Opetushallituksen hankkeita: Varhennettua englantia

Colours - esimerkkejä värien opiskelu-tuokioista

2. luokkalaisten kanssa aloitettiin värien opiskelu siitä, että kysyttiin, mitä värejä he jo osasivat englanniksi. Värejä osattiin melko paljon. 

Sitten niitä kerrattiin vähän laulujenkin muodossa:
*Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg

(Netissä on paljon väreihin liittyviä lauluja, mutta mielestäni tarpeeksi tasokkaita niin toteutukseltaan kuin sisällöltään on vaikea löytää.)

Seuraavat harjoitukset vaativat opettajalta vähän etukäteisvalmistelua, mutta materiaalit löytyvät usein helposti koululta.

*Opettaja (tai lapsi) näytti värillisiä papereita ja muut sanoivat värin nimen. Värin nimi oli myös kirjoitettu lappuun. Aina kun lappu oli käyty läpi, laitettiin se seinälle niin että nimipuoli jäi esiin. 

*Opettajalla oli myös pieniä värilappuja, joiden kanssa pelattiin kim-leikkiä englanniksi. Kim-leikissä laitetaan kaikki laput tms. esineet esille. Muut leikkijät sulkevat silmänsä, kun yksi ottaa jonkun tavaran pois. Sitten silmät avataan ja yritetään arvata, mitä puuttuu. 

*Opettaja levitti pöydille (voi levittää myös lattialle) erivärisiä muovisia kirjaimia. Lapsilla oli sanomalehtipaperista rullattu lätkä. Sitten opettaja sanoi värejä englanniksi ja oppilaat kävivät lätkäisemässä kirjainta, joka oli sanotun värinen. Myös oppilaat voivat olla sanomassa värejä. 

*Tehtiin piiri, jossa lapset saivat vuorotellen sanoa värin, josta pitävät. Esim. "I like brown". Silloin myös muut lapset, jotka pitävät ruskeasta ottivat askeleen eteen ja takaisin piirin kehälle.

*Värileikissä koulun pihalla tutkittiin pihaa värinäkökulmassa. Ohje oli esimerkiksi "Find three green objects." "Find something red." jne.

Hello -Good morning! Tervehdysharjoituksia englanniksi

Tervehdysten ja lyhyiden fraasien opettelutuokion pidin ensimmäiselle luokalle. Heillä oli takanaan jo vähän eskarissa opiskeltua varhennettua enkkua. 

*Ensin mentiin piiriin. Opettaja antoi ohjeen ja näytti esimerkin. Aluksi otettiin askel keskustaan päin ja sanottiin "My name is (oma nimi)" ja näytettiin jokin oma keksimä pieni liike, esim. vilkutus, hyppy jne. Sitten astuttiin takaisin piirin kehälle ja koko muu ryhmä tervehti sanomalla "Hello (ja oppilaan nimi)". Tämä toimii myös kivana tutustumisleikkinä, jos lapset eivät ole toisilleen vielä tuttuja. 

*Oppilaat olivat ryhmissä piirissä ja heittelivät hernepussia. Se, jonka kädessä pussi oli sanoi: "My name is ..." " What´s your name?" Sitten pussi heitettiin seuraavalle lapselle, joka toisti samat fraasit. Olen kamalan huono piirtämään ja kerron sen oppilaille etukäteen. Piirrän silti opettaessani ja siitä tulee jo oma hauska juttunsa. Yleensä lapset osoittavat hyvää tahtoa ja ymmärtävät visuaaliset yritelmäni. 

*Tein taululle kuvan, joka symboloi aamua. Sitten soitin musiikkia. Oppilaat liikkuivat tilassa musiikin soidessa. Kun musiikki hetken päästä loppui, tervehdittiin lähimpänä olevaa lasta sanomalla "Good morning!"
Piirsin lisää kuvan kerrallaan ja aina leikittiin samaa leikkiä, kunnes kaikki neljä tervehdysten symbolia oli taululla. Lopuksi oppilas sai aina näyttää, mikä kuva/tervehdys musiikin katketessa sanottiin. 

Sopiviin väleihin voi lisätä seuraavia aihepiirin lauluja, joita on kiva katsoa, kuunnella ja laulaa. Laulut kannattaa kuunnella aina itse etukäteen, jotta voi päättää, opettaako laulusta muutakin kuin tervehdyksen. 

Good morning song https://www.youtube.com/watch?v=vBHpahdYT5w&t=15s
Good morning https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
Hello song for kids https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

Numbers - esimerkkejä numerotuokiosta

Keväällä 2019 jatkettiin koulussamme varhennetun englannin opiskelua. Tässä käytännön esimerkkejä 2. luokan numeroihin liittyvistä harjoituksista. Oppilaat osasivat aiempien englannin opiskeluiden tiimoilta numerot 1-10 kohtalaisesti. Numeroita kerrattiin ensin toistamalla, sitten rimpsuina hyppimällä, kävelemällä, taputtamalla jne.

Oppilailla oli käytössä ruutuvihko, jota täydennettiin välillä englannin tuokioissa. 

*Numerot 1-12 kirjoitettiin vihkoon numerona ja englanniksi sanana.

*Ensin valmiiksi tulleet oppilaat muodostivat keskenään työparit. Lapset heittivät kahta noppaa ja muodostivat niiden antamista luvuista englanniksi yhteen- tai vähennyslaskuja (plus and minus). Toinen lapsi kysyi laskun ja toinen vastasi. 

*Piirrettiin numeroita 1-12 parin selkään, pari arvaili englanniksi mikä luku oli kyseessä. Halukkaat oppilaat saivat toimia lukujen sanojina.

*Muodostettiin lapsista numeroryhmiä. Opettaja tai oppilas sanoi numeron ja oppilaat muodostivat opettajan sanoman numeron kokoisia ryhmiä.
Ryhmiä tehtiin myös kehon osien mukaan eli opettaja sanoi tarvittavan kehonosien määrän esim. twelve hands, five feet jne. ja lapset tekivät ryhmät.

*Muodostettiin lapsista numeromuotoja eli pareittain tai ryhmässä tehtiin opettajan sanoma numero. 

*Kirjoitettiin numerot 20 asti vihkoon englanniksi.

*Otettiin ryhmissä tai pareittan kasa Uno-kortteja ja niistä erikoiskortit pois. Laitettiin ja laskettiin kortteja päällekkäin niin kauan, että tultiin lukuun 20 (tai yli). 

*Bingo on kestosuosikki kaikenlaisten sanojen opiskelussa, myös numeroiden. 

*Hypittiin taputusten mukaan. Ensin kuunneltiin kuinka monta taputusta ja sitten hypittiin niin monta kertaa ja samalla laskettiin hypyt englanniksi. 

*Hypittiin taputusten mukaan niin, että jos taputuksia oli >10 hypittiin oikealla jalalla ja jos <10 hypittiin vasemmalla jalalla. Samalla opeteltiin sanat right ja left sekä suu auki suurempaan-sääntö.

*Kuunneltiin ja katseltiin sopivissa väleissä tai tuokion aluksi tai lopuksi laulu tai lauluja youtubesta. Kaikki laulut kannattaa kuunnella ennen niiden näyttämistä, jotta osaa etukäteen kertoa, mistä niissä numeroiden lisäksi lauletaan. 
How many fingers in one hand https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 
Five little ducks https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
Numbers 1-20 https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

Varhennetun englannin varhaiset vaiheet

Tekijä: Kati Nordman
Varhennetun englannin opettaminen alkoi koulussamme syksyllä 2018. Opetushallitukselta saamamme hankerahoituksen tuella pääsivät koulumme esi- ja alkuopetuksen oppilaat englannin opetuksen pariin. 
Englantia on koulussamme ollut tarjolla ennenkin enkkukerhojen muodossa. 

Syyslukukauden ajan oli oppilaat jaettu neljään ryhmään. Ryhmissä oli oppilaita kolmesta eri ikäluokasta eli samassa ryhmässä oli eskareita sekä 1. ja 2. luokkalaisia. Yhden ryhmän koko oli noin 13 oppilasta. Syyskuukausille oli jokaiselle oma teemansa; syyskuussa harjoiteltiin tervehdyksiä, esittäytymistä ja perhesanoja, lokakuussa harjoiteltiin numeroita, marraskuussa harjoiteltiin värejä ja joulukuussa eläimiä. Opettajia oli neljä ja ryhmä kiersi aina opettajalta toiselle. Näin ryhmä sai samasta teemasta neljä erilaista oppituntia. 
Lapset oppivat asioita hyvin ja he olivat motivoituneita. Opetus toteutettiin pelien, leikkien, laulujen, askartelun, kuvataiteen ja tietotekniikan avulla. Valmista oppimateriaalia ei ollut käytössä.
Kokeilu sujui hyvin, mutta kevääksi siitä päätettiin tässä muodossa luopua. Koulussamme pyritään eheyttämään opetusta, joten vakituinen englannin tunti koettiin hieman sitovaksi ja rajoittavaksi. Tuntui, että englanti olisi mielekkäämpää integroida osaksi kaikkea opetusta. Suositus onkin, että englanti nivottaisiin alkuopetuksessa koulupäivän rutiineihin. Lisäksi esiopetus oli alkanut käyttää Moomin Language-materiaalia. 
Kevään 2019 aikana olivat englannin tuokiot omissa luokissa, mutta 2. luokalla jatkuivat viikottaiset englannin tunnit. Luokka oli jaettu kahtia, joten ryhmän koko oli n.9 oppilasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä