Lukuvuositiedote 2019-2020

Lukuvuositiedote

Hietaman koulun lukuvuositiedote lukuvuodelle 2019-2020

Hyvää kouluvuotta kaikille!

Oppilaita meillä on syyslukukauden alkaessa peruskoulun puolella 66 ja lisäksi eskarissa 16 lasta. Tämän lukuvuoden toimimme neljässä perusopetusryhmässä. 

Eskarissa vakinaisena, jatkaa varhaiskasvatuksen opettajana Pirkko Hirvi. Ohjaajana aloittaa Titta Mård. Tänä vuonna eskari on viisipäiväinen.

Erityisopettajana on Taru Poikolainen. Hän on koululla maanantaista torstaihin ja erityisopetuksen tuntiresurssi on alkaneena lukuvuonna 20 tuntia viikossa.

Kimmo Tuononen påettaa englantia omalle 3.-4. luokalleen ja Erja Hakkarainen omalle 1. luokalleen. 5..- 6. luokkien englannin opettajana jatkaa Hannaleena Jokivirta. Hän vastaa myös kuudennen luokan ruotsin kielen opetuksesta.

Luokkien opettajat ja yhteystiedot näet linkin "Yhteystiedot" kautta. 

Pynnösen Päivi jatkaa koulunkäynninohjaajana. Aamu. ja ltapäivätoimintaa on tänä lukuvuonna koulullamme. Aamupäivätoiminnasta vastaa Pirkko Hirvi ja iltapäivätoiminnasta Päivi Pynnönen.

Anne ja Raija huolehtivat edelleen ravitsemisesta ja siivouksesta.

Oman koulun vanhempainilta pidetään torstaina 31.10. kello 17.30.

Pitäkää Hietaman koulun keittokirja mielessä, kun mietitte todellista hyötylahjaa jollekulle. Hinta on nykyään vaivaiset 5 €.

Muistakaa huolehtia, että koulumatkoilla(kin) tulee pyöräilijöiden ehdottomasti käyttää kypärää huolimatta joistain lakiuudistustusten kaavailuista. Mikäli huomaamme oppilaan toistuvasti ajavan kouluun ilman kypärää, laitamme asiasta ilmoituksen kotiin. Rangaistuksia emme asiasta jaa kuten ei poliisikaan mutta kaiketi niin koulu kuin kotikin haluaa suojella lapsiaan!

Muistakaa seurata aktiivisesti sekä koulun, että oman oppilaan luokkanne Pedanet-sivuja, kuin myös Wilmaa. Käykää Wilmassa kytkemässä päälle asetuksista optio, että saatte omaan sähköpostiinne automaattisen ilmoituksen saapuneista Wilmaviesteistä. Näin pysytte ajan tasalla. Paperitiedotteita emme enää laita jakeluun.

 

Hietaman koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020

- Syyslukukausi 8.8. – 20.12.2019

- Syysloma viikolla 42: 14.10.. - 20.10.2019

- Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2019

- Kevätlukukausi 7.1. – 30.5.2020

- Talviloma viikolla 9: 24.2.. - 1.3...2020

- Pääsiäisvapaa 10. – 13.4.2020

- Lukuvuoden päätöspäivä la 30.5.2020

Yhteystietoja

Koulun kotisivut: https://peda.net/aanekoski/perusopetus/hietaman-koulu

Opettajat ja muu henkilökunta
Rehtori Erkki Tani 0400 115678 erkki.tani@aanekoski.fi

1. luokka Erja Hakkarainen 0400 115 483 erja.hakkarainen@aanekoski.fi

2. luokka Sirkka Korjonen 0400 115 481 sirkka.korjonen@aanekoski.fi
3.-4. -luokka Kimmo Tuononen 050 520 8208 kimmo.tuononen@aanekoski.fi

5.-6. -luokka Seppo Kaiponen seppo.kaiponen@aanekoski.fi

Erityisopettaja Taru Poikolainen 0400 115 543 taru.poikolainen@aanekoski.fi

Englannin ja ruotsin opettaja Hannaleena Jokivirta 0400 115 485
hannaleena.jokivirta@aanekoski.fi

Koulunkäynnin ohjaaja: Päivi Pynnönen 040 725 2545
paivi.pynnonen@aanekoski.fi

Ruokapalveluvastaava Anne Vääränen: 0400 262 466 (työ) hietaman.keittio@aanekoski.fi

Taina Laitinen, koulukuraattori 0400 115 398 taina.laitinen@aanekoski.fi

Koulupsykologi Johanna Matilainen: 0400 687 541 johanna.matilainen@aanekoski.fi

 

Koulukuljetukset:

Kaikille koulukuljetuksessa olevien oppilaiden huoltajille tärkeää huomioitavaa:

- Muistakaa aina ilmoittaa ja mielellään jo edellisenä päivänä mikäli mahdollista, jos lapsenne ei tule kuljetukseen
- Ilmoitus poisjäännistä onnistuu suurella todennäköisyydellä myös kesken koulupäivän, jos joko soitatte tai laitatte tekstarin luokanopettajalle
- Viime lukuvuonna tuli useita ilmoituksia kuljettajilta siitä, että oppilaat irroittivat turvavyönsä kesken matkan: jutelkaa tästäkin asiasta tyyliin "mitä järkeä".
- Kaverin luo meno koulukyydillä koulupäivän jälkeen onnistuu, mikäli se ei aiheuta ns. tuplakeikkaa eli homma onnistuu ilman lisäkustannuksia mutta se ei siis todellakaan ole automaattinen oikeus, vaan joustava palvelumme. Sitä palvelua emme siis takaa, eikä teidän huoltajina kannata myöskään siihen luottaa ainakaan ilman ennakkovarmistusta. Sitäkään emme voi välttämättä taata, koska tilanne on todellinen vasta kyydin lähtöhetkellä. Tällaiset kaverikyläilyyn liittyvät kyytitoiveet tulee ilmoittaa jo edellisenä päivänä: iltapäivän kyytijonossa ei enää voi alkaa soittelemaan huoltajalle ja yrittämään kyytiin.

Terveisin Sirkka

Jyväskylän liikenne 040 548 8885 mikael.linna@kabus.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja Ville Härtsiä (päättää koulukuljetuksista): 020 632 300 ville.hartsia@aanekoski.fi

Koulukuljetusopas http://www.aanekoski.fi/files/opiskelu/koulukuljetusopas2014.pdf

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen toimintaa ja osa koulun oppilashuoltoa. Tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja luoda osaltaan mahdollisuuksia suoriutua koulutyöstä hyvin.

Terveydenhoitajana toimii Tarja Hirvonen, vastaanotto aamupäivisin HIETAMAN KOULULLA tiistaisin klo 9.30 - 13 puh. 020 632 2751, tai sähköpostilla tarja.hirvonen@aanekoski.fi

Terveydenhoitajan tarkastus tehdään jokaisella vuosiluokalla. Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5lk:lla johon kuuluu lääkärin tarkastus

Lääkärintarkastus suoritetaan kaikille 1lk:n ja 5lk:n oppilaille lastenneuvolassa Terveyskatu 8, aika ilmoitetaan perheille. Muut lääkäri käynnit oman alueen lääkärillä terveyskeskuksessa.

Fysioterapeutille aika varataan kuntoneuvolasta ma-ke ja pe klo 8.30-9.30 yleisestä ajanvarauksesta.

Tapaturmien ja äkillisen sairastumisen ensiapu annetaan koulussa ja tarvittaessa oppilas viedään päivystykseen. Oppilaalla tulisi olla henkilökohtainen lääkitys mukana mm. astman tai migreeni kohtauksen varalta.

Koulutapaturmien varalta oppilaat on vakuutettu, sairastapausten kustannuksista vastaa huoltaja.

Todistuksen alle 10 vuotiaan lapsen sairastumisesta työstä poissaoloa varten saa kouluterveydenhoitajalta.

Pyrimme yhteistyöhön kodin kanssa lapsen terveyden edistämiseksi. Kouluterveydenhuoltoon tulisi ilmoittaa oppilaan terveyteen liittyvistä asioista sekä niiden muutoksista.

 

ALAKOULULAISTEN HAMMASHUOLTO

Hammastarkastukset suoritetaan

  • 1. lk lukuvuoden 2018 - 2019 aikana
  • 5. lk lukuvuoden 2018 - 2019 aikana
  • lisäksi kutsutaan tarpeen mukaan yksilöllisesti useammin, mikäli erityinen riski sairastua suusairauksiin.Tarkastuskäynnin yhteydessä määritetään hoidon tarve sekä kiinnitetään erityistä huomiota suun ja hampaiden puhtauteen. Tarvittaessa annetaan yksilöohjausta hampaiden puhdistukseen.Hammashoitokäynneillä toivotaan huoltajan läsnäoloa.Hammastarkastuksiin laitetaan aika kirjeitse kotiin.

HAMMASLÄÄKÄRIN SÄRKYPÄIVYSTYS JA AJANVARAUS ma - pe klo 8.00 - 16.00 puh: 020 632 259

Arki-iltaisin ma - pe klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä SOITA AINA ENSIN numeroon 0100 84 884, josta ohjataan tarvittaessa hoitopaikkaan (Kyllön hammashoitola, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä ja yöaikaan Kuopion yliopistollinen keskussairaala)

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut:

Koulukuraattori ja –psykologi ovat Hietaman koululla vuoviikoin keskiviikkoaamuisin.

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Työmme voi olla:

- Monialaista yhteistyötä

- Opettajien konsultaatiota

- Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua

- Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä

- Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)

- Koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on:

- palveluohjausta

- kartoitustyötä

- ohjausta ja neuvontaa:

- oppilaalle, huoltajille, opettajille

- tapaamiset oppilaan kanssa

- huoltajien/perheen tapaamiset

- oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia

- jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Telakkakadun koulu, Asemakadun koulu, Sumiaisten koulu, Konginkankaan koulu, Koiviston koulu, Hietaman koulu ja Honkolan koulu:

Koulupsykologi Johanna Matilainen: 020 632 3005

Koulukuraattori Taina Laitinen: 020 632 3008