Luontoturismi Keniassa

Luontoturismi

Yhteensä 8% Kenian pinta-alasta on luonnonsuojelualuetta, mm. luonnonpuistoja ja kansallispuistoja, sekä muita kansallisia luonnonsuojelualueita. Matkailun lisääntymisestä on tullut yksi Kenian merkittävimmistä talouden osa-alueista.

Näin ollen matkailun merkitys Kenialle on suuri, jolloin turismista on hyötyä. Kenian luonto on monipuolinen ja hyvin säilytetty, uusia suojelualueita on perustettu, sekä metsästystä on vähennetty. Sademetsien ja luonnonsuojelualueiden lisäksi turismiin kuuluu myös rannikkoalueiden rantalomaturismi.

Kenian luontoturismi on ollut osittain myös haitallista. Turistien matkailukohteiden rakentamisen takia puita kaadetaan ja turistibussien lisääntyminen aiheuttaa eroosiota sekä lisää katupölyn määrää. Myös kierrätyksen vähäisyys aiheuttaa roskien lisääntymistä luonnossa. Keniaan on tuotu useita kasveja myös muualta maailmasta, mikä häiritsee alkuperäisen kasvuston tasapainoa. Turistibussit safarilla ovat aiheuttaneet eläimille häiriötä, jolloin ne ovat joutuneet muuttamaan tottumuksiaan. Jotkut eläimet ovat alkaneet metsästämään keskellä päivää välttäen turistibussien liikenteen, vaikka silloin saaliin löytäminen on vaikeaa.

----------​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungefär 8% av Kenyas yta består av naturskyddsområden, naturparker och -reservat. I och med ökat resande har turismen blivit en stor del av Kenyas industrier. Naturturismens betydelse för Kenya är stor, och eftersom naturen i Kenya välbevarad och mångsidig och det bildas nya reservat och parker attraherar landet turister från runtom i världen. För att bevara naturen och djurlivet ytterligare har jakten begränsats kraftigt. Förutom naturturism lever strandområdena i öst på turister på strandsemester.

 

Den ökade turismen i Kenya har även negativa effekter. Bebyggelse av nya turistackomodation orsakar nerhuggning av skog för att få material. Turistbussarna som rör sig i naturparkerna sliter på marken och bidrar till erosion, samt sprider damm som smutsar ner. Dessutom skräpar turisterna ner i naturen, och inget sorteringssystem finns till användnign. Flera turistmål är byggda fina för att locka turister, och till trådgårdarna hämtas växter som inte i naturligt tillstånd växer i landet, vilket rubbar balansen i naturen och bland den naturliga växtligheten. Turismens verkan på naturen har t.o.m. gått så långt, att en del av djuren börjat jaga på dagarna, fastän det är svårast att hitta byte då, för att undvika turistbusserna.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä