Tukitoimet

Tukitoimet

Lukuvuosi 2019 - 2020

1. Tarjoamme oppilaille säännöllisesti tukiopetusta tarpeen mukaan.

2. Omalla erityisopettajallamme on 20 viikkotuntia.

3. Koulukuraattori ja -psykologi käyvät koululla tarvittaessa viikon varoitusajalla.

4. Kouluterveydenhoitaja on koululla tiistaisin klo 9 - 13

5. Meillä on oma erityisopettaja, yksi koulunkäynninohjaaja ja yksi samanaikaisopettaja.