Julkaisut

Julkaisut

Harjulan Setlementti tuottaa julkaisuja ja artikkeleita pääsääntöisesti erilaisissa hankkeissa. Niissä kerrotaan hankkeen aikana muodostuneista ja kehitetyistä toimintamalleista ja prosesseista.


Erityisryhmille virtuaalista koulutusta ja toimintaa – toiveita ja haasteita, projektin loppujulkaisu 2019

Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville, LAB-ammattikorkeakoulun julkaisu 2023 

Minun tulevaisuuteni! Nuorten maahanmuuttajien polku koulutukseen ja työelämään, projektin loppujulkaisu 2016

Olopisteellä kohdataan pitkäaikaistyötön läheltä, AMK-lehti 2/2017 

Opintojen henkiökohtaistamisprosessin kehittäminen arkipäivän tilanteita hyödyntäen, projektin loppujulkaisu 2019

Osallisuuskorttelin opinnollistamisen malli, LAB-ammattikorkeakoulun julkaisu 2021 

Sosionomiopiskelijat sosiaalipedagogista asiantuntijuutta rakentamassa Olopisteellä, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2021 

Soulbus – monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen ammattikorkeakoulun ja työelämäkumppanin yhteisvoimin, Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2017 

Valmennusta tyvestä latvaan, LAB Focus -blogi 2021 


Olopiste - Aktiivisuudella tasapainoista arkea -hankkeen julkaisuja on koottu Innokylään


Opinnäytetyöt
Osana kehittämistyötä Harjula tekee yhteistyötä myös opinnäytetyövaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. 

Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen vaikutuksista, Syrjänpää Janette 2019

Monikulttuurisen maahanmuuttajaryhmän ryhmäyttäminen : Minun Suomeni ja Minun Tulevaisuuteni -hankkeet, Mantere Noora 2016

Siltoja kotoutumiseen: Lahden alueen kolmannen sektorin toiminta maahanmuuttajien tukena, Rahikainen & Toivainen 2015

Suomen luonto maahanmuuttajaperheiden kotoutumista edistämässä: Luonnon jäljillä opas Harjulan Setlementti ry:lle, Ahonen-Kel Annika 2020

Toimintatuokiot eri sukupolvien yhteisöllisyyttä edistämässä, Mäkelä Heini 2019

Vuorovaikutusta virtuaalisuuden keinoin: Sosiaalisesti vetäytyneiden toiveita virtuaalisesta koulutuksesta ja toiminnasta, Sipponen & Nieminen 2018

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä