Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Virtain varhaiskasvatuksessa kaikki liikkuvat iloiten


 

Kaikki Virtain varhaiskasvatusyksiköt ilmoittautuivat keväällä 2018 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus- ohjelmaan. Mukana ovat Koivurinteen päiväkoti, Killinkosken päiväkoti, Kotalan ja Vaskiveden ryhmäperhepäivähoitokodit sekä omassa kodissa työtä tekevät perhepäivähoitajat. Liikkuva varhaiskasvatus on osa laajempaa valtakunnallista liikunnan edistämisohjelmaa eli Liikkuvat-kokonaisuutta, jonka avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus.

 Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle riittävä päivittäinen liikkuminen ja liikunnan ilo. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksena on, että lapset liikkuisivat kolme tuntia päivässä ja näistä tunneista yhden tulisi olla reipasta ja hengästyttävää liikuntaa. Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa huolehditaan päivittäin omalta osaltaan lasten liikuttamisesta, mutta yhtä tärkeää on myös vanhempien innostus ja roolimalli. Yhdessä koko perheen kanssa liikkuessa, ulkoillessa ja touhutessa lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään.

Liikunnan määrän lisääminen tapahtuu pienin askelin kohti tavoitetta. Varhaiskasvatuksessa pienet muutokset arkitoimintoihin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto lisäävät lasten liikettä pikkuhiljaa.

Lasta kuuntelemalla annamme hänelle mahdollisuuden vaikuttaa ja innostua eri tavoilla liikkumiseen. Lapsen liikunta on usein fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänelle tulee antaa siihen mahdollisuus yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Houkuttelevan ympäristön lisäksi tulisi lapsella olla käytössään myös innostavia välineitä ja leluja.

Ohjatuilla ja innostavilla liikuntatuokioilla lapsi oppii yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa. Ohjaavan aikuisen rooli on tärkeä, jotta jokainen lapsi kokisi onnistumisen iloa taidoistaan riippumatta.

Yhteistyö ja vuorovaikutus lasten kasvatuksesta vastaavien vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä on tärkeää. Luodaksemme lapsille mahdollisimman hyvät ja innostavat liikuntamahdollisuudet tarvitsemme yhteistyötä myös neuvoloiden, urheiluseurojen, teknisten toimijoiden, poliittisten päättäjien ym. tahojen kanssa.

 

Lisätietoa eri varhaiskasvatusyksiköissä työskenteleville antaa Helena Oinonen helena.oinonen@virrat.fi.

Linkki https://liikkuvakoulu.fi/ilokasvaaliikkuen
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä