Oppilashuolto

Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Paitsi oppilaaseen itseensä ja oppilasryhmään kohdistuvana toimintana, kouluterveydenhuollon on pyrittävä vaikuttamaan myös lapsen ja nuoren elinympäristöön ja elinolosuhteisiin. Kouluterveydenhuoltoa toteuttaa ensisijaisesti terveydenhoitaja.

Humalojan koulun terveydenhoitaja on Jaana Sarja, puh: 044- 7591 266 ja sähköposti jaana.sarja@haapavesi.fi

Tapaturman sattuessa

* Oppilas tekee ilmoituksen heti lähimmälle opettajalle, koulussa annetaan ensiapu ja tarvittaessa loukkaantunut ohjataan lääkäriin tai kouluterveydenhoitajan hoitoon.

* Mikäli tapaturmasta aiheutunut vamma ilmenee vasta myöhemmin, on huoltajan otettava yhteyttä kouluun asian edelleen hoitamiseksi.

* Koulussa tai koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta johtuneet kustannukset korvaa (koulu) kaupunki.

Ruokailu

Ruokalista on laadittu kuudeksi viikoksi. Aterioilla tarjotaan terveellistä suomalaista ruokaa. Oppilaan pitäisi muistaa käyttää kaikki aterian osat hyväkseen, myös lisäke. Välipalana on pääsääntöisesti voileipää ja mehua.

Oppilailla on oltava erikoisruokavaliota varten terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan tarvittaessa tuntikiintiön puitteissa ja sitä voi pyytää opettajalta tai opettaja voi antaa tukiopetusta.

Erityisopetus

Osa- aikainen erityisopetus on tarkoitettu luokkaopetuksen tueksi.

Puheopetusta annetaan niille oppilaille, joilla esiintyy puheessa äännevirheitä tai puhe on epäselvää. Lukiopetusta annetaan, kun oikeinkirjoitus ei suju, lukeminen on hidasta tai luetun ymmärtäminen on vaikeaa.

Erityisopettajana toimii Sirpa Kurra (sirpa.kurra@haapavesi.fi). Hän vierailee Humalojalla keskiviikkoisin klo 11-15.

Muu oppilashuolto

Koulukuraattori Sirpa Sulkala, puh: 044- 7591 293

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii osana Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen perheneuvolan työryhmää ja koulujen oppilashuoltoa. Hän työskentelee yhteistyössä oppilaiden ja opiskelijoiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen ja nuoren oppimiseen, kehitykseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Psykologin työhön sisältyvät kehityksen, oppimisen ja tunne-elämän psykologiset tutkimukset ja arvioinnit. Myös tukea-antavat terapeuttiset keskustelut, kuntouttavat ja toiminnalliset työmuodot sekä konsultaation antaminen ovat osa psykologityötä.

Perheneuvolan koulupsykologi on Marjaana Luonua puh. 044 7591 507

Puhelinaika ma – pe klo 8 – 9

Sosiaalityöntekijä Marjaana Säily 044-7591486

Milloin perheneuvolaan tullaan?

* Vanhemmat haluavat keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista

* Lapsen asiat huolestuttavat kotona, koulussa, toveripiirissä

* Nuori haluaa pohtia asioita ulkopuolisen kanssa

* Perheenjäsenillä on keskinäisiä ristiriitoja

* Perheessä on äkillisiä muutoksia

Ajan voi varata puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti. Myös puhelimitse voi neuvotella asioista.