Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen

Koulussamme työskentelee erityisopettaja, joka antaa osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on joitakin oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia ovat mm. lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, vieraiden kielten oppimisvaikeudet, matemaattiset vaikeudet ja sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet.

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan oppimisen tuki perustuu kolmiportaiseen malliin. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki muodostavat asteittain vahvistuvat tukirakenteet. Osa-aikainen erityisopetus on mahdollista jokaisella tuen tasolla, se kuitenkin korostuu tehostetun ja erityisen tuen tasoilla, jolloin se on luonteeltaan säännöllisempää kuin yleisen tuen tasolla.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan koulussamme samanaikaisopetuksena perusopetusryhmässä, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Joskus, huoltajan kanssa näin sovittaessa, osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös oppilaan oppituntien ulkopuolella. Muutenkin huoltajan tuki opetuksen onnistuneesssa toteuttamisessa on keskeistä!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä