GE5 Kertauskurssi

Kurssin tavoitteet ja sisältö (OPS)

  • Opiskelijan valmentaminen ylioppilaskirjoituksia varten.
  • Kurssilla kerrataan maantieteen valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset asiat ottaen huomioon opiskelijoiden toiveita mahdollisuuksien mukaan.
  • Kurssilla tutustutaan ylioppilastehtävien vaatimuksiin ja arviointikriteereihin, analysoidaan tehtävätyyppejä ja vanhoja ylioppilastehtäviä.