Lukuvuositiedote 2023 - 2024

Lukuvuositiedote

Hietaman koulun lukuvuositiedote lukuvuodelle 2023 - 2024

Yleistä

Oppilaita koulullamme on 81 ja lisäksi esikoulussa 7 lasta. Tämän lukuvuoden toimimme viidessä perusopetusryhmässä, joista yksi on yhdysluokka. 

Koulun pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma, mutta myös oman luokan Peda.Net-sivuja kannattaa seurata aktiivisesti.  Käykää Wilmassa kytkemässä päälle asetuksista optio, jotta saatte omaan sähköpostiinne automaattisen ilmoituksen saapuneista Wilma-viesteistä. Näin pysytte ajan tasalla, sillä paperitiedotteita emme enää laita jakeluun.

Muistakaa huolehtia, että koulumatkoilla(kin) pyöräilijät käyttävät kypärää. Mikäli huomaamme oppilaan toistuvasti ajavan kouluun ilman kypärää, laitamme asiasta ilmoituksen kotiin. Rangaistuksia emme asiasta jaa kuten ei poliisikaan, mutta kaiketi niin koulu kuin kotikin haluavat suojella lapsiaan.

Koululla toimii vanhempaintoimikunta VATKU, jonka toimintaan kaikki vanhemmat ovat tervetulleita. Tapaamisista tiedotetaan Wilman välityksellä. 

Koululla on edelleen myynnissä koulun omia keittokirjoja. Kirja on oivallinen lahja ja saatavilla todella edullisesti, sillä hinta on vain 5 €.

Hietaman koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023 - 24:

Syyslukukausi:

  • ke 9.8.2023 - to 21.12.2023
  • syysloma viikolla 42 16.10. - 23.10.2023

Kevätlukukausi

  • ma 8.1.2024 - la 1.6.2024
  • talviloma viikolla 9 26.2. - 3.3.2024
  • pääsiäisvapaa 29.3. - 1.4.2024
  • helatorstai 9.5.2024
  • lukuvuoden päätöspäivä la 1.6.2024


Yhteystietoja

Koulun kotisivut: https://peda.net/aanekoski/perusopetus/hietaman-koulu

Koulun osoite:Hietamantie 96, 44170 Hietama

Rehtori: Erkki Tani 0400 115678

Opettajat lukuvuonna 2023 - 2024


1.-2. luokka: Piia Kinnunen 0400 115480 
3. luokka ja vararehtori (kuljetusasiat): Minna Tuikka 040 610 9870
4. luokka: Henriikka Lepistö 0400 115481
5. luokka: Seppo Kaiponen 0400 669874 
6. luokka: Kimmo Tuononen 050 520 8208
erityisopettaja Marju Rönkkö 0400 115 543 
englannin- ja ruotsinopettaja 5. - 6. luokka: Hanna-Leena Jokivirta 0400 115 485
esikoulu: varhaiskasvatuksen opettaja Pirkko Hirvi 040 527 8581

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi (at) aanekoski.fi

Muu henkilökunta

koulunkäynninohjaaja ja IP-toiminnan vetäjä: Jenni Lipiäinen 040 725 2545
koulunkäynninohjaaja Paula Porri

ruokapalveluvastaava Anne Vääränen: 0400 262 466 (työ) hietaman.keittio@aanekoski.fi

Koulukuraattori Elina Lindholm 0400 115 677  etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Koulupsykologi Tuuli Kulonen 044-7809196 tuulikulonen.sofita@gmail.com

Kouluterveydenhoitaja Marika Vänskä: 020 6322660
 etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

 

Koulukuljetukset

Kuljetuksia ajaa Jyväskylän Liikenne Oy
- koulukuljetusauton puhelinnumero 044 4932 482
- Mikael Linna 040 5488 885 etunimi.sukunimi@kabus.fi

Kaikille koulukuljetuksessa olevien oppilaiden huoltajille tärkeää huomioitavaa:

Muistakaa aina ilmoittaa, jos lapsenne ei tule kuljetukseen. Aamuista ilmoitukset suoraan koulukuljetusauton puhelinnumeroon, iltapäivistä viesti luokanopettajalle.

Kaverin luo meno koulukyydillä koulupäivän jälkeen onnistuu mikäli se ei aiheuta muutoksia kuljetusreitteihin tai aikatauluihin. Tieto kaverikyläilystä on oltava koululla ajoissa. Kaverin luokse menoa ei voida taata, koska todellinen kuljetustilanne selviää vasta kyydin lähtöhetkellä. 

Koulukuljetuksissa käytetään aina turvavyötä. Kuljettajan ohjeita on noudatettava, jotta matkustaminen on turvallista. Matkojen aikana noudatetaan hyviä tapoja ja käyttäydytään hillitysti. 

Kuljetusasioista koululla vastaa vararehtori Minna Tuikka 040 610 9870

Kasvatus- ja opetusjohtaja Ville Härtsiä (tekee päätökset koulukuljetuksista): 020 632 300 

Koulukuljetusopas http://www.aanekoski.fi/files/opiskelu/koulukuljetusopas2014.pdf

 

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Marika Vänskä on tavattavissa Hietaman koululla pääsääntöisesti tiistaisin klo 9-14, poikkeuspäivistä ja ajoista ilmoitetaan erikseen.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaita ja huoltajia terveystarkastusten, avointen vastaanottojen sekä kohdennettujen terveystapaamisten yhteydessä.  

Terveydenhoitaja järjestää ja toteuttaa oppilaiden määräaikaiset terveystarkastukset sekä tarvittaessa selvittää tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen vuosittain. Laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokalla toteutetaan yhdessä koululääkärin kanssa. Huoltajien tulee osallistua laajoihin terveystarkastuksiin, mutta he ovat tervetulleita myös kaikkiin muihin tarkastuksiin.  

Terveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisiin ja yksilöllisiin opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.  

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan vain ne koulupäivän ja koulumatkan aikana sattuneet tapaturmat, joissa vaaditaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vapaa-ajan tapaturmien hoito tulee järjestää kotona, oman alueen terveysasemalla tai muussa huoltajien valitsemassa hoitopaikassa. Koulun henkilökunnan toivotaan olevan ensin puhelimitse yhteydessä koulun terveydenhoitajaan ennen oppilaan saattamista vastaanotolle. Myös koululla on oltava ensiaputarvikkeita ja valmius ensiavun antamiseen, sillä terveydenhoitaja ei aina ole tavoitettavissa ensiapua vaativissa tilanteissa.   

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän on koulun henkilökunta yhteydessä huoltajiin, jotka järjestävät oppilaalle kuljetuksen kotiin sekä tarvittaessa jatkohoitoon. Terveydenhoitajalla käyntiä tulee välttää, mikäli se ei ole ehdottoman tarpeellista oppilaan sen hetkisen terveydentilan vuoksi, jotta tartuntatautien leviämistä saadaan ehkäistyä.   

Sairaanhoidolliset toimenpiteet sekä sairauksien toteaminen ja hoito toteutetaan tarvittaessa avoterveydenhuollossa omalla terveysasemalla. Oppilaiden lyhyt- tai pitkäaikaissairauksia hoidetaan omalla terveysasemalla tai muussa hoitoyksikössä.   

Jatkuvaa, lyhytkestoista tai tilapäistä lääkehoitoa koulupäivän aikana toteutetaan vain sovitusti koulun aikuisten toimesta. Koulupäivänaikaisen lääkehoidon käytännön toteuttamisesta laaditaan yhdessä huoltajien ja koulun lähiaikuisten kesken sekä tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa yksilöllinen lääkehoitosopimus.  

Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse tai Wilma-viestillä. Huomioittehan, että opiskeluhuollon työntekijät eivät voi käsitellä oppilaiden henkilökohtaiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita Wilman välityksellä.  

Kouluterveydenhoitajille on mahdollista varata WEB-ajanvarauksen kautta terveystarkastusaikojen lisäksi puhelinaikoja ja seuranta-aikoja.

Puhelinajat: mikäli asian hoitaminen vaatii puhelinyhteyden eikä asia hoidu esim. Wilma-viestillä. Kouluterveydenhoitaja soittaa sovittuna päivänä.

Seuranta-ajat 20min: tarkoitettu sovittuihin kontrolleihin, esimerkiksi kasvu, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine, rokotus tai muu seuranta

Terveystarkastusajat:aikojen varaamisesta terveystarkastuksiin tiedotamme aina erikseen luokka kerrallaan Wilman välityksellä ja ohjeistamme millä aikavälillä aikoja on varattavissa

Ajanvaraus tapahtuu osoitteesta: https://hyvaks.fi/asiointi/aanekosken-terveysaseman-sahkoinen-ajanvaraus

HUOM! Aika varataan oppilaan nimellä! Mikäli soittopyyntöä varattaessa haluat soiton tulevan huoltajalle, laita kohtaan Kuvaile lyhyesti varauksen syytä ->kenelle ja mihin numeroon soitetaan.

 

Hammashoito

Hammastarkastukset suoritetaan

  • 1. lk 
  • 5. lk 
  • lisäksi kutsutaan tarpeen mukaan yksilöllisesti useammin, mikäli erityinen riski sairastua suusairauksiin.Tarkastuskäynnin yhteydessä määritetään hoidon tarve sekä kiinnitetään erityistä huomiota suun ja hampaiden puhtauteen. Tarvittaessa annetaan yksilöohjausta hampaiden puhdistukseen.Hammashoitokäynneillä toivotaan huoltajan läsnäoloa.Hammastarkastuksiin laitetaan aika kirjeitse kotiin.

HAMMASLÄÄKÄRIN SÄRKYPÄIVYSTYS JA AJANVARAUS ma - pe klo 8.00 - 16.00 puh: 020 632 259

Arki-iltaisin ma - pe klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä SOITA AINA ENSIN numeroon 0100 84 884, josta ohjataan tarvittaessa hoitopaikkaan (Kyllön hammashoitola, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä ja yöaikaan Kuopion yliopistollinen keskussairaala)

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut

Koulukuraattori ja –psykologi ovat Hietaman koululla tavattavissa pääsääntöisesti maanantaisin.

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Työmme voi olla:

- Monialaista yhteistyötä

- Opettajien konsultaatiota

- Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua

- Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä

- Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)

- Koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on:

- palveluohjausta

- kartoitustyötä

- ohjausta ja neuvontaa:

- oppilaalle, huoltajille, opettajille

- tapaamiset oppilaan kanssa

- huoltajien/perheen tapaamiset

- oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia

- jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä