Virojoen koulu

Tervetuloa Virojoen koulun kotisivuille!

Virojoen alakoulu sijaitsee Virolahden kunnan keskustaajamassa Virojoella. Virojoelta on matkaa itään EU:n itärajan suurimmalle rajanylityspaikalle Vaalimaalle n. 8 km ja länteen Haminaan n. 30 km.

Koulussamme on lukuvuonna 2018-2019 kahdeksan luokanopettajaa, yksi erityis- ja erityisluokanopettaja, suomi toisena kielenä (S2) -opettaja sekä venäjän kielen ja ortodoksisen uskonnon opettaja. Oppilaita koulussa on 124 lukuvuonna 2018-2019.

Koulunkäyntiavustajia/koulunkäynnin ohjaajia on 8, ja hallinnollisia tehtäviä hoitaa koulusihteeri. Avustajat toimivat normaalin oppilaiden parissa tehtävän työn lisäksi iltapäiväkerho-ohjaajina.


Virojoen koulun toiminta-ajatus pähkinänkuoressa

Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaista sosiaalisia ja omatoimisia yksilöitä. Opetuksessa kannustetaan oppilaita hyviin tapoihin sekä tuetaan oppilaan vahvan itsetunnon muodostumista. Opetuksessa huomioidaan myös kansainvälistymisen haasteet ja rikkaus, jolloin pyritään kasvattamaan oppilaita suvaitsevaisuuteen. Lisäksi koulun tavoitteena on antaa vahvat perustiedot ja -taidot sekä tukea yksilöllistä erilaisuutta ja luovuutta.


Virojoen koulun tapahtumakalenteri

Pyöräilyrata ja pyörien kunnon katsastus
Yläkouluun tutustuminen
6. luokkien luokkaretki

Lisää tapahtumia: toukokuu 2019 kesäkuu 2019