Huoltajille

Huoltajille

Tärkein ohje: Jos lukio-opiskelusta on kysyttävää tai kommentoitavaa, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Uudet opiskelijat

Lyseon opinto-ohjaajat käyvät esittelemässä lyseota seutukunnan yläasteilla syksyn aikana.

Lukioon otetaan 150 uutta opiskelijaa. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,07.

Uusille opiskelijoille kerrotaan opiskelupaikan saamisesta kirjeellä kesäkuussa. Opiskelijat vastaanottavat opiskelupaikan tuomalla kouluun peruskoulutodistuksensa juhannukseen mennessä.

Vanhempainillat

 • lukion 1. vuoden opiskelijoiden huoltajille pidetään vanhempainilta marraskuussa ja
 • ysiluokkalaisten huoltajille loka-marraskuussa.
 • Lukion 2. vuoden opiskelijoiden huoltajille infotilaisuus yo-kirjoituksista pidetään huhtikuussa.

Koulun työpäivät ja lomat

Lukuvuosi on jaksotettu viiteen jaksoon. Kunkin jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana on kurssikokeet. Opiskelijan valintojen seurauksena hänellä voi olla koeviikolla ns. opetuksettomiakin päiviä.

Lomat on nähtävissä kalenterista(xls).Jos opiskelija haluaa olla pois koulusta esim. matkan takia, opiskelijan tulee anoa lupaa ryhmänohjaajalta (1-3 päivää) tai rehtorilta (pidemmät lomat) etukäteen.

Abiturienttien kannalta tärkeitä päivämääriä

 • Vappuun mennessä tulee olla 75 kurssia suoritettuna, jos aikoo ylioppilaaksi toukokuun lopussa.
 • Yo-kirjoitusten tulokset tulevat n. 22.5.
 • Lakkiaisharjoitukset pidetään lakkiaista edeltävänä perjantaina klo 18-20 Feeniksissä.
 • Lakkiaiset pidetään viikon 22 lauantaina klo 12-14 Feeniksissä.

Miten lukio-opintojen edistymistä voi seurata?

Paras tapa seurata opintojen edistymistä on seurata jaksotodistuksista suoritettujen kurssien määrää ja kurssiarvosanoja. Jos opiskelija suorittaa lukion kolmessa vuodessa, kursseja tulisi olla suorittaa noin 6/jakso. Siis ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena tulisi suorittaa 6 kurssia(* 5 jaksoa) = 30 kurssia. Kolmannelle vuodelle jäisi näin 15 kurssia. Lukion oppimäärä on 75 kurssia.

Erityisen tärkeää on seurata ylioppilastutkintokoeaineiden arvosanoja. Jos äidinkielessä, ruotsissa ja englannissa ei ole 1. opintovuoden jälkeen suoritettuna hyväksytysti 2-3 pakollista kurssia, on syytä hieman huolestua.

Poissaolot selvitetään Wilmaan tai opinto-oppaan takaosassa olevaan sivuun. Poissaolojen määrää voi seurata myös jaksotodistuksesta.

Abien huoltajille

 • Varmistakaa, että abilla on oikeus osallistua kirjoituksiin (aineen pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna!)
 • Varmistakaa, että 75 kurssia on suoritettuna vappuun mennessä, jos nuori haluaa ylioppiaaksi keväällä.
 • Lukio ei voi ilmoittaa täysi-ikäisen opiskelijaan liittyvistä asioista ilman hänen lupaansa. Tästä syystä lukio ei ole abien kohdalla aktiivisesti yhteydessä koteihin.

Jos on kysyttävää, voitte soittaa rehtorille, opinto-ohjaajalle tai toimistosihteerille. Ryhmänohjaajalle voi ainakin jättää soittopyynnön, vaikka opettajaa ei saisikaan koulupäivän aikana puhelimen päähän.

Sosiaaliset asiat

 • Koulumatkatuesta ja muista mahdollisista tuista saa lisätietoja koulun kansliasta.
 • Koulussa toimii opiskelijahuollon hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat kouluterveydenhoitaja Eliisa Paija-Sulka, koulukuraattori Arja-Maija Ojanen, psykologi Tytti Sippo, opinto-ohjaajat Nana Pirhonen ja Arja Laajalehto, opettajat Tero Julkunen ja Maarit Mikkola, vuosittain vaihtuva opiskelijajäsen sekä vararehtori Taina Kemppi. Työryhmä on vastuussa ennaltaehkäisevästä opiskelijahuollosta ja pyrkii löytämään oikean avun oppimisvaikeuksissa ja auttamaan elämän hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Huoltaja voi kääntyä opiskelijoihin liittyvissä asioissa luottamuksellisesti joko ryhmänohjaajan tai ns. tukitiimin jäsenten (opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja vararehtori) puoleen.
 • Opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti opiskelijan luvalla häntä koskevan asian käsittelemiseksi. Opiskelijan kanssa päätetään yhdessä, ketä ryhmään kutsutaan mukaan.
 • Koulukuraattori tai psykologi keskustelee tarvittaessa henkilökohtaisesti jokaisen lukion opiskelijan kanssa. Keskustelut ovat osa oppilashuoltoa ja koulun käytäntöä. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
 • Lukiossa on kriisisuunnitelma ja huumestrategia, joiden mukaisesti toimitaan mahdollisten päihteiden ja huumeiden käyttötapauksissa. Lisätietoja asiasta saa rehtorilta. Nuorten aikuistuessa vastuuta siirtyy luonnollisesti enemmän heille. Kuitenkin on tärkeää, että huoltajat jaksavat olla kiinnostuneita nuorten menemisestä ja esimerkiksi päihteiden käytöstä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä