Ryhmäytyminen

Oivalluksia ryhmästä

Kehittämiskeskus Opinkirjon kirja Oivalluksia ryhmästä - pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin antaa eväitä tutkia ryhmän toimintaa ja rakentaa toimivampia ryhmiä, joissa hyväksytään erilaisuus. Opettaja haastetaan tutkimaan omaa rooliaan osana ryhmää ja luopumaan valmiista vastauksista, nopeista ratkaisuista ja jatkuvasta hallinnasta.

Kirja on saatavissa pdf-versiona ja painettuna. Tilaa julkaisu.

Oivalluksia ryhmästä - pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin(pdf)