Poissaoloista

Poissaoloista

Poissaoloista

Lukiolain 25 § mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on oltava läsnä kursseilla ja opintojaksoilla. Yhtenä arvioinnin perustana on jatkuva näyttö. Kurssin/opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla ja poissaolojen kertyminen on hyvin haitallista lukio-opintojen kannalta. Poissaolomäärä kurssia/opintojaksoa kohden ei saisi olla enempää kuin viisi tuntia.

Poissaolot selvitetään Wilman kautta tai ryhmänohjaajalle. Huoltajat varmentavat aina alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden poissaolot. Yli 18-vuotiaiden poissaoloselvitykseen tarvitaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus tai opiskelija voi antaa vanhemmille selvitysoikeuden Wilman kautta. Sairaustapauksissa on hyvä soittaa koululle viimeistään kolmantena sairauspäivänä.

Muiden kuin sairauspoissaolojen osalta luvan antaa ryhmänohjaaja, kun on kyse 1-3 päivän poissaolosta. Yli kolmen päivän poissaoloihin on pyydettävä lupa rehtorilta. Poissaolopyynnön varmentaa Wilmaan / allekirjoittaa oppilaan huoltaja. Yli 18-vuotiaiden osalta huoltajan varmennus/allekirjoitus on suositeltava, mikäli oppilas asuu kotona. Yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat antaa vanhemmilleen oikeudet Wilmaan (lomakkeen voi täyttää kansliassa).

Poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä, ja tarpeettomia poissaoloja on pyrittävä välttämään. Opiskelijan, joka ei osallistu opetukseen, on otettava itse selvää poissaolon aikana tehtävistä korvaavista suorituksista.

Jos opiskelija on koepäivänä sairaana eikä voi osallistua kokeeseen, hänen tulee ilmoittaa sairastumisesta koululle ennen koetta. Ilmoitus tehdään joko Wilman kautta tai soittamalla ryhmänohjaajalle, kyseisen aineen opettajalle tai lukion kansliaan. Tällöin hän saa oikeuden osallistua kokeeseen uusintapäivänä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä