Järjestyssäännöt

1-6 luokkien järjestyssäännöt

Oppilaan velvollisuudet
1. Käydä koulua säännöllisesti (PkA §57).
2. Suorittaa tehtävät tunnollisesti (PkL §40).
3. Käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa järjestyssääntöjä (PkL §41).
4. Käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta (PkL §41).
5. Huoltaja ilmoittaa poissaolosta opettajalle.


Järjestyssäännöt
1. Koulumatkat
 • Noudatan liikennesääntöjä.
 • En kiusaa muita oppilaita.
 • Tulen ajoissa kouluun.

2. Koulualue
 • Koulualueelta ei saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana.

3. Työrauha ja käytöstavat
 • Käyttäydyn kohteliaasti, hyvien tapojen mukaisesti ja tervehdin.
 • En kiusaa enkä tee ilkivaltaa.
 • Noudatan täsämällisesti koulun työaikoja. Tulen sisälle heti kellon soitua.
 • Kuljen käytävillä ja portaissa rauhallisesti.
 • Muistan hyvät ruokailutavat.
 • Noudatan siisteyttä koulun ulko- ja sisätiloissa.
 • Käytän matkapuhelinta ja sen sovelluksia vain opettajan luvalla.
 • En kiroile.
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista.
 • En ota enkä vahingoita toisen omaa.
 • En heittele kiviä, lumipalloja enkä muitakaan toiselle vaaraa aiheuttavia esineitä.
 • En käytä päähinettä sisällä.
 • Karkkien, purkan, energiajuomien sekä vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
 • Tupakanpoltto sekä päihdyttävien aineiden kouluun tuominen on kielletty.

4. Välitunnit
 • Välitunnit vietän ulkona.
 • Noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita.


Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa rangaistusseuraamuksiin. Perusopetuslain 36§:n ja perusopetusasetuksen 17§:n mukaan:
 • poistaminen luokasta
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus (ilmoitus aina lastensuojeluun)
 • määräaikainen erottaminen

Kaikista seuraamuksista, lukuun ottamatta luokasta poistamista, ilmoitetaan huoltajalle sekä kirjallisesta varoituksesta ja määräaikaisesta erottamisesta myös lastensuojeluun.


Järjestyssääntöjen selvittäminen

Nämä järjestyssäännöt selvitetään luokissa jokaisen lukuvuoden alussa kaikille oppilaille. Vanhemmille järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun syystiedotteessa, vanhempainilloissa sekä www-sivuilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä