Tiedotettavaa

Varhaiskasvatuspalvelut 14.5.20 alkaen pandemian aikainen ohjeistus

Ohjeet perheille ja henkilökunnalle turvalliseen varhaiskasvatukseen koronaviruspandemian aikana

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaepidemian aikana (ohje 4.5.2020)

Tammelan varhaiskasvatuksen kaikki toimipaikat aukeavat 14.5.2020

Lasten huoltajat huolehtivat lasten läsnä- ja poissaolomerkinnät sähköiseen varhaiskasvatuksen varausjärjestelmään ajoissa. Jos mahdollista kesäajan varhaiskasvatustarve toivotaan ilmoitettavan jo toukokuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä pandemian aikana 16.3.-31.5.2020 välisellä ajalla, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja huoltajat ilmoittavat siitä 1,5 viikkoa ennen sähköiseen järjestelmään.

Kesäkuun alusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritetään kesäajan hyvityskäytännön mukaiseksi seuraavasti: kesäajalla, mikäli lapsi on poissa koko heinäkuun tai tätä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, varhaiskasvatusmaksu hyvitetään yhtäjaksoisen poissaolon ajalta. Muilta osin asiakasmaksut noudattavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Lapsen poissaolo kesäajalta tulee ilmoittaa sähköiseen järjestelmään 17.5.2020 mennessä.

 

Käytännön ohjeita toimintaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1.Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

 

2.Riskiryhmään kuuluvat

Lasta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus palata varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuollon lääkäri arvioi työntekijän tilanteen.

 

3.Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Varhaiskasvatukseen ei oteta nyt vierailijoita vastaan.

Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

Huoltajia suositellaan aamuisin luovuttamaan lapsi eteisessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan hoidettavaksi. Lapsen kirjaus sisään ”tägäys” voidaan toteuttaa henkilökunnan toimesta. Lapsen hakuhetkellä lapsi luovutetaan huoltajalle joko eteisessä tai ulkona.

Esiopetuskuljetuksissa lapset sijoitetaan niin väljästi kuin mahdollista. 

Varhaiskasvatuksessa ei nyt järjestetä ryhmien välisiä yhteisiä tilaisuuksia.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa ts. lapsiryhmien välillä ei tarpeettomasti siirrytä. Henkilöstö ei siirry tarpeettomasti yksiköstä toiseen. Päiväkotien lapsiryhmät toimivat omissa lapsiryhmissä koko päivän ajan, eikä lapsiryhmien välillä liikuta. Poikkeuksena tässä ovat ääriaamut ja –illat (klo 6-7.30 ja 16.15-18 väli sekä vuorohoito).

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Lapsiryhmien toiminta toteutetaan pienryhmissä päiväkodin leikkialueilla tai ulkona. Suurin osa päiväkodin toiminta-ajasta toimitaan pienryhmissä siten, että työntekijällä on enintään lain mukainen lapsimäärä (4:1 tai 7:1). Suositeltavaa on, että lapsiryhmä liikkuu työntekijän kanssa toiminnasta toiseen päivän ajan.

Ulkoilua lisätään merkittävästi. Varhaiskasvatus ulkona sisältää kävelyretkiä lähiympäristöön, luontoliikuntatoimintaa tai varhaiskasvatusta metsäryhmässä kunkin lapsiryhmän toimintasuunnitelman mukaan. Ulkona toteutettava toiminta on varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaista monipuolista toimintaa.

Päiväkotien ruokailut toteutetaan omissa lapsiryhmissä tai porrastetusti ruokailutilassa. Ruokailutilassa voi olla läsnä vain yhden lapsiryhmän lapsia ja henkilökuntaa. Ruokailutilassa istutaan väljästi. Lapset eivät ota itse ruokaa, vaan annokset tarjotaan heille.

Päivälevolle mennään pienryhmissä. Hiljaiseen aikaan nukkarissa voi olla yksi aikuinen. Lasten sängyt valitaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksin.

Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda kotoa varhaiskasvatukseen. Lapsi voi kuitenkin tuoda unilelun, joka säilytetään päiväkodissa koko pandemian ajan.  

Varhaiskasvatuksen lelujen pesua tehostetaan eli kovapintaiset lelut, joilla on leikitty, pestään tai pyyhitään viikottain heikosti emäksisellä puhdistusaineella. Ulkolelut vaihdetaan kahden viikon välein. Askartelu- ja muiden toimintavälineiden käyttöä vähennetään tai ne nimetään siten, että lapsi käyttää ns. omaa päiväkodin välinettä.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Kuitenkin sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia esim. kevätjuhla ei voida järjestää yli 10:n hengen tilaisuuksina. 

Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Työn tauot pidetään porrastetusti.

Henkilökunnan työvuorot tehdään niin, että lasten ei tarvitse vaihtaa ryhmää, eikä työntekijä siirry tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Suositeltavaa on, että jokaisessa lapsiryhmässä tai isommissa päiväkodeissa lapsiryhmän päädyissä on aikainen aamu- ja iltavuorolainen klo 6.30-17 välillä. Henkilökunnan poissaolojen ajalle päiväkodin työntekijä voi siirtyä toiseen päiväkotiin ennemmin kuin palkataan ulkopuolinen sijainen (vierailija).

  1. Hyvä käsi-ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis-ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Maskien käytöstä THL ei ole antanut suositusta. Maskien käyttö on mahdollista, mutta maskin kanssa tulee noudattaa tarkoin hygieniaohjeita. Kasvosuojain asetetaan tiivisti kasvoille. Sitä ei saa kosketella. Kertakäyttöiset suojaimet hävitetään käytön jälkeen. Kangassuojaimet laitetaan käytön jälkeen muoviseen pussiin, josta ne siirretään pesukoneeseen vähintään 60 asteen pesuun, mieluiten 90 asteen pesuun. Puhtaat kangassuojaimet säilytetään erillään, mieluiten muovisessa puhtaassa pussissa.

WC-käynnin jälkeen pöntön kansi suljetaan ennen wc:n huuhtelua. Henkilökunta puhdistaa wc-renkaan ja huuhtelunapin puhdistuaineella käynnin jälkeen. Kädet pestään, ja hana kuivataan paperilla. Vaipanvaihdossa ja lasten pesutilanteissa henkilökunta käyttää suojakäsineitä. Lasten käsienpesua ja wc-käyntejä ohjataan ja valvotaan. Lasten potat ja wc-renkaat puhdistetaan heikosti emäksisellä puhdistusaineella käynnin jälkeen.

 

5.Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta tehostetaan.  

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.6.Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaepäilystä ilmoitetaan välittömästi esimiehelle.

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen.

Terveyttä kevääseen!


Tammelassa 7.5.2020

Varhaiskasvatuspäällikkö

Lasten kesälomat

Lasten kesälomat tulee kirjata sähköiseen järjestelmään 30.4.17.5.mennessä. Kesän loma-aikoja ilmoitettaessa (ennalta ilmoitettu poissaolo) ilmoittakaa jokainen kuukausi erikseen (ei siis yhtenäisenä jaksona). 

Kesäajan hyvitykset tulevat entiseen tapaan eli mikäli lapsi on lomalla koko heinäkuun tai sitä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, hyvitetään ko. aika varhaiskasvatusmaksuissa.
Hyvityksen saamiseksi poissaoloilmoitus sähköiseen järjestelmään on tehtävä 17.5.2020 mennessä.

Mikäli lomasta ei poikkeusoloista johtuen vielä ole tietoa/varmuutta, niin kerrottehan sen ja tiedon loman ajankohdan suunnitellusta varmistumisesta lapsen ryhmään.

Ajalla 22.6.-2.8. päivystävänä päiväkotina toimii Tammitarhan päiväkoti, Nuutinkulmantie 19. Muut päiväkodit ovat kiinni.

Haitulat Taikatassuun

Maanantaista 20.4. alkaen keskiviikkoon 13.5. asti Haituloiden lapset ja aikuiset siirtyvät Taikatassuun.
Huomioimme pienentyneen lapsimäärän ja yhdistämme toimintoja kahdesta rakennuksesta yhteen. Taikatassun Tiitiäiset ja Menninkäiset toimivat Tiitiäisten ryhmätiloissa ja Haitulat Menninkäisten ryhmätiloissa.

Tiedote ajalle 18.3.-13.5.2020

Maan hallitus on linjannut 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Sairaana olevaa lasta ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen.

Muistakaa seurata Tammelan kunnan tiedotusta kunnan internetsivuilta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä lapsen poissaolon ajalta 16.3.-13.4.2020, mikäli huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissa olosta ennakkoon. Poissaoloilmoitus tehdään sähköiseen asiointiin. Viikon 16.3.-22.3.2020 osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lapsen poissaolon ajalta jätetään perimättä ilman ilmoitusta.

Valtiollinen poikkeustila jatkuu ajalla 14.4.-13.5.2020. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä ajalla 14.4.-13.5.2020 silloin, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja huoltajat ovat ilmoittaneet poissaolosta ennakkoon sähköiseen järjestelmään. Ilmoitus sähköiseen järjestelmään tulee tehdä 1,5 viikkoa ennen vapaata keskiviikkoon mennessä. 


Paula Laakso

Varhaiskasvatuspäällikkö

Tiedoksi huoltajille!

Pidämme jatkossa päiväkodin ovat lukittuna! Kun saavutte päiväkodille niin soitattehan ovikelloa, Taikatassun ovikello on Menninkäisten ovenpielessä. Tulemme avaamaan pikenmiten! Kiitos!

Tiedote ajalle 18.3.-13.4.2020

Maan hallitus on linjannut 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Sairaana olevaa lasta ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen.

Muistakaa seurata Tammelan kunnan tiedotusta kunnan internetsivuilta.Paula Laakso

Varhaiskasvatuspäällikkö

Tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä

Kunnan kotisivuilta löytyy ajantasainen tieto koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä. Esimerkiksi oppilaiden  ja lasten matkustusta koskien. Seuraa siis tarkasti kunnan www. sivujen tiedottamista.

Päiväkoti- ja koulutoiminta jatkuu Tammelassa normaalisti: valtakunnallista päätöstä koulujen ja päiväkotien sulkemiseen ei olla tehty. Mikäli tähän tulee muutos, siitä viestitään välittömästi.

Myös yksittäisistä, tartuntatautilakien pohjalta tehtyjen koulujen tai päiväkotien sulkemisista viestitään erikseen.

Koulujen iltapäivähoito toimii normaalisti koulun toiminnan ollessa normaalia. Mikäli IP-toimintaan tulee muutoksia, rehtori on yhteydessä huoltajiin.

Nuoriso- kulttuuri ja liikuntatoimen toiminnoista tiedotetaan erikseen. Seuraa kunnan kotisivuilta yleistä tiedottamista tältä osin.

Pyydän, että mahdollisimman moni teistä huoltajista tarkistaa tässä vaiheessa wilman yhteystietojen ajantasaisuuden. Näin varmistamme sujuvan viestinnän.

Päiväkodinjohtaja/rehtori pitää ajantasaista listaa niiden huoltajien yhteystiedoista, jotka eivät käytä Wilmaa. Varhaiskasvatus käyttää viestinnässä myös peda.net alustaa.

Vierailut

Koulut ja päiväkodit eivät tee vierailuja vanhainkoteihin tai muihin hoitolaitoksiin kevään aikana. Uimahallikäynnit ja vastaavat muut suunnitellut käynnit perutaan kevään osalta. Myös mahdolliset Yrityskylä-vierailut perutaan. Luokka/kevätretkien osalta tilannetta tarkastellaan tarkemmin virusepidemian tilanteen edetessä. Mahdollisesti luokka/kevätretket joudutaan perumaan tilanteen mukaan.

Koulut ja päiväkodit eivät tee vierailuja kirjastoon. Myös kirjaston satutuokiot on peruutettu kevään ajalta

Kouluille tai päiväkoteihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Etäopiskeluun varautuminen

Koronaviruksen vuoksi saatetaan määrätä oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaa karanteeniin tai valmiustila voi astua voimaan. Tästä johtuen perusopetuksen oppilaat säilyttävät oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia ensisijaisesti kotona mahdollisen etäopiskelun varalta.

Lasten ja nuorten tukeminen

Koronavirus on lapsia ja nuoria koskettava asia, johon törmätään median kautta, kavereiden ja aikuisten puheissa. Vanhempia ja muita lähellä olevia aikuisia tarvitaan nyt vastavoimaksi mahdollisille ahdistaviksi koetuille uutisille. MLL:n sivuilla on ohjeita aikuisille lasten ja nuorten tukemiseen:

https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

Muutokset palveluissa

Mahdollinen päiväkotien osittainen sulkeminen saattaa tarkoittaa, että kunta ei pysty takaamaan päivähoitopaikkaa kaikille sitä tarvitsemiselle.

Mikäli mahdollinen valmiustila astuu voimaan, jonka vuoksi päiväkodit ja koulut suljetaan, niin tiedotamme käytännön järjestelyistä erikseen.

Opetushallituksen ohjeita koronavirukseen liittyen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

Opetushallituksen koronavirukseen liittyvä neuvontasähköpostiosoite: info@oph.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koskien ulkomailta palaavaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä

Ohje on ehdoton liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon sekö koulujen ja oppilaitosten henkilöstöön.

Koska epidemia-alueita ei enää ole, on työntekijän palatessaan ulkomailta oltava yhteydessä esimieheensä, ja sovittava etätöistä.

Ohje on, että kotiin palaavat työntekijät eivät tule töihin 14 vuorokauteen. Esimies määrää millaista etätyötä ja/tai koulutusta työntekijä tai viranhaltija voi kotona olleessaan tehdä. Ohjeella pyritään estämään taudin mahdollinen leviäminen.

Ulkoministeriön matkustusohjeet:

https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

 

Mari Haapanen

Sivistystoimenjohtaja

Tiedoksi

Koronaviruksen osalta noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita (THL). Seuraamme tilannetta ja tiedotamme tarvittaessa lisää. 

THL:n sivuilta voi ladata myös vapaasti käyttöön Koronavirukseen ja käsihygieniaan liittyviä viestintämateriaaleja. 

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota käsienpesuun ja lapsia opastetaan pesemään kädet huolellisesti. 

Lisätietoja:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Sähköinen hoitoaikojen varaaminen

Hei!
Sähköisten hoitoaikojen varaaminen onnistuu Taikatassun lasten huoltajilta pääosin ja pääsääntöisesti hyvin. Silti haluaisin muistuttaa, että hoitoaikojen merkitseminen sähköiseen järjestelmään on tärkeää, koska sieltä lasketaan viikoittain tehtävään ruokatilaukseen lasten lukumäärät aamupalalle, lounaalle ja välipalalle. Lisäksi varattujen hoitoaikojen mukaan suunnitellaan ja muokkaillaan työntekijöiden työaikoja ja tarvittaessa mietitään, että otetaanko sijaista, jos työntekijä tai toinenkin on poissa työtehtävästään. Paikalla olevien lasten lukumäärä vaikuttaa näihinkin asioihin, sillä on erityisen tärkeää, että henkilökuntaa on riittävästi lasten lukumäärään nähden.

Nyt kun sähköiseen asiointiin on tullut muistutustoiminto muistuttamaan huoltajia sähköpostitse hoitoaikojen kirjaamisesta ja varaamisesta, niin henkilökuntamme ei ota vastaan hoitoaikoja ja kirjaa niitä sähköisen asioinnin järjestelmään.
Muistutus aikojen kirjaamisesta tulee siihen sähköpostiin, joka on annettu varhaiskasvatukseen esim. varhaiskasvatushakemuksessa tai tägien luovutussopimuksessa sähköisiin päätöksiin liittyen. Mikäli muistutusta ei ole tullut, otattehan yhteyttä ja tarkistatte, että onko varhaiskasvatuksen käytössä sähköpostiosoitteenne ja onko se sellainen, jota aktiivisesti käytätte.

Tarvittaessa apua sähköisen asiointijärjestelmän käyttöön saa henkilökunnalta.

Linkki sähköiseen asiointipalveluun: Linkki sähköiseen asiointiin

t. varhaiskasvatusyksikön vastaava Kirsi
p. 0503221317, kirsi.hyytiainen@tammela.fi