Hyvien käytänteiden jakoa

1.4.2019 Tutoropettajatapaaminen

Pidimme Jyväskylässä kaikille Keski-Suomen tutoropettajille tarkoitetun Hyvien käytänteiden jakotilaisuuden. Oli houkutus tehdä koonnit sähköisesti, mutta vaihtelu virkisti ja tehtiin tällä kertaa koonti paperiversiona. :)

Väkeä oli paikalla noin 45 tutoropettajaa, jotka jaettiin kaikkiaan kahdeksaan ryhmään. He kiersivät learning cafe-idealla aihealueelta toiselle käyttäen 10 minuuttia jokaiseen aihealueeseen, joita oli yhteensä yhdeksän. Kiertäminen kesti siten kaikkiaan 90 minuuttia. Palautteena tuli, että 10 minuutin aika oli paikoitellen liian lyhyt. Niinpä jälkiviisaana tekisimme asian uudelleen niin, että aihealueita olisi 10-11, ryhmiä samat 8 ja ryhmä voisi käyttää aihealuetta kohden aikaa sen verran kuin hyvältä tuntuu. :) Näin ei hyvää keskustelua katkaistaisi kellokallen toimesta.

Ohessa muokattava materiaali tiedostona, jos joku muu haluaa toteuttaa samankaltaista sekä kuvagalleriassa kuvat tuotoksista. Väki antoi tähtiä hyville ideoille ja käytänteille. Helmet löytyvät näin helposti. :)

Learning cafe 1.4.2019.docx