteltävän.


4. Vanhempaintoimikunnan rooli

- kodin ja koulun välisen yhteistyön välikappaleena toimiminen

- ehdotettiin vähennettäväksi perinteistä varainhankintaroolia antamalla tilaisuus jollekin luokalle, joka kerää varoja esim. leirikouluun (lukusunnuntai ja isänpäivän markkinoihin ei ole löytynyt työntekijöitä viime vuosina), pidetään markkinaparkki (tuottaa 90% tuloista)

- rehtori kyselee välillä toimikunnan kantaa johonkin asiaan


5. Ajatuksia, toiveita ja kysymyksiä:

-Keskusteltiin stipendien ja arvosanojen myöntämisperusteista ja vanhempaintoimikunnan näkemyksen mukaan koulun ulkopuolella tehdyt suoritukset ym. eivät saa vaikuttaa arvosanoihin tai koulun omiin stipendeihin. Opettajajäsen Heli Peltonen ilmaisi olevansa eri mieltä perusteista ja puheenjohtaja kehoittikin opettajia käymään keskustelun arvosteluperusteista, jotta kaikkia oppilaita arvosteltaisiin samoin perustein.
- ehdotettu hankittavaksi lettupannuja (4 kpl) uudelle nuotiopaikalle (koulun lähellä), opettajat kyselevät tarvetta ja hintoja

- liikuntatunneille kaikille sisäpelikengät? syylät tarttuvat lattiasta, kengälliset pelaajat turvallisuusriski kengättömille, ehdotus: annetaan jaettavaksi lahjoitettuja (pieniksi jääneitä) kenkiä tarvitseville

- täit puhuttavat myös, ehdotettu hankittavaksi täipussit (pukupussit) oppilaille naulakoihin, tiedotus koulun sisällä ja iltikseen ontuu

Kokouksen puolesta
Juha Laattala, opettajajäsen, Jarkko Fågel, puheenjohtaja

PS.
- Kokouksen jälkeen on selvinnyt, että koulun talousarviossa on varoja esim. lettupannujen tai verhojen hankkimiseen, jos ne katsotaan tarpeelllisiksi.

- Rehtorilta on tullut ehdotus stipenditoimikunnan perustamisesta (vanhempien, oppilaiden, opettajien edustus ), jotka miettivät stipendien antoperusteet koululle.

VANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS 26.1.2016

Paikka: Hartolan Yhtenäiskoulu

Paikalla: pj Jarkko Fågel, Juha Laattala, Riikka Virman-Tonteri, Tuija Kajasrinne, Sari Laitinen, Kirsi Laakso, Tuija Elfvengren, Markku Tuppurainen, Laura Halmekoski, Sanna Vesa, Heidi Johansson, Kirsi Hölttä ja Anu Meinander

Esittely pilottimallista lasten digielämään liittyen

Marko Torppala esitteli pilottimallia, jossa vanhemmat ja perheet voivat saada tukea ja ohjausta lasten ja nuorten turvalliseen ja oppimista edistävään digi-elämään.

Ehdotus on perustaa Hartolaan pilottiryhmä suunnittelemaan perheiden ja koulun digisääntöjä, digitoimintamalleja ja -tukea. Koulun puolella toimii oma opetukseen ja kouluelämään liittyvä pilottiryhmä.

Kiinnostuksensa vanhempien ryhmään ilmaisivat Tuija Elfvengren, Kirsi Hölttä, Heidi Johansson, Sanna Vesa ja Jarkko Fågel. Juha Laattala tulee ryhmään koulun edustajana. Mukaan ryhmään mahtuu vielä asiasta kiinnostuneita.

Sähköpostilla tulee Jarkolta lisätietoa asiasta.

 

  1. Kevään tapahtumat ja VMTK:n osuus niissä

Tammikuussa tulossa Teatteri Eurooppaneljän esitys koulun pienemmille oppilaille. Vanhempaintoimikunta ei ole mukana kustannuksissa.

25.2.2016 Koululla talviliikuntapäivä ja Purnu-retki. Purnuun lähtevät kaikki koulun 3.-6.luokkalaiset sekä 7.-9.luokilta lasjettelijat. 1.-2.luokkalaiset tekevät oman hiihtoretken ja koululle jääville yläkoululaisille on muuta talvista liikuntaa.

Päätettiin, että Vanhempaintoimikunta kustantaa Purnuretken kaikille 3.-6. luokkalaisille ja 7.-9.luokkalaisista laskettelijoille. Jatkossakin tuetaan Purnu-retkeä vastaavalla tavalla.

9.3.-16 7.luokkalaisten teatteriretki Pinokkio-näytelmään. Vanhempaintoimikunta yhteistyössä MLL:n kanssa.

Keväällä 8.luokkalaisten Heureka-retki

Lisäksi mahdollisesti tulossa koululle konsertti koko koulun oppilaille kevään aikana. Päätettiin, että Vanhempaintoimikunta voi sponsoroida esityksen kustannuksista puolet, kuitenkin maksimissaan 500€.

Keväällä tulossa perinteinen Lukusunnuntai tapahtuma kirjastolla.

Keskusteltiin myös koulun pihan avajaisista. Palataan aiheeseen kevään kuluessa.

 

  1. Kouluvalokuvaus

Valokuvatarjoukset saatu Kuvapaja/Kuvaverkolta, Frendi-kuvalta ja Seppälän koulukuvilta. Keskustelun jälkeen päätettiin valita Seppälän koulukuvat kolmevuotisella sopimuksella. Päätettiin pienentää järjestelykorvauksen osuutta nykyisestä, jotta kuvapakettien hinnat saadaan edullisemmaksi.

 

  1. Koulun tilakysymykset

Tiedoksi kerrottiin, että alakäytävä (Kukko-ovelta kohti uutta osaa) menee remonttiin kesällä sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Korjattavaksi tulee neljä-viisi luokkahuonetta ja käytävä.

Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään iltapäiväkerhon tiloissa klo 9-13. Juha Laattala kertoi parin viikon kokemusten pohjalta kaiken sujuneen hyvin.


Muut asiat

Keskustelua maahanmuuttaja-asioista ja toisena asiana oppilaiden tupakoinnista.

Kokouksen puolesta

puheenjohtaja Jarkko Fågel ja sihteeri Riikka Virman-Tonteri

MUISTIO VANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS 28.10.2015 klo 17.30 Paikka: Hartolan yhtenäiskoulun ruokasali Paikalla: Jarkko Fågel, Tuija Elfvengren, Laura Halmekoski, Satu Hurhala, Kirsi Hölttä, Hanna Kääriäinen, Kirsi Laakso, Sari Laitinen, Janina Sarvilahti, Leena Seppälä, Jyrki Tarhonen, Markku Tuppurainen, Juha Uitos, Sanna Vesa, Riikka Virman-Tonteri ja Juha Laattala 1. Juha Laattala avasi kokouksen klo 17.30. 2. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle 2015-2016 valittiin Jarkko Fågel. Sihteerinä toimii Riikka Virman-Tonteri. 3. Toimikauden 2015-2016 toimintasuunnitelma Päätettiin tukea edellisten vuosien tapaan 3-6.luokkalaisten lasketteluretkeä Purnuun, 7.lk:n teatteriretkeä ja 8.lk:n Heureka-retkeä. Lisäksi tulossa on teatteriesitys Teatteri Eurooppaneljältä. Jokaiselle luokalle tarjotaan keilaustunti Hartolan keilahallilla. Tuloja saadaan järjestämällä tapahtumia ja myyjäisiä. Päätettiin järjestää markkinaparkki yhteistyössä 8.luokkien kanssa. Keväällä ollaan mukana kirjaston Lukusunnuntai-tapahtumassa järjestämässä kahvio ja arpajaiset. Keskusteltiin Isänpäivän aaton myyjäisistä. Päätettiin tänä vuonna jättää myyjäiset järjestämättä ja tarjota mahdollisuutta jollekin luokalle luokkaretkikassan kartuttamiseksi. 4. Koulun kuulumiset Juha Laattala kertoi Päijät-Hämeen Ankkuri-tiimin vierailun antia. Ankkuri-tiimin poliisi, sosiaalityöntekijä ja nuoriso-ohjaaja kertoivat koulun ja nuorisotoimen henkilökunnalle seudun huumetilanteesta ja antoivat toimintaohjeita huolen herätessä. Koulu on järjestämässä päihdevalitusta isommille oppilaille. Pienemmille oppilaille on suunnitteilla valistusta peliriippuvuudesta. Kerrottiin myös pienryhmän väistöstä luokkatilojen sisäilmaongelmien tutkimisen ja korjaamisen ajaksi. Vanhempaintoimikunta toivoo koululta avointa tiedotusta ajantasaisesti koulussa poikkeavista tapahtumista esim. palohälytys tms. Lisäksi toivotaan lapsille ja nuorille liikkennevalistustapahtumaa. Toimikunta voi osallistua kustannuksiin. 5. Koulun piha-alueen suunnitelma Jarkko Fågel kertoi töiden etenemisestä ja suunnitelmasta. Toimikunta esitti toiveen toisen istuinryhmän hankkimisesta takapihalle. Keskusteltiin myös siitä, että roskiksia on oltava riittävästi leikkipaikkojen yhteydessä. 6. Muut asiat Laura Halmekoski kertoi Kokemuskirjasto tapahtumasta ke 18.11. kirjastolla. Samaan aikaan on influenssarokotukset Linkussa kirjaston pihalla. Tapahtumassa olisi mahdollisuus jollekin luokalle kahvion pitämiseen. 7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 Sihteeri Riikka Virman-Tonteri

VANHEMPAINTOMIKUNNAN KOKOUS 27.1. 2015

Hartolan Yhtenäiskoulu

Paikalla olivat Sanna Vesa, Kirsi Laakso, Jyrki Tarhonen, Anu Meinander, Juha Uitos, Janina Sarvilahti, Sari Laitinen, Laura Halmekoski, Anne Lindroos, Jarkko Fågel, Juha Laattala ja Leena-Kaisa Porvari

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10.

Vanhempaintoimikunnan toimintaa keväällä 2015:

-Viikolla 6 tulossa Kulttuuritoimen ja Vanhempaintoimikunnan yhdessä kustantama teatteriesitys 1.-6.-luokille.

-Purnuretki 4.-6.-luokille päätettiin laajentaa koskemaan 3.-6.-luokkia.

-Vanhempaintoimikunta päätti maksaa 1.-9. luokille yhden keilahallivuoron vuodessa. Toteutus liikuntatuntien aikana.

-7. luokkien teatteriretki suuntautuu Mikkeliin. Retkelle lähtö tapahtuu ennen koulupäivän alkamista. Vanhempaintoimikunta esitti, että ensisijaisesti huoltajat pyrkivät järjestämään lapsensa koulukyydin aamulla retkelle. Toimikunta esitti lisäksi, että koulu järjestäisi erillisen taksikyydin niille oppilaille, joiden vanhemmat ovat estyneitä kuljettamaan lapsensa koululle.

 

4.Muut asiat

-Kokouksessa pohdittiin myös ideoita kevään muihin tapahtumiin. Esim. Duudsonien kutsuminen koululle nousi esiin. Lisää ideoita voi esittää vastuuhenkilöille.

-Aamuvalvontaa toivottiin edelleen koulun pihalle. Vanhempaintoimikunta esitti, että muutama koulun henkilökuntaan kuuluva voitaisiin palkata vastaamaan aamuvalvonnasta.

-Kokouksessa keskusteltiin paljon aiheesta "Mitä vanhempaintoimikunta voi tehdä koulukiusaamisen eteen?

-Koulumatkojen todettiin kuuluvan koulupäivään. Koululaisten välisissä epäselvissä tapauksissa toivottiin, että vanhemmat ottavat rohkeasti yhteyttä kouluun. Opettajat voivat käsitellä vain sellaiset asiat, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa.

-Koulu ei voi reagoida sosiaalisessa mediassa oleviin tietoihin, vaan koululle pitää tulla tieto suullisesti, wilman tai kännykän kautta.

-Todettiin, että sosiaalinen media ei ole oikea/sopiva paikka ruotia koulukiusaamiseen liittyvia asioita.
-Koulukiusaamistapauksissa pitää aina toimia.

- Myös vanhemmat voivat olla aktiivisia ja osallistua esim. välitunti- ja aamuvalvontaan koulun pihassa. Vanhemmat ovat tervetulleita myös oppitunneille.

 

  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.45.

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja Jarkko Fågel Sihteeri Leena-Kaisa Porvari

 

 


MUISTIO

Hartolan Yhtenäiskoulu, Alakoulu
7.10.2014 klo 17

1. Paikalla olivat Laura Halmekoski, Juha Uitos, Hanna Kääriäinen, Markku Tuppurainen, Janina Sarvilahti, Jarkko Fågel, Maria Huoponen, Tuija Elfvengren, Satu Heinonen, Heidi Johansson, Kirsi Laakso, Sari Laitinen, Jyrki Tarhonen, Mirja Boren, Anu Meinander, Juha Laattala ja Leena-Kaisa Porvari

2. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen
-puheenjohtajaksi uudelle toimikaudelle 2014-2015 valittiin yksimielisesti Jarkko Fågel
-kokouksen sihteeriksi valittiin Leena-Kaisa Porvari

3. Toimintasuunnitelma syksylle
-Markkinaparkki on jo järjestetty ed. toimikunnan ja 8.-luokan vanhempien yhteistyönä
-Koulukuvaus: 3-vuotinen sopimus tehty Seppälän Koulukuvien kanssa. Koulukuvauksista tulevat varat saadaan vanhempaintoimikunnnan käyttöön.
-Myyjäiset järjestetään isäinpäivän aattona 8.11. S-marketin pihassa.
-Vanhempaintoimikunnan varoja menee tänä vuonna koululle hankittaviin tabletteihin. Lisäksi varoja käytetään perinteisesti 1-3 lk:lle koululle järjestettävään teatteriesitykseen, 4-6 lk:lle Purnu-retkeen, 7. lk:lle teatteriretkeen sekä 8 lk:lle Heureka-retkeen.

4. Koulu ja vanhempaintoimikunta
- Ennen ensi lukuvuotta tulee pohdittavaksi jatketaanko koululla aamupäivähoitoa. Vanhempaintoimikunnassa esitettiin, että on tärkeää kartoittaa kuinka moni lapsi tarvitsee aamupäivähoitoa tulevan lukuvuoden aikana. Sivistystoimelta toivottiin tilanteen selvittämistä. Esiin nousi myös kysymys, voisiko aamupäivähoitoa olla joinakin aamuina ja sen lisäksi mahdollista kerhotoimintaa.
-Uusi opetussuunitelma velvoittaa koulua käymään arvokeskustelua vanhempien kanssa. Keskustelua käynnistämiseksi saatetaan järjestää arvoja koskeva kysely vanhemmille.
-Vanhempien aktiivisesta roolista koulun ja kodin yhteisissä toimintapäivissä keskusteltiin.

5. Muut asiat
-Keskusteltiin Sysmän ja Hartolan tilanteesta: Hartola tarjoaa Väihkylän koululle siirtotiloja Hartolan Yläkoulun tiloista. Sysmä päättää tilanteesta viikolla 42.
-Keskusteltiin rakennushankkeen etenemisestä ja lähiliikuntapaikkojen tulosta koulun piha-alueille
10.1. pidetään Yhtenäiskoulun viralliset avajaiset.
-Keskusteltiin koulumatkoista, liikennesääntöjen noudattamisesta ja oppilaiden turvallisuudesta. Vanhempaintoimikunta lähettää muistutuksen ed. asioista wilmaviestinä koteihin. Keskusteltiin myös mahdollisen pyöräily-/liikennepäivän järjestämisestä koululla yhteistyössä vanhempaintoimikunnan kanssa.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.45.

Kokouksen puolesta

Pj Jarkko Fågel Sihteeri Leena-Kaisa Porvari


MUISTIO:
Vanhempaintoimikunnan kokous 24.4.2014
Läsnä: Katja Kähönen, Markku Tuppurainen, Marjo Lahti, Janina Sarvilahti, Sanna Vesa, Jarkko Fågel (pj), Mirja Tammisto, Saila Vuorinen, Tuija Elfvengren, Heidi Johansson, Kirsi Laakso, Sari Laitinen, Jyrki Tarhonen, Marianne Saarinen, Anne Onali-Hallberg, Anu Meinander, Juha Laattala (opettajajäsen)

Kello 16 – 16.45 mahdollisuus tutustua minitoimihallin rakennustyömaahan

Kokous klo 16.45 – 17.30
1. Toimikunta oli yksimielisesti ”Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen koulussa”- käytäntöehdotuksen kannalla
2. Opettajajäsen pyysi jäseniä tutustumaan uuteen opetussuunnitelmaesitykseen (nettiosoite mm. toukokuun kuukausitiedotteessa) ja kommentoimaan sitä
3. Oppilashuollon opetussuunnitelman valmistuttua se lähetetään puheenjohtajan välityksellä jäsenille kommentoitavaksi (kommentointiohjeet suunnitelman mukana)
4. Vanhempaintoimikunta järjestää kahvituksen 10.5. pidettävään koulutarvikkeiden huutokauppaan (Mirkku Tammisto ja Sanna Vesa leipovat, Kirsi Laakso (ja Mirja Boren) keittää kahvit. Kahvitustarvikkeet saa koululta. Juha Laattala toimii tarvittaessa koululta yhdyshenkilönä.
5. Puheenjohtaja ja opettajajäsen näyttivät ja selvittivät koulusaneerauspiirustuksia ja aikatauluaVANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja

Hartolan Yhtenäiskoulu, Alakoulu
15.10. 2013 klo 17

1. Paikalla olivat Katja Kähönen, Henry Heinonen, Markku Tuppurainen, Marjo Lahti, Janina Sarvilahti, Jarkko Fågel, Mirja Tammisto, Saila Vuorinen, Kirsi Lahtinen, Tuija Elfvengren, Heidi Johansson, Kirsi Laakso, Sari Laitinen, Jyrki Tarhonen, Marianne Saarinen, Mirja Boren, Eeva Sankari, Anne Onali-Hallberg, Anu Meinander, Juha Laattala ja Leena-Kaisa Porvari.

2. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen
-puheenjohtajaksi uudelle toimikaudelle 2013-2014 valittiin yksimielisesti Jarkko Fågel
-kokouksen sihteeriksi valittiin Leena-Kaisa Porvari

3. Toimintasuunnitelma:
-Kouluvalokuvaus: 3-vuotinen sopimus tehty Seppälän Koulukuvien kanssa. Koulukuvauksista tulevat varat saadaan vanhempaintoimikunnan käyttöön.
-Markkinaparkki: on jo järjestetty ed. toimikunnan ja 8.-luokan vanhempien yhteistyönä, tuotto 8.-luokkalaisten Heureka-retkeen.
-Myyjäiset ja arpajaiset: järjestetään 9.11. klo 8.30-13.00 S-marketin edessä. Myyjäisten tuotto käytetään 4.-6.-luokkalaisten Purnu-retkeen.
-Lukusunnuntain kahvitus: järjestetään keväällä kirjastolla, jos vastuunkantajia löytyy.
-7.-luokkalaisille järjestetään teatteriretki. Vanhempaintoimikunta ja MLL maksavat kulut puoliksi. Oppilaat saavat itse valita esityksen.
-1.-6.-luokkalaisille järjestetään vieraileva teatteriesitys koululle.
- Vanhempaintoimikunta antaa joka toiselle luokka-asteelle keväällä stipendit.
- Ehdotettiin raha-anomuksen tekemistä Leijonille. Anomus kohdistetaan retkien kulujen korvauksiin.

4. Muut asiat
-Vanhempaintoimikunnan omasta illanvietosta ottaa ehdotuksia ja ideoita vastaan Mirja Boren.
-Wilmassa todettiin puutteita vanhempien merkitessä lasten poissaoloja, esim. sairaspoissaoloa ei voi merkitä.
-Koululle esitettiin toive lasten valvomisen järjestämisestä alakoulun pihassa aamulla ennen koulun alkamista.

5. Koulun uudisrakennus ja saneeraus
-Raskas kalusto ja sen liikkuminen jatkuu työmaalle seuraavan talven 2013-1014 ajan. Pekka Munukalta on pyydetty että työmaalle ei peruutettaisi kuorma-autolla, jotta lasten kouluun tulolle tai lähdölle ei tulisi turvallisuusriskejä.
-2014 joululomalla Yhtenäiskoulun on tarkoitus muuttaa uusiin tiloihin.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.00.

Kokouksen puolesta

Pj Jarkko Fågel Sihteeri Leena-Kaisa Porvari


VANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja

Hartola, Alakoulun opettajainhuone
22.1. 2013

1. Paikalla olivat Janina Sarvilahti, Sanna Vesa, Marjo Lahti, Jarkko Fågel, Saila Vuorinen, Tuija Elfvengren, Kirsi Laakso, Sari Laitinen, Sari Aaltonen, Maria Huoponen, Eeva Sankari, Anne Onali-Hallberg, Mirja Borén, Leila Nieminen, Juha Laattala ja Leena-Kaisa Porvari

2. Puheenjohtaja Jarkko Fågel avasi kokouksen klo 17.00.

3. Vanhempaintoimikunta valitsi Seppälän koulukuvan hoitamaan kouluvalokuvauksen seuraavina kolmena lukuvuotena. Muut esillä olleet koulukuvatarjoukset olivat Frendikuvalta ja Kuvaverkkolta.

4. 8. luokan retki Heurekaan järjestetään tiistaina 29.1. 2013 n. klo 9-17. Halukkaat retkivalvojat voivat ilmottautua Anne Tikkaselle tai Juha Laattalalle.

5. 7. lk on valittu tämän kevään teatteriretken kohteeksi. 7. –luokkalaiset lähtevät Jyväskylään to 16.5. katsomaan Max ja Moriz –esitystä. Vanhempaintoimikunta päätti muodostaa jokavuotisen perinteen 7. luokan teatteriretkestä. MLL osallistuu matkan kustannuksiin. Sari Aaltonen lupautui retkelle valvojaksi. Lisää valvojia tarvitaan, halukkaat voivat ilmottautua luokanvalvojille.

6. 4.-6.-luokkien Purnupäiväksi on varattu ti 12.3. Vanhempia toivotaan valvojiksi ja avustajiksi retkelle mukaan. Retki on valvojille ilmainen.

7. 1.-3.-luokkien sekä Vanttulaisten tapahtumapäivästä ja mahdollisesta esiintyjävierailusta keskusteltiin. Alustavasti päätettiin pyytää tanssiteatteri Raatikon PIM ja POM-esitystä alakoululle. Vanhempaintoimikunta pyrkii luomaan perinteen myös alempien luokkien sekä Vanttulaisten tapahtumapäivästä.

8. Vanhempaintoimikunta tutustui liikuntahallin sekä Hartolan Yhtenäiskoulun lisäluokkien alustaviin piirustuksiin.

9. Pedanettiin tulee näkyviin muistio vanhempaintoimikunnan tekemistä päätöksistä. Pedanetin sivuja kehitetään jatkuvasti. Palaute ja kehittämisideat voi kertoa Irja Niilahdelle.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Kokouksen puolesta


PJ Jarkko Fågel Sihteeri Leena-Kaisa Porvari

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä