TUTOROPETTAJATOIMINTA

TERVETULOA PÄIJÄT-HÄMEEN TUTOROPETTAJAVERKOSTON SIVUSTOLLE!

Tälle sivustolle on koottu kattava tietopaketti Päijät-Hämeen tutortoiminnasta. Seudullisen tutoropettajatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa kaikkien kuntien ja koulujen tasa-arvoinen kehittyminen. Sivustolta löydät infoa itse toiminnasta ja tutortoiminnan teemoista, tutoreiden esittelyt sekä vinkkejä siihen, miten koulut voivat tutoreita hyödyntää.

Miten on tultu toimeen ilman tutoropettajatoiminnan resurssia?

Opettajat kaipaavat tukea arjen opetuksessaan ja ovat valmiita jakamaan omaa opetustaan. Opettajilla on halu tehdä yhteistyötä toisten opettajien kanssa.

Tutoropettajien pedagoginen tuki on koettu todella tärkeäksi.

Tutoropettajan tehtävä

Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.

Tutoropettaja on koulun pedagoginen tuki, joka
- on perehtynyt uuteen opetussuunnitelmaan
- ideoi, konsultoi ja innostaa kokeiluihin
- tsemppaa ja on vertaistukena- välittää tietoa kouluilta toiselle.

"Innostuneen ja ammattitaitoaan jatkuvasti kehittävän opettajan on todettu olevan vahva vaikuttaja oppimisen ilon ja yhteistyötä kehittävän oppimisympäristön rakentamisessa." Pekka Peura. 2017. Flipped learning, 133.

Tutoropettajien yhteiset pelisäännöt

Tutoropettaja

1. on opettajan ammatillinen, vastuullinen ja luottamuksellinen kanssakulkija
2. pitää yllä motivoivaa jatkuvan oppimisen henkeä
3. pyrkii löytämään yhdessä tutoroitavan kanssa vastauksia ja ratkaisuja esillä olevaan asiaan
4. rohkaisee oman koulun kehittämisessä ja hyvien käytänteiden jakamisessa
5. hyödyntää omaa persoonaansa ja kehittää vahvuuksiansa
5. kunniottaa eri koulujen ja kuntien omaleimaisuutta ja toimintakulttuuria
6. tukee opettajia uuden pedagogiikan käyttöön ottamisessa ja arkiinnuttamisessa
7. kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin
8. lisää vuorovaikutustaitoja, verkostoitumista ja opettajien yhteistyötä
9. verkostoituu ja luo tilaisuuksia verkostoitua
10. toimii hienotunteisesti oppilaan ja opettajan parasta ajatellen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä