ENGLANTI 1, ti 19.-20.30

HOMEWORK

1.12.2020 ;; S55, T4- XXXXXXX Kiitos kaikille syksyn jaksosta! TOIVOTAN TEILLE HYVÄÄ JOULUA JA ILOISTA UUTTA VUOTTA! Nähdään tammikuussa! Merry Christmas and a Happy New Year! XXXXXXXXXXXXX

Teksti


Here´s an online grammar quiz:
http://www.plainenglish.co.uk/grammar-quiz.html

NOTE :Here is a link to an excellent English-English dictionary.
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


Ota käyttöön ilmainen RedFox Online-kielipalvelu.
RedFox sisältää laajat sanakirjat sekä kielioppiaineistot.
Palvelun linkki on: www.redfoxsanakirja.fi
RedFoxia voi käyttää kaikilla selaimilla ja laitteilla:
PCllä, tableteilla sekä älypuhelimilla.

http://www.ldoceonline.com/dictionary/contemporary_1

Need to brush up your English grammar, check this out:
http://markkuperala.com/yo-kirjoitukset/englannin-kirjalliseen-ylioppilaskokeeseen-valmistautuminen-ei-heikkohermoisille/

KIELIOPILLISIA TERNEJÄ - GRAMMATICAL TERMS

LAUSEENJÄSENET:
SUBJEKTI on lauseen tekijä: TOM lives in London.
PREDIKAATTI ilmaisee, mitä joku tekee tai mitä tapahtuu: Tom LIVES in London.
OBJEKTI on tekemisen kohde: I eat APPLES every day.
ADVERBIAALI: ilmaisee tapaa, paikkaa, aikaa jne: James OFTEN walks his dog IN THE PARK.
PREDIKATIIVI kertoo lisää lauseen subjektista olla-verbin jälkeen: Jim is very TALL. He is A TEACHER.
ATTRIBUUTTI määrittää substantiivia tarkemmin, ja sen paikka on välittömästi pääsanan yhteydessä: I live in a BIG house.

SANALUOKAT:
VERBI ilmaisee tekemistä tai tapahtumista:
PÄÄVERBI kertoo, mistä tekemisestä on kyse: live, get, sing
APUVERBILLÄ (do, be, have) muodostetaan eri aikamuotoja sekä kielto- ja kysymyslauseita, ja modaalisislla apuverbeillä (can, must, will, may) annetaan pääverbille jokin sävy (pakko, mahdollisesti, tulevaisuudessa jne.)

SUBSTANTIIVI on nimisana, joka viittaa ihmisiin, esineisiin ja asioihin: a boy, a table, love

PRONOMINI on esim. substantiivin tilalla käytetty sana: they, anything, you

PERSOONAPRONOMINI viittaa puheena oleviin ihmisiin tai asioihin: me, I, him
POSSESSIIVIPRONOMINI on edellisen omistusmuoto: my, yours, her, hers
REFLEKSIIVIPRONOMINI on englannin kielen "ITSE": myself, yourself, themselves
DEMONSTRATIIVI osoittelee: this, these, that, those
INTERROGATIIVI kysyy: what, who, whose, when
RELATIIVIPRONOMINI aloittaa sivulauseen, joka määrittää tarkemmin edellä mainittua asiaa: the girl WHOM I met yesterday; in the house in WHICH I live/the house which I live in
INDEFINIITTIPRONOMINI on epämääräinen; se ei ilmaise tarkasti kenestä tai mistä puhutaan: somebody, none

ADJEKTIIVI vastaa kysymykseen millainen: short, lovely

ADVERBI vastaa kysymykseen miten, missä, milloin: slowly, there, now

PREPOSITIO on pikkusana, jolla on usein sama tehtävä kuin sijapäätteillä suomen kielessä: in, at, from, on

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä