Valtakunnallinen ELO 2014-20

Valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi tammikuussa 2020. ELO-ryhmä oli muodostettu kansallista elinikäisen ohjauksen strategista kehittämistä varten. Siinä oli edustettuna monihallinnollisesti eri ohjauksen toimijoita. Puheenjohtajuus vuorotteli työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. ELO-ryhmän työtä jatkaa keväällä 2020 asetettu ELO-foorumi, jonka toimikausi jatkuu vuoteen 2013 saakka. 

Alla on arkisto ELO-ryhmän dokumenteista vuosilta 2014-20:

1) Kokoukset
2) Muut materiaalit
3) Esitykset