Tukikeskus Valopilkku

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku tukee koulukiusaamista kokeneita sekä heidän vanhempiaan

Kiusaamisen jälkihoitoa ensimmäisenä Suomessa

Tukikeskus Valopilkku on ensimmäisenä Suomessa aloittanut kiusaamisen jälkihoidon ja kehittänyt VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomallin®, joka toimii tarjoamamme tuen perustana. Malli on kehitetty ensin RAY:n ja sittemmin STEA:n rahoittamana veikkausvaroin. Toimintamme ytimenä on tarjota ilmaista, ensisijaisesti vertaisuuteen perustuvaa ja ilman lähetettä tapahtuvaa kiusaamisen jälkihoitoa sekä matalan kynnyksen tukea kiusaamista kokeneille ihmisille. Toimimme valtakunnallisesti Lahdesta käsin.

Vertaistukiryhmien lisäksi tarjoamme nuorille, aikuisille, perheille ja ammattilaisille keskusteluapua, tukea ja tietoa kaikissa kiusaamiseen liittyvissä asioissa puhelimitse, netin kautta sekä yksilötapaamisissa. Viranomaisille ja eri alojen ammattilaisille tarjoamme koulutuksia ja yhteistyömahdollisuuksia. 

Toimintaamme rahoitetaan veikkausvaroin ja sitä koordinoi Harjulan Setlementti ry Lahdessa. Toimintamme on valtakunnallista.
Tukiryhmät ja vertaistuki

Kiusaamiskokemuksen työstäminen ei aina vaadi ammattilaisen apua, joskus vertaistuki voi olla sopivampi tukimuoto. Ammattilaistuki ja vertaistuki eivät myöskään sulje pois toisiaan. Monesti ammattilaisen tarjoaman tuen lisäksi voidaan tarvita vertaistukeen perustuvaa tukea, missä keskitytään kiusaamiskokemuksen työstämiseen. Tukikeskus tarjoaa tukiryhmiä eri ikäisille koulukiusaamista kokeneille ihmisille sekä kiusattujen lasten vanhemmille. Ryhmänohjaajina toimivat tukikeskuksen työntekijät tai koulutetut vapaaehtoiset vertaisohjaajat. 

Kiusaamisen jälkihoitomalli on tehokas vertaisuudessa syntyvän jakamisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen kautta, joka alkaa muuttaa ihmisen aiempaa käistystä itsestään. Koska kiusaaminen on ryhmäilmiö, vertaisuuden kokemus muodostuu erityisen tärkeäksi toipumiselle, koska ihminen saa vertaisryhmässä usein ensimmäistä kertaa kokemuksen siitä, että ryhmä hyväksyy hänet, eikä kiusaajaa. Tukiryhmän aikana tutkitaan kiusaamiskokemukseen liittyviä tunteita ja käsityksiä, joita on itsestään kokemuksen kautta saanut, jotta näitä vääriä käsityksiä voidaan alkaa muuttaa.Tukea puhelimitse ja netissä

Ryhmien lisäksi tarjoamme tukea myös puhelimitse, netin kautta sekä yksilötapaamisten muodossa. Toimintamme on maksutonta, eikä vaadi lähetettä. Tarjoamme tukea eri ikäisille kiusaamista kokeneille ihmisille, pienten lasten kohdalla tuki on suunnattu vanhemmille, jotta he voivat paremmin tukea lastaan.

Tukinet.netissä tukikeskuksella on chat, josta löytyy lisätietoa tukinetistä.

Koulutusta ja luentoja

Tarjoamme asiantuntija-luentoja ja koulutusta kiusaamisesta ilmiönä, kiusaamisen seurauksista sekä jälkihoidosta eri alojen ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille. 

Kiusaamisen kohtaaminen, käsitteleminen ja ratkaisut-koulutuksen aiheita ovat:

  • Kiusaamisen tunnistaminen ja ilmapiirin merkitys kiusaamisen syntymisessä
  • Kiusaaminen ilmiönä ja ryhmäpaineen merkitys
  • Kiusaaminen väkivallan muotona
  • Kiusaamisväkivallan seurauksia kiusatun elämässä
  • Kiusatun perheen kohtaaminen
  • Mihin kiinnittää huomiota kiusatun tukemisessa
  • Kiusaamisen jälkihoito ja elämänhallinnalliset asiat

Räätälöimme koulutuksen myös tarpeenne mukaan! KYSY LISÄÄ!

Tukea puhelimitse ja netissä

Kiusaamisen vaikutuksia ei ole helppo tunnistaa. Kun kiusaaminen vihdoin päättyy, oletetaan, että myös uhrin kokemus katoaa. Näin ei usein ole: kiusatuksi joutunut voi kantaa kiusaamiseen liittyvää ahdistusta pitkälle aikuisuuteen. Kiusaamisen vaikutukset voivat tulla esiin mm. masennuksena, ahdistuksena tai jännitystiloina. Oireet saattavat monesti olla seurausta kiusaamisesta, mutta niitä ei osata yhdistää kiusaamisesta johtuviksi. Yksilön tarpeista lähtevä jälkihoito auttaa kiusattua pääsemään kokemansa yli ilman että traumat vaikuttavat ammatinvalintaan, opintoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja itsetuntoon.Ole edelläkävijä ja ota haltuusi VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli®, jonka avulla tuet kiusaamista kokeneita, sitä parhaillaan kokevia sekä kiusattujen lasten perheitä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä