Koulumme

Koulumme

Lapinniemen koulun toiminta-ajatus:
Lapinniemen koulussa tuetaan hyvällä opetuksella oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen opettaen heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja huomioiden oppilaiden ainutlaatuisuus aktiivisina oppijoina osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korostaen monipuolisissa, turvallisissa oppimisympäristöissä yhteistyössä kotien kanssa.

Lapinniemen koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1 - 9. Lisäksi annetaan esiopetusta sekä erityisopetusta yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskeleville esiluokasta yläkoulun loppuun. Koulussamme on yksi valmistavan opetuksen luokka. Oppilaita koulussamme on noin 200. Koulussamme annetaan mahdollisimman hyvät perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten.

Koulumme esikoululaiset opiskelevat Lapinniemen päiväkodin rakennuksessa. Vuosiluokat 1 - 9 opiskelevat saman pihapiirin kolmessa rakennuksessa. Koulumme piha-alue on kuntakeskuksen lähiliikuntapaikka.

Osa aineenopettajista on yhteisiä Tervolan lukion kanssa. Lisäksi opetushenkilöstöön kuuluu viisi koulunkäynnin ohjaajaa. Tukipalvelukeskus hoitaa siivous- ja ruokahuollon.

Vuosiluokille 7 - 9 siirryttäessä kouluumme tulevat Tervolan kunnan kaikkien alakoulujen oppilaat. Yläluokilla noudatetaan 5-jaksojärjestelmää, joka tarkoittaa sitä, että oppilaan lukujärjestys muuttuu noin joka 7. viikko. Eri oppiaineiden tuntimäärät eri jaksoissa voivat vaihdella. Oppitunnit voivat olla yksittäisiä tunteja tai kaksoistunteja. Opetuksellisten ja muiden käytännön syiden vuoksi monien oppiaineiden tunnit ovat kuitenkin hajautetusti läpi vuoden.

Koulussamme on käytössä sähköinen järjestelmä wilma. Huoltaja kirjautuu järjestelmään koulusihteeriltä saadulla tunnuksella ja voi sen jälkeen seurata oppilaalle opettajan antamia tuntimerkintöjä, koepäiviä, koearvosanoja jne. Järjestelmän avulla voi lähettää pikaviestejä ja antaa oppilaan poissaolosta tiedon. Huoltajan on seurattava wilmaa ja merkittävä nähdyksi sinne opettajan merkitsemät koearvosanat. Ja selvitettävä mahdolliset poissaolot.

Koulussamme noudatetaan opetushallituksen määrittelemiä v. 2014 laadittuja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Tervolan kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Lukuvuosisuunnitelma päivitetään vuosittain. Varsinaisia opetussuunnitelmallisia painotuksia ei ole. Tavoitteena on antaa oppilaille hyvää perusopetusta. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana oppilaat pääsevät opiskelemaan yhteensä 13 viikkotunnin ajan itse haluamaansa ainetta tarjotuista valinnaisaineista. Koulussamme toimii oppilaskunnan hallitus 1-6 luokilla ja yhdistetty oppilaskunnan ja tukioppilastoiminnan hallitus 7-9 luokilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä