Huoltajille

Koulun puhelinnumerot 2019 - 2020

KOULUN PUHELINNUMEROT:

 • rehtori Erkki Tani 0400 115 678
 • erityisopettaja Johanna Paananen 0400 115 330
 • 1. lk. Anne Kauppinen 040 5726533
  1.lk. Ninni Koikkalainen
 • 2. lk. Johanna Halttunen 0400 115 476
 • 3. lk. Pekka Linna 0400 775 790
 • 4. lk. Essi Raitanen
 • 4. lk. Piia Muhonen 0400 115 486
 • vararehtori ja 5. - 6. lk. Jouni Hyytiäinen 0400 115 679
 • Heli Korhonen 0400 115 680 (virkavapaalla, Koiviston koulun erityisopettaja)
 • englanti /ruotsi Hannaleena Jokivirta 0400 115 485
 • saksa Timo Strickling 040 730 1064
 • keittiö 0400 115 455
 • iltapäivätoiminta 040 351 9559

Koulutiedote 2019-2020

Koulun työpäivät 2019- 2020

KOULUN TYÖPÄIVÄT ja loma-ajat 2018 - 2019: Syyslukukausi 8.8. - 20.12.2019 Syysloma 14. – 20.10.2019 (viikko 42) Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020 Kevätlukukausi 7.1. – 30.5.2020 Hiihtoloma 24.2. - 1.3.2020 (viikko 9) Pääsiäisloma 10.4. – 13.4...

Opettajat ja oppilasmäärät

OPETTAJAT ja oppilasmäärät luokittain lukuvuonna 2019-2020:   1. lk 19 opp. Anne Kauppinen ja Ninni Koikkalainen 2. lk 16 opp. Johanna Halttunen 3. lk 16 opp. Pekka Linna 4. lk 15 opp. Essi Raitanen ja Piia Muhonen 5. lk 11 opp. Jouni Hyytiä...

Viestintä

Ei kiireellinen viestintä Wilmalla –ei kiireelliset asiat, ilmoitusasiat, pikaviestintä - vanhemmat kuittaavat poissaolon syyn - opiskelun seuraaminen; koenumerot, unohdusten seuraaminen. Kiireellinen viestintä - soittaminen suoraan opettajalle ...

Erityisopetus

ERITYISOPETUSTA Antaa erityisopettajamme Johanna Paananen oppilaille joko yksin, pienryhmissä tai samanaikaisopettajana luokkatilanteessa lukemisen ja kirjoittamisen ongelmissa matematiikassa tai muissa oppiaineissa puheen kehityksen pulmissa ...

Koulukiusaaminen

KOULUKIUSAAMINEN on aina otettava vakavasti. Koulussa havaittuihin tapauksiin puututaan välittömästi. Mikäli kotona kuullaan kiusaamisesta, on siitä viipymättä syytä kertoa lapsen opettajalle. Koulumme on mukana valtakunnallisessa kiusaami...

Iltapäivätoiminta

ILTAPÄIVÄTOIMINTA Koulussamme toimii maksullinen, lakisääteinen iltapäivätoiminta, joka on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Iltapäivätoimintaan on hakuaika keväisin, mutta vuoden varrellakin voi mukaan ilmoittautua. Ohjaajan ...

Kummitoiminta

KUMMITOIMINTA Ensimmäisen luokan oppilaat saavat viidesluokkalaisista oman kummin, jonka on tarkoitus helpottaa ekaluokkalaisen kouluun tutustumista esim. välituntisin. Kummiluokilla on myös yhteisiä toimintatuokioita silloin tällöin. Kummitoimi...

Oppilaskunta

Jokaisesta luokasta valitaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen, joka käsittelee oppilailta tulleita kouluun liittyviä yhteisiä aiheita ja aloitteita. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa rehtori Erkki Tani ja opettaja Pekka Linna.

Honkolan koulun järjestyssäännöt

HONKOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulumme on sekä oppilaiden, opettajien että muun henkilökunnan työpaikka. Koulussamme jokaisella on oikeus työskennellä rauhassa ja turvallisin mielin. Tämän toteutuminen edellyttää, että jokainen noudattaa hyv...

Koulumatkat

Pyörällä kulkevien oppilaiden on ehdottomasti käytettävä pyöräilykypärää. Pyöräilyn turvallisuussäännöistä on syytä koulun lisäksi aika ajoin muistuttaa myös kotona, sillä lapset eivät joukolla liikkuessaan aina muista noudattaa turvallista, asia...

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksia hoitaa Hujakon Taksi Oy Olli Honka 040-8474995 Arto Puttonen 040-5354995 Koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä suoraan kuljettajiin.   KOULUKYYDIN KÄYTTÄJÄN OHJEET 31.10.14 Koulukyyti kulkee aina s...

Välipala

VÄLIPALA Ne oppilaat, joiden koulupäivä jatkuu klo 15 saakka, saavat koulussa välipalan. Välipala on yleensä leipä ja maito tai vesi, lisäksi kotoa voi tuoda kasviksia tai hedelmän.

Koululiikunta

KOULULIIKUNTA Liikuntatunneilla edellytämme oppilailta huoltajan viestiä, mikäli on perusteltu syy poikkeuksellisesti vapauttaa oppilas osallistumasta liikuntatunnille. Liikuntatunneille pukeudutaan asianmukaisesti, ulkoliikunnassa sääolosuhteet...

Poissaolot

POISSAOLOT Mikäli oppilas tarvitsee perustellun syyn vuoksi vapautuksen koulutyöstä, luokanopettaja voi myöntää vapautuksen 1-7 koulupäiväksi. Tätä pitemmistä lomista tehdään kirjallinen loma-anomus rehtorille. Koululla on tätä varten lomake, ...

Perheneuvola

PERHENEUVOLA Ohjaa ja tukee perheitä kasvatuksen ongelmissa, tekee oppimisvaikeustutkimuksia ja ohjaa jatkotutkimuksiin sekä antaa tukea ja terapiaa lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Perheneuvolan puhelinpäivystysaika on ke...

Koulupsykologi ja koulukuraattori

KOULUPSYKOLOGI Johanna Matilainen 020 632 3005 KOULUKURAATTORI Taina Laitinen 020 632 3008 Tarjoavat keskusteluapua koulunkäyntiin ja/tai vapaa-aikaan liittyvissä lasten ongelmissa sekä tukevat huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässään. Koulu...

Oppilashuoltotyöryhmä

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Kokoontuu tarvittaessa koulussamme tapauskohtaisesti. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden ede...

Tukiopetus

TUKIOPETUSTA Annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen antamisesta huolehtii pääsääntöisesti oma luokanopettaja.

Koululaisvakuutus ja koulutapaturmat

KOULULAISVAKUUTUS 4. JA KOULUTAPATURMAT Koulutapaturmien varalta oppilailla on kaupungin vakuutus, joka kattaa sekä koulussa että koulumatkoilla sattuneet tapaturmat. Vakuutus ei koske esinevahinkoja. Vakuutuksesta korvataan vain lääkärin määrääm...

Vanhempaintoimikunta

KOULUN JOHTOKUNTA on vaihtunut vanhempaintoimikunnaksi keväällä 2018. Vanhempaintoimikunta kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, mieluusti useamminkin. Toimikunnan pääasiallinen tehtävä on kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen. Vanhempainto...

Kasvun- ja oppimisen lautakunta

KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA: Lautakunnan jäsenet Toimikausi 11.6.2019-31.5.2021  Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen Jari Halttunen Harri Piilonen Pilvi Honka  Ritva Toivainen Jani Korhonen  Marko Hokkanen Marko Laitinen  Joni Kotilainen ...

Opetustoimisto

OPETUSTOIMISTO: Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 020 632 3000 / 040 509 3657 Toimistosihteeri Marjo Takkinen 0400 115 540 Toimistosihteeri Maarit Saranpää 0400 274 433

Hammashuolto

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TIEDOTE TERVEYSKESKUS Suun terveydenhuolto lukuvuosi 2016 - 2017   ALAKOULULAISTEN HAMMASHUOLTO     Lasten ja nuorten hammashoito Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminna...

Kouluterveydenhoitaja

KOULUTERVEYDENHOITAJA Tuula Tuominen on tarvittaessa koulullamme joka torstai aamupäivällä sekä puhelimitse numerosta 020 632 2660 ja sähköpostitse osoitteesta tuula.tuominen@aanekoski.fi KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on terveys...

Välitunnit

VÄLITUNNIT ovat klo 9.45-10.00, 11.00-11.15, 12.00-12.15, 13.00-13.15 sekä 14.00-14.15. PAKKASRAJA Pakkasraja on - 20 astetta. Jos pakkasta on yli 20 astetta, välitunti vietetään omassa luokassa hiljaisessa työskentelyssä ( kirjaa lukien, piirtä...

Oppilaalle ohjeita onnistuvaan opiskeluun

Oppilaalle ohjeita onnistuvaan opiskeluun Järjestä itsellesi rauhallinen läksyjenlukupaikka. Tee läksyt aina samassa paikassa. Pidä kirjat ja muut opiskeluvälineesi lukupaikkasi lähellä. Tee läksyt ja kotitehtävät joka päivä suunnilleen sam...

Arjen rutiinit parasta huolenpitoa

ARJEN RUTIINIT PARASTA HUOLENPITOA Laita lapselle terveellinen aamupala. Näin hän jaksaa opiskella. Huolehdi lapsesi puhtaudesta: käsien pesu, iltapesu, hampaiden pesu, kynsien leikkaus, hiusten hoito jne. Varusta lapsesi asiallisilla ja läm...

Kerhotoiminta

Mikäli vanhemmilta löytyy innostusta lasten kerhojen järjestämiseen, vapaita luokka- ja saliaikoja löytyy iltapäivisin ja joku ilta-aikakin. Pientä korvaustakin pystyttäneen vetäjälle maksamaan kaupungin saamasta kerhotoiminnan kehittämiseen suunn...

Heppakerho

Heppakerho Koulullamme toimii heppakerho. Kerho on maksuton. Materiaalina käytetään Suomen ratsastajainliiton julkaisemaa kirjaa. Kirjan voi halutessaan ostaa. Yhteyttä voi ottaa Nanna - opeen p. 0400 115 476 Honkolan heppakerho on saanut kumm...

Kirjasto

KIRJASTO Toivomme kotiväeltä kannustusta ja tukea ja lasten lukuharrastukseen, esimerkiksi yhdistämällä kirjastokäynti ostosmatkoihin. Myös koulun kirjastosta oppilaat voivat lainata kirjoja kotiin. Koulun kirjasto on avoinna keskiviikkoaamuisi...

Nimet varusteisiin

NIMET VARUSTEISIIN Oppilaan vaatteisiin, kenkiin ja liikuntavälineisiin on aina syytä merkitä nimi, jotta vältytään sekaannuksilta ja unohtuneet tavarat voidaan palauttaa oikeille omistajilleen. Opettajilta ja siivoojalta kannattaa kysellä kadon...

Kännykät

KÄNNYKÖITÄ - tai muuta arvokasta tavaraa tai rahaa - ei ole syytä kuljettaa turhaan mukana koulussa. Mikäli oppilas vanhempien mielestä perustellusta syystä kuitenkin välttämättä tarvitsee matkapuhelimen mukaansa, se on ehdottomasti pidettävä kou...

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä