Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta Hartolan Yhtenäiskoulussa

Hartolan kunta järjestää 1.8.2021 alkaen iltapäivätoimintaa yhtenäiskoulun tiloissa koulupäivisin klo 13-16.
Puhelin iltapäivätoimintaan on 044-7432 296


lltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 90,00 euroa. 

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos iltapäivätoimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.


Perheellä on ilmoitusvelvollisuus, jos se luopuu iltapäivähoitopaikasta kesken lukuvuoden, jolloin maksuvelvollisuus lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, kun ilmoitus on saatu koulutoimistoon.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautuksen tai alennuksen liitteeksi tarvitaan sosiaalityöntekijän tai muun asiantuntijan lausunto.

Hakemus toimitetaan Hartolan Yhtenäiskoululle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä