KESTÄVÄ -kehitytään kestävästi

Kestävä strategia ja kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Hanke on kehittämishanke, jota toteutetaan ajalla 1.8.2022-31.12.2023. Hankkeen aikana Harjulan kansalaisopistolle laaditaan strategia vuosille 2023-2026 ja kansalaisopiston konkreettinen kehittämisohjelma vuodelle 2023.

Prosessin aikana kootaan tiedeperusteisia tulevaisuuden trendejä, arvioidaan kansalaisopiston alueellista ja valtakunnallista toimintaa ja toimintaympäristöä ml. alueelliset strategiat, rahoitusmahdollisuudet, kumppanuudet ja uudet visiot. Lisäksi huomioidaan myös kansainvälinen ulottuvuus. Strategiatyön prosessi dokumentoidaan ja kuvataan.

Lisäksi hankkeen aikana laaditaan k
ansalaisopiston tarjontaan kestävää elämäntapaa edistävä osaamisperusteinen koulutus ja siihen oppimateriaaleja. Koulutuksen opintokokonaisuuden laajuus on 10 opintopistettä ja siihen sisältyy 1-2 opintopisteen opintojaksoja. Sisältöjä laadittaessa hyödynnetään mm. Harjulan Setlementti Kierrätyskeskus Patinan osaamista ja kokemuksia.Osaamisperusteinen opintokokonaisuus kirjataan valtakunnallisiin ePerusteisiin, jolloin opiskelija suostumuksen antaessaan saa suoritusmerkinnän KOSKI-tietovarantoon eli opiskelijan omaan opintopolkuun.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja: Kirsi Ojamo puh. 044 7725023, email: kirsi.ojamo(a)harjulan.fi


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä