Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Siihen sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on myös välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä. Oppilashuollolla edistetään sekä lapsen ja nuoren oppimista että tasapainoista kasvua ja kehitystä. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.
 
Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa korostetaan lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kuulemisen tärkeyttä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuollollisissa asioissa ei ole enää ns. vakiokokoonpanolla kokoontuvaa oppilashuoltoryhmää, vaan oppilaan yksilökohtaisten asioiden käsittelyä varten kootaan aina erikseen sopivaksi katsottu ryhmä aikuisia. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu n. 2 kertaa/lukukausi käsittelemään isompia, yhteisöllisiä asioita.

* koulukuraattori Heidi Alho, p. 040 199 1918 heidi.alho@virolahti.fi
* Kouluterveydenhoitaja Reeta Talsi p. 040 710 7349)