Koulumme säännöt

Koulumme säännöt

Kotalan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppijat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa, ja heillä on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. Oppilasta suojellaan väkivallalta, kiusaamiselta, syrjinnältä ja häirinnältä.

Oppilaan velvollisuudet

Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Hänellä on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Turvallisuus, viihtyisyys sekä opiskelun esteetön sujuminen

Oppilaan tulee ottaa toiset huomioon, edistää työ- ja opiskelurauhaa, tervehtiä sekä noudattaa annettuja ohjeita.

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä.

Oppilaan tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja ja pukeutua asiallisesti.

Oppilaan pitää olla ajoissa paikalla koulun alkaessa ja välituntien jälkeen.

Oppilas ei saa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä eikä ylittää sovittuja välituntialueen rajoja. Hänen tulee noudattaa välituntitoiminnassa varovaisuutta ja annettuja ohjeita. Omaa matkapuhelinta ei ole suotavaa käyttää välitunnilla. Oppitunneilla puhelinta saa käyttää opettajan luvalla opiskelutarkoituksiin.

Oppilaan pitää huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Hänellä on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko ja siivota likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus.

Kurinpito

Koulumme noudattaa kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisen osalta opetussuunnitelman yhteydessä laadittavaa suunnitelmaa.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaille kunkin lukuvuoden alkaessa. Ne laitetaan oppilaan mukana kotiin vanhempien nähtäväksi. Niistä keskustellaan myös vanhempainilloissa. Säännöt on nähtävissä myös koulun eteisen ilmoitustaululla, luokkien seinillä ja koulun kotisivuilla. Sääntöjen tarkastaminen tehdään tarvittaessa, vähintään kouluvuoden alkaessa.


KOULUNKÄYNTI PAREMMAKSI

  • Tervehdin toisia aamuisin ja hyvästelen koulupäivän päätteeksi. Huomioin myös koululla käyvät vieraat. Olen auttavainen.
  • Olen paikalla ajoissa. Kellonsoitto on sisääntulon merkki. Puhdistan likaantuneet tai lumiset kengät ja vaatteet jo ulkona.
  • Liikun eteisessä rauhallisesti ja meluamatta. Laitan vaatteet naulakkoon ja kengät siististi. En kulje ulkokengillä luokassa.
  • Opiskelu vaatii keskittymistä. Rauhoitun työskentelyyn ja annan työrauhan myös toisille. Pyydän puheenvuoroa viitaten. Pidän kännykän äänettömällä.
  • Muistan pitää mukanani tarvittavat välineet. Työskentelen reippaasti ja huolellisesti. Pyydän apua sitä tarvitessani. Merkitsen läksyt muistiin ja teen kotitehtävät huolella.
  • Välituntisin ulkoilen ja annan aivoilleni happea. Pelaan ja leikin reilusti yhteisiä sääntöjä noudattaen. Muistan olla varovainen enkä poistu koulun alueelta.
  • Suojelen yhteistä omaisuutta pitämällä koulun tilat siisteinä ja tavarat kunnossa. Palautan käyttämäni välineet paikoilleen. Tarkistan pulpettini siisteyden päivittäin.
  • Ruokailen siististi ja rauhallisesti. Maistan kaikkia ruokia. Muistan myös kiittää ruuasta. Karkit ja purkat kuuluvat vain erityistilanteisiin.
  • Maltan mieleni ja harkitsen puheitani. Kirosanat eivät kuulu hyviin tapoihin. En loukkaa toista tahallisesti.
  • Käyttäydyn niin, että koulussa on kaikilla hyvä olla.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä