Opinnoista ja suorituksista

Opinnoista ja suorituksista

Opiskelijan on suoritettava lukion aikana vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä (syksyllä 2021 tai sen jälkeen aloittavat)

saadakseen lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen.

Yleisin opiskeluaika lukiossa on kolme vuotta. Opiskelijan on huolehdittava, että hän on suorittanut vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä kolmannen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Varmista kurssimäärä suorittamalla ensimmäisenä vuonna n. 30 kurssia, toisena vuonna n. 30 kurssia ja kolmantena vuonna loput n. 15 kurssia. Syksyllä 2021 aloittavat suorittavat ensimmäisenä vuonna 60 opintopistettä, toisena vuonna 60 opintopistettä ja kolmantena vuonna loput eli noin 30 opintopistettä.

Oppiaineiden kurssien/opintojaksojen tehtävät on suoritettava valmiiksi kurssia/opintojaksoa seuraavan jakson/periodin loppuun mennessä, muutoin suoritukset vanhenevat ja opiskelija joutuu suorittamaan kurssin/opintojakson uudestaan. Opiskelijan on suoritettava tarvittavat tehtävät (poissaoloselvitykset, kirjalliset työt, palautukset jne.) kurssijakson aikana, viimeistään kurssia seuraavan jakson/periodin päättyessä.

Kurssit/opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla opetukseen. Lukio-opintoja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti perustellusta syystä. Poikkeuksena tähän opinto-ohjauksen opintojaksot OP1 ja OP2 ja musiikin opintojaksot MU1 ja MU2, joiden itsenäistä suorittamista ei suositella. Opiskelija sopii itsenäisestä suorituksesta aineenopettajan kanssa kirjallisella sopimuksella. Aineenopettaja määrittelee, mitä kirjallisia/suullisia tehtäväkokonaisuuksia itsenäiseen suoritukseen sisältyy. Aineenopettaja ja opiskelija sopivat yhdessä tarvittavat muut järjestelyt kuten mahdollisen kokeen suorittamisen aikatauluineen. Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyyn arviointiin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa lukion erikoisaikataululla, suunnitelma opintojen etenemisestä tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen eteneminen ja kurssien uusinnat

Haapajärven lukiossa merkitään kurssin/opintojakson suorituksen kohdalle T-merkintä, mikäli opiskelija ei ole saanut kurssilla/opintojaksolla vaadittuja suorituksia valmiiksi ennen jakson arvioinnin valmistumista. T-kurssin/opintojakson suoritukset tulee täydentää seuraavan jakson/periodin aikana, ellei ole esittää perusteltua syytä lisäajalle. Jos kurssin/opintojakson suoritukset eivät valmistu, T-merkintä poistetaan ja opiskelijan on suoritettava koko kurssi/opintojakso uudestaan.

Opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä. Mikäli opiskelija saa hylätyn arvosanan, hän voi yrittää korottaa sitä enintään kaksi kertaa uusintakoepäivinä. Jos opiskelija ei saa kurssia suoritetuksi, hänen tulee käydä koko kurssin uudelleen.

Opiskelija saa uusia tietyin rajoituksin mitä kursseja/opintojaksoja haluaa. Hyväksyttyä arvosanaa saa yrittää korottaa yhden kerran uusintakoepäivänä. Lopulliseksi arvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi. Vieraiden kielten ja matematiikan hyväksyttyjä kursseja/opintojaksoja voi korottaa vain saman tai seuraavan lukukauden aikana. Muissa aineissa korotusmahdollisuutta ei rajata. Poikkeuksena ovat ulkomailla vaihto-oppilaana olleet opiskelijat, joilla aika lasketaan poissaoloajan verran pidemmäksi.

Uusintakuulustelu koskee yleensä kurssin/opintojakson koko oppimäärää, ja arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin/opintojakson arvostelussa.

Nelosuusinnat

Mikäli opiskelija saa kurssin/opintojakson arvosanaksi nelosen, on hänen neuvoteltava tukitoimista aineenopettajan kanssa. Nämä tukitoimet ovat mm. lisäharjoituksia ja lisätehtäviä, joita tehdään opettajan antamien ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen vielä harkitaan, tarvitaanko tukiopetusta asioiden kertaamiseksi. Opiskelija voi osallistua nelosuusintaan, kun annetut tehtävät ja mahdollinen tukiopetus on suoritettu. Nelosuusintaan ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella viimeistään viikkoa ennen uusintakoepäivää.

Koepäivinä sairauden takia rästiin jääneet kokeet suoritetaan uusintakoepäivinä. Myös rästiin jääneisiin kokeisiin ilmoittaudutaan viikkoa ennen uusintakoepäivää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä