Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksien lisäämistä. Hyvällä oppilashuollolla pyritään korjaamaan ja ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia ja terveydellisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia ongelmia.

Oppilashuolto on osa koulun perustoimintaa ja se kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville. Oppilashuoltotyötä tekevät rehtori, opettajat, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi yhteistyössä oppilaan ja kotien kanssa. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimia.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on osa Kuusiolinna Terveys Oy:n toimintaa.

 
 

Koulukuraattori

Koulukuraattori Joonatan Alatalo 
040 4856157
joonatan.alatalo@hyvaep.fi
Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa myös Wilman kautta.
Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita.
Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoonohjaus.

Kouluterveydenhoitaja Veera Rajalampi
040 7667744
Yhteyttä terveydenhoitajaan voi ottaa myös Wilman kautta.

Osviitta

Psykologi- ja terapiapalvelut
Osviitta
puh. 044 550 2816

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä