Innostu kielistä

Innostu kielistä

Innostu kielistä! Monikielisyyttä koulun arkeen (Haapajärven sivistystoimi / Topik)

Tavoitteena on jakaa Haapajärven alueella jo olevaa asiantuntemusta ja kokemusta kielikylpytoiminnasta ja kielirikasteisesta opetuksesta ja kasvatuksesta. Pääpaino tässä hankkeessa on kielirikasteisen opetuksen ja kasvatuksen kehittämisessä.

Monipuolisen kielitaidon tarve on nousussa. OPS2016 kannustaa kielirikasteiseen toimintaan. Hankkeella tuetaan monikielisen toimintakulttuurin kehittymistä kouluissa ja päiväkodeissa ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. Samalla vahvistetaan opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueita (esim. kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, työelämätaidot ja yrittäjyys, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen).

Hanke tarjoaa alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetushenkilöstölle tietoa, menetelmiä ja työvälineitä kielirikasteisen opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Keskeisenä tavoitteena on kehittää yhdessä osallistujien kanssa lapsilähtöisiä keinoja kokemukselliseen kielen oppimiseen. Kielirikasteinen opetus kannustaa oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisen kielenopetuksen lisäksi.

Hankkeessa hyödynnetään ohjauksen ja verkostoitumisen välineenä verkko-oppimisympäristöä ja muita verkon välineitä sekä järjestetään alueellisia verkostotapaamisia ja kouluvierailuja kielirikasteisuuden edistämiseksi alueella.

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) toimii hankkeessa sisältöasiantuntijana yhdessä alueen opetus- ja kasvatushenkilöstön kanssa sekä verkoston toiminnan organisoijana ja koulutusten toteuttajana. Lisäksi TOPIK vastaa hankkeen verkko-oppimisympäristöstä ja kielirikasteisen opetuksen blogista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä