Tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta

Toiminnasta

Tukioppilastoiminta/kummioppilastoiminta
- alakoulussa isommat oppilaat järjestävät kummioppilailleen toimintaa 
- Yläkoulussa Tukioppilaat auttavat uusia seiskoja tutustumaan kouluun ja toisiinsa, ovat mukana ryhmäytystyössä
- Ovat mukana kehittämässä ja vahvistamassa positiivista ilmapiiriä koulussa
- Auttavat opettajia mm. tuomalla esille kiusaamistapauksia 
- Kaksi vetäjää
- Toimintaa ohjaavat opettajat
- Aika ja paikka tukioppilastoiminnan ohjaamiseen
- Yhteistyö edelleen MLL:n ja Varkauden seurakunnan kanssa

Oppilaskunnan hallitus
- koulun oppilaista koostuva "virallinen toimielin", järjestää esim. kyselyitä, joiden tuloksia voidaan käyttää koulutyön kehittämisessä (vastaa oppilaiden osallisuudesta suunnittelu- ja kehitystyössä)
- Oppilaskuntatoiminnalla pyritään parantamaan oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja aktivoimaan oppilaita omaehtoiseen toimintaan. 
- Kultakin luokalta valitaan edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Lähtökohtaisesti edustajat valitaan vapaaehtoisesti, mutta tarvittaessa luokalta voidaan myös äänestää edustaja. 
- Yksi iso oppilaskunnan hallitus, alajaostot alakoulun puolella ja yläkoulun puolella
- kaksi ohjaavaa opettajaa (ala- ja yläkoulun puolelta) 
- Oppilaskunnan hallitus pitää säännöllisesti yhteyttä ja tekee yhteistyötä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. 
- Oppilaskunnan hallituksessa on myös nimetty yhteyshenkilö Varkauden nuorisovaltuustoon Wanuvaan. 
- Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikottain lyhyeen välituntikokoukseen. 
- Muuhun säännölliseen toimintaan kuuluu kerran viikossa pidettävä kioski yhteistyössä tukioppilaiden kanssa
- Kioskin tuottoja on käytetty esim. oppilaskunnan ja tukioppilaiden järjestämien kilpailujen palkintoihin ja niillä on tehty yleishyödyllisiä koko koulua hyödyttäviä hankintoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä