GE3 Yhteinen maailma

Kurssin tavoitteet (OPS)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija...
  • osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä
  • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
  • osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta niihin
  • tuntee eri kulttuureja ja arvostaa niiden moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia
  • osaa arvioida ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri alueilla
  • ymmärtää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen merkityksen maailman tulevaisuudelle
  • ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Kurssin aiheita

1. Ihmismaantiede ja identiteetti (miellekartta)
2. Väestö muutoksessa
3. Ydin ja periferia, asutuksen sijoittuminen 
4. Eriarvoinen maailma, ihmisoikeudet
5. Muuttoliikkeet
6. Kaupungistuminen
7. Kaupunkien rakenne
8. Ravinnontuotanto
9. Metsätalous
10. Kaivostoiminta
11-12. Energiatuotanto
13. Arktinen alue
14. Teollisuus ja maailmankauppa
15. Globalisaatio
16. Liikenne ja matkailu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä