UUSIKSI - osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn

Yhteistyötä yli oppilaitosrajojen

Hanketta toteuttavat yhdessä Harjulan kansalaisopisto, Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto. Hanketta toteutetaan 1.10.2022-30.6.2024. 

Hankkeessa edistetään vihreää siirtymää kehittämällä kiertotalouden, kierrätyksen ja uusiomateriaalien käytön ja hyödyntämisen aihealueen käytännönläheistä ja työtehtäviin kiinnittyvää, kansalaisopiston tarjoamaa koulutusta alueen kierrätyskeskusten vakituiselle ja määräaikaiselle henkilöstölle. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat matalan koulutustason omaavia työntekijöitä, joista monet ovat palkkatuella työllistettyjä. Heille suunnitellaan matalan kynnyksen koulutuspolku, jonka jälkeen heillä olisi paremmat valmiudet aloittaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opintoja.

Hankkeessa luodaan uudenlainen oppimisverkosto, jossa osaamisen uudistamisen palveluita ja jatkuvan oppimisen polkuja suunnittelevat yhdessä kansalaisopisto, ammatillisen koulutuksen toimijat ja työnantajien edustajat.

Käytännönläheisen ja työtehtäviin kiinnittyvän koulutuksen avulla työntekijä ja työnantaja pystyvät vastaamaan kierrätyksen, lajittelun ja uusiomateriaalien käytön ja hyödyntämisen uusiin mahdollisuuksiin ja osaamistarpeisiin. Näin kierrätyksestä siirrytään kohti kiertotaloutta.
Tavoitteena on edistää eri koulutusmuotojen ja koulutuksen järjestäjien kierrätykseen liittyvää opinnollistamista ja rakentaa kestävän kehityksen ja kierrätyksen opintoja, jotka osaamisen tunnistamisen kautta on mahdollista saada osaksi ammatillisia tutkintoja.

Hanketta rahoittavat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) ja EU.  

Esite Uusiksi-hankkeesta
Lisätietoja:
Meeri Tahvanainen puh. 044 7725033, email: meeri.tahvanainen(a)harjulan.fi 
Kirsi Ojamo puh. 044 7725023, email: kirsi.ojamo(a)harjulan.fi


Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 


Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä