Maanviljelyä Taitalla ja Taitan alangolla

Farmikäynnit

Tasankoalueen uudisraivaaja

Kävimme muutaman hehtaarin kokoisella farmilla, joka sijaitsi tasaisessa savanniympäristössä. Muiden alueella sijaitsevien, samankaltaisten farmien koko vaihtelee hehtaarista 10 hehtaariin. Noin 9 kuukautta farmilla asunut paikallinen maanviljelijä kasvattaa siellä kaikenlaisia ravinto- ja hyötykasveja, joista osan hän myy eteenpäin ja osan käyttää itse. Kasveja olivat mm. vesimeloni, munakoiso, kaali, paprika, papaija, passionhedelmä, pinaatti ja roselle. Rosellen kukan terälehtiä käytetään juomiin, koska sillä uskotaan olevan parantavia vaikutuksia. Kasvi tuottaa terälehtiä 5 vuoden ajan.

Alue on kuiva ja suolaa on noussut maan pinnalle tulvakastelun seurauksena. Farmilla on käytössä ranskalaisen järjestön rakennuttama vesitorni, jonka avulla on tarkoitus aloittaa juurikastelu, jossa vain kasvien juuria kastellaan putkien avulla. Farmille ei kuitenkaan ole saatu vielä pumppua, joten juurikastelu ei ole vielä onnistunut. Juurikastelu alueella on aluksi ainoastaan kokeilu, jonka onnistumisen seurauksena samaa menetelmää sovellettaisiin muille farmeille.


Maitokarjataloutta Taita Hillsin alueella

Toinen farmi, jolla kävimme, oli huomattavasti pienempi, maidontuotantoon keskittynyt maatila. Viljelypinta-alaa oli vain puoli hehtaaria ja se käytettiin lehmien ravinnon kasvattamiseen. Sopiva ilmasto ja riittävä sademäärä on johtanut sopivan maannoksen muodostumiseen. Lehmien ravintona käytettiin osin nepiaa ja osin heinää. Heinää maanviljelijä tilasi kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa, seitsemän tuhannen kilon verran.

Viljelijä oli aloittanut maidontuotannon vuonna 2004 yhdellä lehmällä, joka tuotti n. 7 kiloa päivässä. Valikoivan jalostuksen ja keinohedelmöitysten seurauksen lehmiä oli nyt viisi, joista neljä oli täysikasvuisia maidontuottajia. Ne tuottavat 22-29 kiloa maitoa päivässä. Viides lehmä oli vasta noin kolmen kuukauden ikäinen. eikä tuottanut vielä maitoa.

Maatilan pääasiallinen energialähde oli biokaasu, jota maanviljelijä keräsi lehmien ulosteiden ja biokaasujärjestelmän avulla. Järjestelmä toimii siten, että suureen kaivoon laitetaan vettä. Lanta lapioidaan veden sekaan ja sen annetaan muhia jonkin aikaa. Sen jälkeen seos etenee suureen kammioon maan alla. Sieltä lannan hajoittamisen aikaansaama biokaasu ohjautuu talossa sijaitsevaan putkistoon. Putkistosta kaasua saadaan sinne mihin halutaan, esim. kaasulieden käyttöön, jonka viljelijä ylpeästi näytti. Hän oli myös hyvin tietoinen, että energiaomavaraisuuden lisäksi hän osaltaan vähentää ilmastonmuutosta. Hänen mielestään valtio voisi maksaa korvausta, koska hän vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä.


Farmbesök

Savannens nybyggare

Vi besökte en några hektar stor farm, som låg på en jämn savann. Andra liknande farmer på området varierade från en till tio hektar. Bonden som äger och har bott på gården i ca 9 månader, odlar olika slags mat- och nyttoväxter, som han både själv använder och säljer vidare. Han odlar bland annat vattenmelon, äggplanta, kål, paprika, papaya, passionfrukt, spenat och roselle. Roselle växtens kronblad används till drycker, eftersom den anses ha läkande effekter. Växten producerar kronblad i 5 år.

Området är torrt och blivit försaltat på grund av översvämningsbevattning. En fransk organisation har sponsorerat ett vattentorn till farmen. Med hjälp av vattentornet är det meningen att börja använda droppbevattning som bevattningsmetod. Droppbevattning innebär bevattning av endast växternas rötter med hjälp av rör. Eftersom farmen inte ännu har fått en pump kan inte droppbevattiningen börjas ännu. Ifall droppbevattningen fungerar på farmen överförs metoden också till andra farmer.

Boskap och mjölkproduktion i Taita Hills

Den andra farmen som vi besökte var betydligt mindre än den första och koncentrerar på att producera mjölk. Arean som används till att odla föda till korna var endast en halv hektar. Ett lämpligt klimat och tillräcklig nederbörd har lett till en bördig jordmån. Både nepia gräs och hö används som föda till korna. Bonden beställer 7 ton hö till farmen två gånger i året, i februari och september.

Bonden har börjat producerat mjölk med en ko år 2004 som producerade ca 7 kilo mjölk per dag. Tack vare urval och konstbefruktining är korna nu fem var av fyra är fullvuxna. De fullvuxna korna producerar 22-29 kilo per dag. Den femte var endast 3 månader gammal och producerar ännu inte mjölk.

Farmens huvudsakliga energikälla är biogas som bonden samlade av kornas avföring och producerade med hjälp av ett biogassystem. Först säts en mängd vatten i en stor brunn och kornas avföring blandas med. Blandningen står en tid varefter den fortsätter till en tank under jorden. Då avföringen bryts ner av mikrober, uppkommer biogas. Biogasen förs in ledningar i huset varifrån man kan använda gaen till vad man vill, till exempel till andvändningen av en gasspis. Bonden var också väl insatt i hans och bondgårdens roll i bekämpningen av klimatuppvärmningen. Enligt honom borde staten kunde betala ersättningar åt honom då han minskar på mängden på växthusgasutsläppen.

Tehtävä

1. Miten biokaasua voi hyödyntää?
1. Hur kan man utnyttja biogas?

2. Miten juurikastelu toimii?
2. Hur fungerar droppbevattning?

3. Mitä ongelmia maaperän suolautuminen aiheuttaa?
3. Vilka problem orsakas av att markens salthalt är för hög?


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä