TYYKI - työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta

TYYKI - työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilierrosta

Hanketta toteuttavat Kouvolan ammattiopisto (hallinnoija), Harjula Setlementti ry/Harjulan kansalaisopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, XAMK, TSL, yritys- ja työelämäkumppaneina toimivat useat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, TE-palvelut, kaupunkiorganisaatiot, välityömarkkinatoimijat Kouvolan, Lahden ja Mikkelin alueelta. Hanketta toteutetaan Harjulassa 1.4.2023-30.9.2024.

Hankkeessa tunnistetaan tekstiilikierrätykseen liittyviä uusia ammatteja ja osaamisvaatimuksia yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa, kehitetään tekstiilikeräyspisteistä tulevien tekstiilien lajitteluun-, käsittelyyn- ja tuunaukseen liittyvää demo- ja oppimisympäristöä sekä digitaalista oppimisympäristöä ja mikrokredentiaaleja.

Hankkeessa suunniteltavan ja toteutettavan koulutuksen kohderyhmänä ovat rakennemuutosaloilta työpaikkoja menettävät ja nykyisissä työtehtävissään tekstiilikierrätyksen tehtäviin lisäkoulutusta tarvitsevat henkilöt. Tavoitteena on mm. oppilaitosrajat ylittävä koulutustarjonta ja yksilöllisten koulutuspolkujen rakentaminen. Harjulan vastuulla on lisäksi osaamisperusteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suunnittelu, pilotointi ja opiskelijoiden suoritusten vieminen KOSKI-tietovarantoon.

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. 

Kestävää kehitystä tekstiilikierrossa koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä.
Koulutuksen toinen toteutus ajoittuu 5.2.2024-31.05.2024 välille.

Kestävää kehitystä tekstiilikierrossa -koulutus on 5 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Se sisältää 4 kestävää kehitystä edistävää opintojaksoa. Koulutus on verkko-opintoina suoritettava kokonaisuus, jossa on mahdollisuus osallistua myös lähiopetukseen. Koulutuksen opintojaksot ovat:

· Tekstiilikierto tutuksi (1 op)

· Tekstiilitietämys (1 op)

· Tekstiililajittelu (2 op)

· Työskentely tekstiilikierrossa (1 op)

Koulutuksen tavoitteet ovat:

• Opiskelija tunnistaa, miten kestävä kehitys näkyy tekstiilikierrossa

• Opiskelija osaa toimia turvallisesti tekstiilikierron eri työvaiheissa

• Opiskelija tunnistaa tekstiilikierron eri jakeita ja laatuja

• Opiskelija tunnistaa tekstiilin arvon ja alkuperän

• Opiskelija kehittää omaa minäpystyvyyttä tekstiilikierron työtehtävissä

• Opiskelija tuntee jätelain tekstiilejä koskevat kohdat

• Opiskelija tuntee tekstiilikierron kokonaiskuvan ja merkityksen omassa työssään

 

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksesta:
Tiia Salminen, puh. 044 7725035, email: tiia.salminen(a)harjulan.fi
Kirsi Ojamo, puh. 044 7725023, email: kirsi.ojamo(a)harjulan.fi


Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä