Koulun esittely

Koulun kuvaus

Koulun sijainti

Konginkankaan koulu sijaitsee Konginkankaan taajamassa noin 24 kilometrin etäisyydellä Äänekosken keskustasta Viitasaaren suuntaan. Matkaa E 75-tielle on noin 2 kilometriä.

Kuvaus nykyisestä oppimisympäristöstä

Oppimisympäristömme on koko Konginkangas. Välillä teemme retkiä toki muuallekin. Koulurakennuksemme on yksitasoinen ja se tarjoaa siistit ja terveelliset olosuhteet opiskeluun. Lähiympäristössä pystytään järjestämään keskeiset ulkoliikuntalajit sekä luonnossa liikkuminen ja luonnon tutkiminen.

Opetusryhmät ja henkilökunta
Luokkien opettajina ovat
1. lk Päivi Kuorelahti
2. - 3. lk Taru Julin
4. lk Saara-Leena Linna
5. lk Heikki Sarja
6. lk Seppo Kaiponen 
Tänä lukuvuonna koulussamme on yhteensä 81 oppilasta.

Erityisopettajana on Eeva Summala. Koulunkäynninohjaajana ja koululaisten iltapäivätoiminnan vetäjänä toimii Mervi Liimatainen.

Oppilashuoltopalvelut

Oppilashuoltotyötä johtaa rehtori työparinaan erityisopettaja. Oppilashuoltotyö on kehittynyt koulutusten kautta ja käytännön sanelemana.
Yhteisöllisiä oppilashuollon asioita kokoonnumme käsittelemään monialaisessa työryhmässä vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Yksittäisen oppilaan asioissa luokanopettaja oltuaan yhteydessä huoltajaan tuo huolensa rehtorille tai erityisopettajalle. Yhteisen pohdinnan jälkeen sovimme vastuista: kuka ottaa yhteyttä kehenkin.
Opettaja kysyy oppilasta ja huoltajaa mukaan oppilashuoltopalaveriin tai heidän estyneinä ollessaan kirjallista lupaa oppilaan asioiden käsittelyyn.
Koulupsykologi ja -kuraattori ovat tavattavissa koulullamme vuoroviikoin torstaiaamuisin.
Terveydenhoitaja pitää vastaanottoaan tiistaiaamuisin.

Konginkankaan koulussa opiskelee 79 peruskoululaista vuosiluokilla 1-6 sekä 7 esikoululaista. Koulumme tarjoaa koulupsykologin ja -kuraattorin palveluja vuoroviikoin torstaisin sekä kouluterveydenhoitajan vastaanoton viikoittain tiistaisin.Kouluterveydenhoitajan vastaanottotila sijaitsee koulurakennuksessamme. Koululääkäriä meillä ei ole.
Koulumme oppilashuoltoryhmä vastaa ala- ja esikoulumme oppilashuoltotyön suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmämme kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

Koulumme oppilashuoltoryhmä vastaa koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmäämme kuuluvat rehtori, erityisopettaja, luokanopettajat, samanaikaisopettaja, koulunkäynninohjaaja,terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Ryhmää johtaa rehtori.
Keskeisenä tavoitteenamme on oppilaittemme hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen.

Oppilashuoltopalveluiden yhteystiedot