Tiedotettavaa

Viikko 42

Hyvät vanhemmat,
muistattehan laittaa sähköiseen järjestelmään mahdollisimman pian tai heti, kun on tiedossa, lapsen poissaolot, jos lapsella on viikolla 42 lomaa.

Kysely vanhemmille

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola kartoittavat yhdessä Päiväkotibarometri 2019 -kyselyllä vanhempien mielipiteitä varhaiskasvatuksesta keskittyen erityisesti vanhempien osallisuuteen ja kodin ja päiväkodin yhteistyöhön.

Päiväkotibarometri tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Se antaa kyselyn laatijoille, päättäjille, varhaiskasvatuksen järjestäjille ja päiväkotien henkilöstölle tärkeää tietoa vanhempien näkemyksistä varhaiskasvatukseen liittyen.

Voitte käyttää viestin lopussa olevaa linkkiä kyselyihin. Kyselyyn voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Kysely on auki 6.10.2019 saakka. Kyselyn tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2020. Linkki kyselyyn: https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/paivakotibarometri-kysely-vanhemmille/

Sähköinen hoitoaikojen varaaminen

Hei!
Sähköisten hoitoaikojen varaaminen onnistuu Taikatassun lasten huoltajilta pääosin ja pääsääntöisesti hyvin. Silti haluaisin muistuttaa, että hoitoaikojen merkitseminen sähköiseen järjestelmään on tärkeää, koska sieltä lasketaan viikoittain tehtävään ruokatilaukseen lasten lukumäärät aamupalalle, lounaalle ja välipalalle. Lisäksi varattujen hoitoaikojen mukaan suunnitellaan ja muokkaillaan työntekijöiden työaikoja ja tarvittaessa mietitään, että otetaanko sijaista, jos työntekijä tai toinenkin on poissa työtehtävästään. Paikalla olevien lasten lukumäärä vaikuttaa näihinkin asioihin, sillä tärkeää on, että henkilökuntaa on riittävästi lasten lukumäärään nähden.
Eli he, joilta jää hoitoaikoja varaamatta, niin nyt uusi tsemppivaihde päälle ja hoitoajat ajoissa sähköiseen järjestelmään. Tarvittaessa apua ko. järjestelmän käyttöön saa henkilökunnalta.

t. päiväkodinjohtaja Kirsi

Turvallinen kulkeminen

Hyvät vanhemmat,
huomioittehan päiväkotien piha-alueilla päiväkotiin tullessanne tai sieltä poistuessanne lasten kulkemiseen liittyviä vaaranpaikkoja Esimerkiksi päiväkodin piha-aidan porteissa ei ole turvallista roikkua, henkilökunnan ja asiakkaiden parkkipaikalla on lasten kulkemisten suhteen omat vaaran paikkansa (mm. parkkipaikan puuaidalla käveleminen on turvallisuusriski) ja henkilökunnan parkkipaikan alapuolisessa rinteessä on isoja kiviä, joihin voi loukata itsensä. Aikuisen ja lapsen yhtämatkaa kulkeminen on turvallinen valinta.

Mukavaa syksyä toivotellen
Kirsi

Toimintakausi 2019-2020

Varhaiskasvatuksen ryhmät toimintakaudella 2019-2020:
Perhepäivähoito 1-5v
Päiväkoti Taikatassu Menninkäiset 4-5v ja Tiitiäiset 2-4v
Päiväkoti Taikatassu Maahiset  Korennot vuorohoito 3-5v, Pörriäiset vuorohoito 1-3v ja 6-8v vuorohoitoa tarvitseville. 
Päiväkoti Haitulat Ketut esiopetusryhmä 6v, Ilvekset esiopetusryhmä 6v ja Karhut esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmä 4-6v.
Päiväkoti Haitulat Portaan yksikkö esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmä 3-6v ja 1-2v ryhmä.
Tammitarhan päiväkoti Taaperot 1-3v, Terhot 1-3v, Haltijat 3-4v, Taitajat 5v ja Tietäjät esiopetusryhmä 6v. 
Lisäksi päiväkodeissa on koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä perhepäivähoidon varahoitoryhmät.

Englannin kielisuihkutukseen pääsevät mukaan kaikki 4-6v, jotka ovat ilmoittaneet halukkuuden osallistua kielisuihkutukseen. Kielisuihkutus toteutetaan lapsen omassa lapsiryhmässä. Englannin kielisuihkutukseen ilmoittautui 52 % varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista (1-6v).

Luontoliikunta- ja metsätoiminta laajenee. Ensi kaudella emme perusta erillistä luontoliikunta- tai metsäryhmää, vaan toimintaa toteutetaan lapsen oman ryhmän kautta. Tammelassa on paljon hyviä kokemuksia metsästä oppimisympäristönä ja siihen liittyvistä opetusmenetelmistä, joita voimme jakaa kaikkiin ryhmiin muun toiminnan ohella. Toimintaan ilmoittautui mukaan 30 % varhaiskasvatuksen lapsimäärästä (ilmoittautuneet 4-6 vuotiaita, prosentti on kaikista 1-6 vuotiaista).

Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikkapäätökset postitetaan kotiin huhtikuussa.
Esiopetuskuljetuspäätökset postitetaan kotiin kesäkuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

Toivomme kaikilta varhaiskasvatuksen perheiltä palautetta toiminnastamme perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn pääset vaikuttamaan varhaiskasvatuksen asioihin. Vastaaminen vie aikaa 5-10 minuuttia.

Linkki kyselyyn: https://response.questback.com/tammela/izcgsezwd1

Vastausaikaa on kaksi viikkoa eli ti 19.2.2019 - su 10.3.2019 asti. Tulokset julkaistaan kyselyn jälkeen peda.net:ssä.
Kiitos vastauksistasi!