Huoltajille

Koulun puhelinnumerot 2022-2023

KOULUN PUHELINNUMEROT:

 • rehtori Erkki Tani 0400 115 678
 • erityisopettaja Johanna Paananen 0400 115 330
 • 1. lk. Piia Muhonen 0400 115 486
 • 2.lk. Johanna Halttunen 0400 115 476
 • 3.lk. Sanna-Mari Nyholm 040 5793174
 • 4.lk. Johanna Honkonen 040 5726533
 • 4.lk. Soila Peura 040 5726533
 • 5. lk. ja vararehtori Jouni Hyytiäinen 0400 115 679
 • 6. lk. Sanna Välivaara 040 6127556

 • englanti 5. - 6. lk. Hannaleena Jokivirta 0400 115 485
 • ruotsi 6.lk. Sanna-Mari Nyholm 040 5793174
 • keittiö Liisa Hakala 0400 115 455
 • iltapäivätoiminta Sanna Oksanen, Tomi Hyvönen 040 351 9559

Henkilökunnan tavoittaa myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Koulutiedote 2021-2022

Koulun työpäivät 2022 - 2023

 • ke 10.8. syyslukukausi alkaa
 • Syyslukukausi 10.8. -

  Syysloma 
  Joululoma 

  Kevätlukukausi 

  Hiihtoloma
  Pääsiäisloma

 

 

Pienimuotoisia retkiä ja erilaisia tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvuoden varrella.

Niistä ja niiden mahdollisesti lukujärjestykseen aiheuttamista muutoksista pyritään tiedottamaan koteihin erikseen hyvissä ajoin. 


Opettajat ja oppilasmäärät

OPETTAJAT ja oppilasmäärät luokittain lukuvuonna 2022-2023:

 

1. lk 15 opp. Piia Muhonen

2. lk 19 opp. Johanna Halttunen

3. lk 21 opp. Sanna-Mari Nyholm

4. lk 18 opp. Johanna Honkonen ja Soila Peura

5. lk 14 opp. Jouni Hyytiäinen

6. lk 14 opp. Sanna Välivaara

Oppilaita on yhteensä 98.


Englantia ja ruotsia 5. ja 6. luokalle opettaa Hannaleena Jokivirta. 

Koulun erityisopettaja on Johanna Paananen.

Koulunkäynninohjaajina ovat Sanna Oksanen ja Tomi Hyvönen, jotka toimivat myös iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Keittiömme ruokapalvelusta vastaa Liisa Hakala ja koulun siivouksesta huolehtii Riitta Kinnunen.

 

 


Viestintä

Ei kiireellinen viestintä
Wilmalla
–ei kiireelliset asiat, ilmoitusasiat, pikaviestintä
- vanhemmat kuittaavat poissaolon syyn
- opiskelun seuraaminen; koenumerot, unohdusten seuraaminen.

Kiireellinen viestintä
- soittaminen suoraan opettajalle tai tekstiviesti

Pedanet
Koulun esittely, tiedot ja tapahtumat

Erityisopetus

ERITYISOPETUSTA Antaa erityisopettajamme Johanna Paananen oppilaille joko yksin, pienryhmissä tai samanaikaisopettajana luokkatilanteessa

 • lukemisen ja kirjoittamisen ongelmissa

 • matematiikassa tai muissa oppiaineissa

 • puheen kehityksen pulmissa

 • käytös- ja sopeutumisongelmissa

Mikäli oppilaalla tukiopetuksesta ja koulun oman erityisopettajan antamasta tuesta huolimatta on vaikeuksia asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, voidaan hänen auttamisekseen harkita yhdessä huoltajan kanssa koulun yhteistyötahojen palveluja tarpeellisten kartoitusten ja tutkimusten järjestämiseksi.


Koulukiusaaminen

KOULUKIUSAAMINEN on aina otettava vakavasti.


Koulussa havaittuihin tapauksiin puututaan välittömästi. Mikäli kotona kuullaan kiusaamisesta, on siitä viipymättä syytä kertoa lapsen opettajalle.

Koulumme on mukana valtakunnallisessa kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu – ohjelmassa, johon voi tutustua netissä osoitteessa www.kivakoulu.fi.

Lapsen kanssa on hyvä keskustella kiusaamiseen liittyvistä asioista ja käydä yhdessä läpi esimerkiksi seuraavat ohjeet:

Neuvoja oppilaille kiusaamistilanteeseen

· Kiusaamistilanteessa sano päättäväisesti ja tarkasti, mistä et pidä. Esim. ” Jätä minut rauhaan.” ” En pidä siitä, että sinä…”
· Lähde pois kiusaajan luota.
· Kerro aikuiselle, kun huomaat kiusaamista!

Kerro, jos olet itse kiusattu tai näet toveriasi kiusattavan.

Mitä pikemmin toimit sen parempi.
· Ole kiusatulle kaveri. Älä jätä häntä yksin.
· Rohkaise kiusattua kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle.

Voit myös itse tarjoutua kertomaan hänen puolestaan.
· Jos olet kiusattu, pyri löytämään ystävä, jonka kanssa yhdessä olette vahvempia ja voitte toimia kuten yllä on neuvottu.


Iltapäivätoiminta

ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koulussamme toimii maksullinen, lakisääteinen iltapäivätoiminta, joka on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Iltapäivätoimintaan on hakuaika keväisin, mutta vuoden varrellakin voi mukaan ilmoittautua.
Ohjaajan puhelin 040 351 9559


Kummitoiminta

KUMMITOIMINTA

Ensimmäisen luokan oppilaat saavat viidesluokkalaisista oman kummin, jonka on tarkoitus helpottaa ekaluokkalaisen kouluun tutustumista esim. välituntisin. Kummiluokilla on myös yhteisiä toimintatuokioita silloin tällöin. Kummitoiminta jatkuu toiselle luokalle.


Oppilaskunta

Jokaisesta luokasta valitaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen, joka käsittelee oppilailta tulleita kouluun liittyviä yhteisiä aiheita ja aloitteita.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat opettajat Piia Muhonen ja Sanna Välivaara.


Honkolan koulun järjestyssäännöt

HONKOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulumme on sekä oppilaiden, opettajien että muun henkilökunnan työpaikka.

Koulussamme jokaisella on oikeus työskennellä rauhassa ja turvallisin mielin.

Tämän toteutuminen edellyttää, että jokainen noudattaa hyviä tapoja ja koulun yhteisiä järjestyssääntöjä.

 1. Otan huomioon toiset. Olen rehellinen, kohtelias ja ystävällinen sekä autan muita.
 2. Teen työni niin hyvin kuin pystyn. Annan toisillekin työskentelyrauhan.

 3. Huolehdin toisten ja omasta turvallisuudesta.

 4. Pidän huolta yhteisistä ja omista tavaroista.
 5. Ruokailu on rauhallinen tapahtuma. Noudatan hyviä ruokailutapoja ja opettelen syömään erilaisia ruokia.

 6. Vietän välitunnit sovitulla alueella.

 7. Pidän ympäristön kauniina ja siistinä.

 8. Kuljen koulumatkat varovaisuutta ja liikennesääntöjä noudattaen.

Nämä säännöt koskevat myös koulumatkoja ja koululla tapahtuvaa iltatoimintaa.


Koulumatkat

Pyörällä kulkevien oppilaiden on ehdottomasti käytettävä pyöräilykypärää.

Pyöräilyn turvallisuussäännöistä on syytä koulun lisäksi aika ajoin muistuttaa myös kotona, sillä lapset eivät joukolla liikkuessaan aina muista noudattaa turvallista, asiallista ja muita tielläliikkujia huomioivaa pyöräilytapaa.

Polkupyörien lisäksi pyöräteillä liikutaan paljon myös mopoilla ja skoottereilla. Erityisen tarkkana on oltava siellä, missä näkyvyys on heikko (esim. alikulut) ja missä pyörätielle on ohjattu myös autoliikennettä.

Koulukuljetukseen osallistuvien oppilaiden kanssa käymme läpi kuljetuksessa huomioitavat asiat. Myös näiden matkojen sujumisesta on hyvä jutella kotona, ja mahdollisista ongelmista on syytä tiedottaa kouluun.

Koulukuljetusta odottavat oppilaat valvotaan koulussa.

Muiden kuin kyyditysoppilaiden toivomme tulevan kouluun aikaisintaan kello 8.15.

Oppilaiden, jotka eivät käytä koulukuljetusta, on koulun päätyttyä lähdettävä suoraan kotimatkalle, sillä heille emme voi järjestää valvontaa koulussa.

Kodeissa on myös syytä sopia jo edellisenä päivänä mahdolliset kyläilyt kavereiden luokse, jotta turhilta huolilta ja säikähdyksiltä puolin ja toisin vältytään.


Koulukuljetukset

Koulukuljetuksia hoitaa Hujakon Taksi Oy


040-8474995

Arto Puttonen 040-5354995


Koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä suoraan kuljettajiin.

 KOULUKYYDIN KÄYTTÄJÄN OHJEET 31.10.14

Koulukyyti kulkee aina suunnilleen aikataulun ja reitin mukaan.

 

1. Oppilaan on hyvä olla pysäkillä noin 2 minuuttia ennen aikataulun osoittamaa aikaa

2. Pysäkillä odotetaan kyytiä tiealueen ulkopuolella.

3. Taksiin noustaan kuljettajan määräämässä järjestyksessä.

4. Taksissa istutaan aina turvavyöt kiinnitettynä, kun auto on liikkeellä.

5. Oppilas istuu samalla paikalla koko matkan ajan.

6. Matkan aikana autossa ei saa meluta.

7. Sukset kuljetetaan sauvojen kanssa samaan pakettiin sidottuna.

8. Luistimet kuljetetaan laukkuun pakattuina.

9. Oppilas poistuu kyydistä hänen omalla vakituisella pysäkillä.

10. Kännykkä pysyy repussa taksimatkan ajan.

11. Ilmoittakaa taksille poissaoloista.

 

NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAEN MATKUSTAMME TURVALLISESTI!


HYVÄÄ MATKAA!

 


 


Välipala

VÄLIPALA

Ne oppilaat, joiden koulupäivä jatkuu klo 15 saakka, saavat koulussa välipalan. Välipala on yleensä leipä ja maito tai vesi, lisäksi kotoa voi tuoda kasviksia tai hedelmän.


Koululiikunta

KOULULIIKUNTA

Liikuntatunneilla
edellytämme oppilailta huoltajan viestiä, mikäli on perusteltu syy poikkeuksellisesti vapauttaa oppilas osallistumasta liikuntatunnille. Liikuntatunneille pukeudutaan asianmukaisesti, ulkoliikunnassa sääolosuhteet huomioiden.

Talvisin pakkasraja ulkoliikunnassa on -15 astetta.
Poissaolot

POISSAOLOT

Mikäli oppilas tarvitsee perustellun syyn vuoksi vapautuksen koulutyöstä, luokanopettaja voi myöntää vapautuksen 1-7 koulupäiväksi.

Tätä pitemmistä lomista tehdään kirjallinen loma-anomus rehtorille. Koululla on tätä varten lomake, joka on syytä pyytää luokanopettajalta hyvissä ajoin.

Lomamatkat toivomme keskitettävän koulun loma-aikoihin. Poissaolon aikana huoltaja vastaa oppilaan koulutehtävien suorittamisesta.

Pyydämme huoltajia ilmoittamaan oppilaan lyhyenkin poissaolon ja sen syyn luokanopettajalle esim. reissuvihkossa, puhelimitse tai Wilma-ohjelmalla.


Perheneuvola

PERHENEUVOLA Ohjaa ja tukee perheitä kasvatuksen ongelmissa,

tekee oppimisvaikeustutkimuksia ja ohjaa jatkotutkimuksiin sekä antaa tukea ja terapiaa lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa.

Perheneuvolan puhelinpäivystysaika on keskiviikkoisin

klo 9-11.00 p. 0400 115 293.


Koulupsykologi ja koulukuraattori

KOULUPSYKOLOGI 

KOULUKURAATTORI Elina Lindholm 0400-115677

Tarjoavat keskusteluapua koulunkäyntiin ja/tai vapaa-aikaan liittyvissä lasten ongelmissa sekä tukevat huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässään.


Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut:

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Työmme voi olla:

- Monialaista yhteistyötä

- Opettajien konsultaatiota

- Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua

- Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä

- Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)

- Koulutuksia ja infoja

 

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on:

- palveluohjausta

- kartoitustyötä

- ohjausta ja neuvontaa:

- oppilaalle, huoltajille, opettajille

- tapaamiset oppilaan kanssa

- huoltajien/perheen tapaamiset

- oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia

- jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Koulunmäen koulu, Keskuskoulu ja Mämmen koulu:

Koulupsykologi Anu Koivunen p.020 632 3007

Koulukuraattori Mira Ojalehto p. 020 632 3004

Telakkakadun koulu, Asemakadun koulu, Sumiaisten koulu, Konginkankaan koulu, Koiviston koulu, Hietaman koulu ja Honkolan koulu:

Koulupsykologi Johanna Matilainen p. 020 632 3005

Koulukuraattori Taina Laitinen p. 020 632 3008


Oppilashuoltotyöryhmä

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

Kokoontuu tarvittaessa koulussamme tapauskohtaisesti.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin sekä ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Palveluilla tulee edistää koulun ja kodin yhteistyötä.

Oppilashuollon palvelut voivat käynnistyä, jos/kun

 • oppilas itse tai hänen huoltajansa ottaa yhteyttä

 • oppilaan kanssa toimiva henkilö tai ystävä kertoo olevansa huolissaan oppilaasta

 • opettaja tai oppilashuoltotyöryhmän jäsen on huolissaan oppilaasta

 • muu viranomaistaho ohjaa

Ryhmään kuuluvat tarvittaessa koulukuraattori, koulupsykologi,luokanopettaja, erityisopettaja, ja kouluterveydenhoitaja. Sosiaalitoimen edustaja ja perheneuvolan psykologi voidaan tarvittaessa pyytää mukaan.

Oppilashuollon työ voi olla esim.

 • oppilastapaamisia

 • vanhempien ja/tai perheen tapaamisia

 • koulupalavereihin osallistumista

 • viranomais- ja verkostotyötä

 • luokka- ja koulukohtaista työskentelyä

KOULUPSYKOLOGI Suvi Eskelinen 020 632 3005

KOULUKURAATTORI Taina Laitinen 020 632 3008

Tarjoavat keskusteluapua koulunkäyntiin ja/tai vapaa-aikaan liittyvissä lasten ongelmissa sekä tukevat huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässään.

PERHENEUVOLA Ohjaa ja tukee perheitä kasvatuksen ongelmissa,

tekee oppimisvaikeustutkimuksia ja ohjaa jatkotutkimuksiin sekä antaa tukea ja terapiaa lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa.

Perheneuvolan puhelinpäivystysaika on keskiviikkoisin

klo 9-11.00 p. 0400 115 293.


Tukiopetus

TUKIOPETUSTA

Annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen antamisesta huolehtii pääsääntöisesti oma luokanopettaja.


Koululaisvakuutus ja koulutapaturmat

KOULULAISVAKUUTUS 4.

JA KOULUTAPATURMAT Koulutapaturmien varalta oppilailla on kaupungin vakuutus, joka kattaa sekä koulussa että koulumatkoilla sattuneet tapaturmat. Vakuutus ei koske esinevahinkoja. Vakuutuksesta korvataan vain lääkärin määräämät lääkkeet.


Mikäli oppilaalle sattuu hoitoa tai lääkärin tarkastusta vaativa tapaturma koulussa, ilmoitamme asiasta huoltajalle ja tarvittaessa saatamme hänet Äänekosken terveyskeskukseen.

Koulumatkalla sattuneista tapaturmista huoltajan on syytä välittää tieto kouluun.


Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, mieluusti useamminkin. Toimikunnan pääasiallinen tehtävä on kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.

Vanhempaintoimikunta on avoin kaikille huoltajillemme. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun!

 


Kasvun- ja oppimisen lautakunta

KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA:

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 11.6.2019-31.5.2021 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Jari Halttunen Harri Piilonen
Pilvi Honka  Ritva Toivainen
Jani Korhonen  Marko Hokkanen
Marko Laitinen  Joni Kotilainen
Riitta Nyrönen Mari Paananen
Henna Penttinen Johanna Helminen
Kari Perälä  Jari Väätäinen
Timo Pulli  Jarkko Kemiläinen
Sinikka Rautiainen  Michelle Seppälä

Valiittiin lautakunnan puheenjohtajaksi Timo Pulli ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Rautiainen.


Opetustoimisto

OPETUSTOIMISTO:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä 020 632 3000 / 040 509 3657

Toimistosihteeri Sini Savolainen 0400 115 540

Toimistosihteeri Maarit Saranpää 0400 274 433


Hammashuolto

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TIEDOTE

TERVEYSKESKUS

Suun terveydenhuolto lukuvuosi 2016 - 2017

 

ALAKOULULAISTEN HAMMASHUOLTO

 

 

Lasten ja nuorten hammashoito

Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

 • Alle 1½-vuotiaille lapsille suun terveysneuvonta tehdään neuvolakäynnin (terveydenhoitaja) yhteydessä.
 • 1½ -, 3- ja 5-vuotiaat kutsutaan hammastarkastukseen (aika kirjeitse kotiin).
 • Koululaisista 1-, 5-, ja 8- luokkalaisille tehdään hammastarkastukset.
 • Oikomishoitokäynneillä ei tehdä perushammashoitoon liittyviä toimenpiteitä.
 • Opiskelijat voivat varata ajan suoraan hammashoitolasta.
 • Käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.
 • Kouluaikana tapahtuvista hammashoitokäynneistä ovat vastuussa oppilaiden huoltajat.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä hammashoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 51,40 €.


Tarkastuskäynnin yhteydessä määritetään hoidon tarve sekä kiinnitetään erityistä huomiota suun ja hampaiden puhtauteen. Tarvittaessa annetaan yksilöohjausta hampaiden puhdistukseen.

 

Hammashoitokäynneillä toivotaan huoltajan läsnäoloa.

Hammastarkastuksiin laitetaan aika kirjeitse kotiin.

 

 

HAMMASLÄÄKÄRIN SÄRKYPÄIVYSTYS JA AJANVARAUS

Hammashoidon keskitetty ajanvaraus

Suun terveydenhuoltoon varataan aika keskitetystä ajanvarauksesta arkisin p. 020 632 2595. Kiireettömään hoitoon hakeutuvien toivotaan soittavan klo 10 jälkeen, jotta kiireellistä apua tarvitsevat saisivat yhteyden heti aamulla. Suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi potilaan hoidon tarpeen ensimmäisen yhteydenoton aikana.

 • ma-pe klo 8.00-16.00
 • Puh. 020 632 2595

 

Arki-iltaisin MA-PE klo 16 jälkeen,

viikonloppuisin ja arkipyhinä

 

SOITA AINA ENSIN

puh. 0100 84 884

josta ohjataan tarvittaessa hoitopaikkaan

(Kyllön hammashoitola, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä

ja yöaikaan Kuopion yliopistollinen keskussairaala)


 


Kouluterveydenhoitaja

KOULUTERVEYDENHOITAJA Marika Vänskä on tarvittaessa koulullamme joka torstai

aamupäivällä sekä puhelimitse numerosta 020 632 2660 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen toimintaa ja osa koulun oppilashuoltoa. Tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja luoda osaltaan mahdollisuuksia suoriutua koulutyöstä hyvin.

Terveydenhoitajan tarkastus tehdään jokaisella vuosiluokalla.

Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5. luokilla. Siihen kuuluu lääkärintarkastus, joka suoritetaanl lastenneuvolassa Terveyskatu 8. Aika ilmoitetaan perheille.

Muut käynnit: lääkäreiden, hoitajien ja fysioterapeuttien vastaanotoille on keskitetty ajanvaraus Äänekosken terveysasemalla ma-to klo 8.15-15.30 ja pe klo 8-14, puh: 0206322821

 

Tapaturmien ja äkillisen sairastumisen ensiapu annetaan koulussa ja tarvittaessa oppilas viedään päivystykseen. Oppilaalla tulisi olla henkilökohtainen lääkitys mukana mm. astman tai migreeni kohtauksen varalta.

Koulutapaturmien varalta oppilaat on vakuutettu, sairastapausten kustannuksista vastaa huoltaja.

Todistuksen alle 10 vuotiaan lapsen sairastumisesta työstä poissaoloa varten saa kouluterveydenhoitajalta.

Pyrimme yhteistyöhön kodin kanssa lapsen terveyden edistämiseksi. Kouluterveydenhuoltoon tulisi ilmoittaa oppilaan terveyteen liittyvistä asioista sekä niiden muutoksista.

 

 


Välitunnit

VÄLITUNNIT ovat klo 9.45-10.00, 11.00-11.15, 12.00-12.15, 13.00-13.15 sekä 14.00-14.15.

PAKKASRAJA

Pakkasraja on - 20 astetta. Jos pakkasta on yli 20 astetta, välitunti vietetään omassa luokassa hiljaisessa työskentelyssä ( kirjaa lukien, piirtäminen, lautapelien pelaaminen tms.)
Pakkaspäivienkin aikana käymme n. 5 minuutin välitunneilla.

Jos aamulla on ennen koulun alkua saa kovan pakkasen (-20 astetta) vuoksi tulla sisälle, pitää ulkona viettää kuitenkin klo 8.45 - 9.00 välinen aika.

Aikaisin koululle tulleet oppilaat esim. ensimmäiset taksikyytiläiset voivat käydä tarvittaessa sisällä lämmittelemässä kovalla pakkasella.


Oppilaalle ohjeita onnistuvaan opiskeluun

Oppilaalle ohjeita onnistuvaan opiskeluun

 • Järjestä itsellesi rauhallinen läksyjenlukupaikka.

 • Tee läksyt aina samassa paikassa.

 • Pidä kirjat ja muut opiskeluvälineesi lukupaikkasi lähellä.

 • Tee läksyt ja kotitehtävät joka päivä suunnilleen samaan aikaan, mieluummin jo iltapäivällä.

 • Keskity tehtäviisi. Sulje mahdollisesti häiritsevät televisio, radio, soitin.

 • Siirrä lehdet ja muut mielenkiinnon kohteet syrjään odottamaan ja kiinnitä huomiosi vain läksyihin.
 • Aseta itsellesi tavoite. Jos tiedät, mihin pyrit, niin tavoitteen saavuttaminen helpottuu. Olet saavuttanut yhden tavoitteen, kun osaat läksysi hyvin ja olet suorittanut tehtäväsi ajatellen.

 • Pakkaa seuraavan päivän tavarat valmiiksi reppuusi.

 • Läksyjenluvun vastapainoksi, hanki itsellesi kehittävä harrastus ja hyviä kavereita.

 • Ulkoile joka päivä ja nuku riittävästi

Kun innostuu, niin onnistuu – kun onnistuu, niin innostuu!


Arjen rutiinit parasta huolenpitoa

ARJEN RUTIINIT PARASTA HUOLENPITOA

 • Laita lapselle terveellinen aamupala. Näin hän jaksaa opiskella.

 • Huolehdi lapsesi puhtaudesta: käsien pesu, iltapesu, hampaiden pesu, kynsien leikkaus, hiusten hoito jne.

 • Varusta lapsesi asiallisilla ja lämpimillä vaatteilla kouluun. Koulun sisätiloissa käytetään tossuja. Puhtaat sukat jalkaan, niin jalatkin pysyvät virkeinä.

 • Reppu on ryhdikäs koulukaveri!

 • Jos lapsi tulee yksin kotiin koulupäivän jälkeen, varaa hänelle välipala.

 • Neuvo lapsellesi, mihin hän voi ottaa yhteyttä, jos tulee odottamaton tilanne.

 • Sovi nukkumaanmenoaika ja pidä siitä kiinni. MLL:n suosituksen mukaan ala-asteikäisten koululaisten tulisi nukkua voin kymmenen tunnin yöunet. riittävä ja säännöllinen uni on tärkeää oppimisen, muistin, kasvun ja tunne-elämän kehittymisen kannalta.

 • Sovi tietokoneen ja konsolipelien käytön sekä television katselun periaatteet. Tutkimuksen mukaan lapset toivoivat, että vanhemmat pelaisivat heidän kanssaan. Riitaa kannattaa välttää ja lasten pyyntöä kannattaisi kuunnella. Samalla opit tuntemaan lapsesi tietokone- ja pelimaailman.

 • Huolehdi, että lapsesi liikkuu ja ulkoilee tarpeeksi ja säännöllisesti.

 • Kavereita ja harrastuksia on hyvä olla kohtuullisesti.

 • Illalla ajoissa rauhoittuminen esim. kirjaa lukemalla

 • Aikuinen tietää mikä on lapsen parhaaksi.Näin sujuu mukavammin kotona ja koulussa!


Kerhotoiminta
Mikäli vanhemmilta löytyy innostusta lasten kerhojen järjestämiseen
, vapaita luokka- ja saliaikoja löytyy iltapäivisin ja joku ilta-aikakin. Pientä korvaustakin pystyttäneen vetäjälle maksamaan kaupungin saamasta kerhotoiminnan kehittämiseen suunnatusta määrärahasta. Kerhotoiminta voi olla myös projektiluontoinen, lyhyempi kurssi. Innokkaita kerholaisia varmaan löytyy. Ottakaa rohkeasti yhteyttä kouluun, mikäli kiinnostus heräsi!


Heppakerho

HeppakerhoKoulullamme toimii heppakerho. Kerho on torstaisin klo 13-14. Kerho alkaa syksyllä 2021 2. päivä syyskuuta.
Kerho on maksuton. Kerhossa opitaan hevosista, askarrellaan ja liikutaan keppareiden kanssa ulkona ja sisällä.
Materiaalina käytetään Suomen Ratsastajainliiton julkaisemaa kirjaa, Hevoskerholainen.
Kirjatilaus uusille kerholaisille tehdään keskitetysti, Nanna-ope kerää nimilistan.

Yhteyttä voi ottaa Nanna - opeen p. 0400 115 476 tai Wilma-viestillä. Tiedote kerhosta on lähetetty 1.-4.-luokkalaisten huoltajille.Honkolan heppakerhon kummiponi on Kotirinteen Lakeija, lempinimeltään Pöti. Pöti on minishetlanninponi ja asustaa Uuraisilla.
Keväällä 2021 heppakerholaiset tekivät retken Pötin kotiin.


Lisää asiaa kummihevosista sivuilla

http://www.hippolis.fi/kummihevonen


Kirjasto

KIRJASTOToivomme kotiväeltä kannustusta ja tukea ja lasten lukuharrastukseen, esimerkiksi yhdistämällä kirjastokäynti ostosmatkoihin.

Myös koulun kirjastosta oppilaat voivat lainata kirjoja kotiin. Koulun kirjasto on avoinna tiistaiaamuisin klo 8.15 alkaen. Toivottavasti kotona löytyy aikaa yhteisille lukuhetkille lasten kanssa; ne ovat mitä parhainta tukea kasvulle ja oppimiselle!


Nimet varusteisiin

NIMET VARUSTEISIIN

Oppilaan vaatteisiin, kenkiin ja liikuntavälineisiin on aina syytä merkitä nimi, jotta vältytään sekaannuksilta ja unohtuneet tavarat voidaan palauttaa oikeille omistajilleen. Opettajilta ja siivoojalta kannattaa kysellä kadonneita vaatteita; niitä on jo tänäkin syksynä ehtinyt kertyä koululle.


Kännykät

KÄNNYKÖITÄ - tai muuta arvokasta tavaraa tai rahaa - ei ole syytä kuljettaa turhaan mukana koulussa.

Mikäli oppilas vanhempien mielestä perustellusta syystä kuitenkin välttämättä tarvitsee matkapuhelimen mukaansa, se on ehdottomasti pidettävä koulupäivän ajan repussa äänettömänä. Viihde-elektroniikka ei kuulu kouluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä