Päijät-Hämeen tutoropettajat 2020-22

Päijät-Hämeen tutoropettajaverkosto

Päijät-Hämeen alueella toimii tutoropettajien kehittämisverkosto, jolla on pysyvät, systemaattiset toimintatavat. Verkoston keskeisin tavoite on eri kuntien ja koulujen tutoropettajien keskinäinen yhteistoiminta alueen tutoropettajien osaamisen lisäämiseksi, opetuspalveluiden laadun kehittämiseksi ja oppilaiden alueellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. 

Tutoropettajaverkosto edistää Päijät-Hämeen alueella perusopetuksen digitalisaation etenemistä sekä toimintakulttuurin muutosta OPS:n tavoitteiden mukaisesti. Tutoropettajat toimivat kouluissa opettajakollegoiden tukena, ohjaajana, konsulttina, kouluttajana ja fasilitaattorina. Tutoropettajaverkoston keskinäiselle vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä tuetaan kaikkien Päijät-Hämeen alueiden kuntien peruskouluja.

Tutoropettajaverkoston jäsenten jatkuvasta kehittymisestä huolehditaan järjestämällä verkostolle työpajapäiviä, joissa koulutuksen sisällöt ja teemat johdetaan tutoropettajatoimintaan laadittujen eri osa-alueiden osaamiskuvausten ja niistä johdettujen todennettujen tarpeiden perusteella. Työpajat ovat alueen tutoropettajaverkoston oitsensä toteuttamia ja keskeistä niissä on osaamisen jakaminen, tiedonhaku ja muilta oppiminen. Alueella on eri osaamisalueisiin erikoistuneita/koulutettuja tutoropettajia, jotka jakavat erityisosaamistaan työpajapäivien aikana eri työpajoissa. Teemallisiin työpajapäiviin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä