Tiitiäiset

KESÄPÄIVYSTYS TAMMITARHASSA 22.6- 31.7.2020

Lapsiryhmät
Jokainen päiväkoti sijoittuu omaan päätyyn ja päädyssä työskentelee pääsääntöisesti lapselle tutut oman päiväkodin työntekijät. Näin vältämme jatkuvasti vaihtuvia kontakteja. Lapset toimivat päivän ajan omassa päädyssä ja ulkona. 

Taaperoissa ja Terhoissa (pienten pääty): Portaan päiväkoti, Tammitarhan ryhmät Taaperot, Terhot ja Haltijat.
Haltijoissa ja Taitajissa (isojen pääty): Päiväkoti Taikatassu ja Maahiset.
Tietäjien eskari- ja alkuluokan tiloissa: Haitulat, Tammitarhan Taitajat ja Tietäjät. Käynti tilaan alkuluokan ovesta koulun puolelta. 
 

Käytännön järjestelyjä

Valtakunnallisesta poikkeustilasta (koronaepidemia) on luvuttu 16.6.2020. Noudatamme THL:n, OKM:n ja AVI:n suosituksia hyvästä hygieniasta ja väljistä tiloista. Käsien pesu on edelleen tärkeää ja päiväkotiin tullaan vain terveenä. Päiväkotiin ei voi tulla sairaana (mm. nuha, kuume, oksennus- tai vatsatauti, ripuli tai muu sairaus). 

* Huoltajat merkkaavat varhaiskasvatusajat ajoissa sähköiseen järjestelmään. Lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka ja ruokailu varauksen mukaisesti.
* Päiväkodin ovet pidetään pääsääntöisesti kiinni. Ovikelloa soittamalla päästään sisään. 
* Lapselle on tarpeen varata vaihtovaatetta ja lakki. Halutessaan päiväkotiin voi tuoda aurinkolasit ja juomapullon. Jos lapsi käyttää aurinkovoidetta, huoltajat laittavat aurinkorasvan lapselle kotona ennen päiväkotiin tuloa. Jotta vaatteet ja tavarat tavoittavat oikean lapsen, ne on hyvä nimikoida. 
* Päivälevolla lapsella voi olla unilelu, joka on hyvä säilyttää päiväkodissa koko kesän ajan, kunnes lapsen kesäpäikky päättyy.
* Kesäaikana ulkoillaan paljon. Suurimmaksi osaksi ulkoilu tapahtuu päiväkodin pihassa tai pienillä retkillä lähialueella. Tietäjien ja alkuluokan pääty ulkoilee koulun pihalla. Toimintaa on myös päiväkodin metsäpaikalla ja koulun liikuntasalissa. 
* Perhe voi tulla tutustumaan Tammitarhan päiväkotiin ennen kesäpäikyn alkamista. Sovi tästä oman lapsiryhmän henkilöstön kanssa. 

Ruokailuajat ja paikat
* Taaperoiden ja Terhojen pääty ruokailevat omassa päädyssään
* Haltijoiden ja Taitajien päädyn 1-2v ruokailevat omassa päädyssään
* muut ruokailevat ruokasalissa, jossa istumapaikat on asetettu väljin etäisyyksin
* Aamupala tarjotaan klo 7.45-8.30 välillä, lounas klo 11-12 välillä, välipala klo 13.45-14.30 välillä. Ruokailuajat on porrastettu ryhmittäin. Vuorohoitopaikan varanneille lapsille tarjotaan päivällinen klo 17.00 ja iltapala klo 20 keittiön lähellä taukotilassa.

Lisätietoja oman lapsiryhmän henkilökunnalta. 

Aurinkoisia kesäpäiviä!

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN

Muistattehan ilmoittaa lapsenne hoitoajat sähköiseen järjestelmään!

Lapsen vapaapäivät ilmoitetaan varauksissa koodilla: Ennaltailmoitettu poissaolo, jolloin päivä myös näkyy päiväkodin puhelinsovelluksessa.TIEDOKSI HUOLTAJILLE!

Ohjeet perheille ja henkilökunnalle turvalliseen varhaiskasvatukseen koronaviruspandemian aikana

 

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaepipdemian aikana (ohje 4.5.2020)

Tammelan varhaiskasvatuksen kaikki toimipaikat aukeavat 14.5.2020

Lasten huoltajat huolehtivat lasten läsnä- ja poissaolomerkinnät sähköiseen varhaiskasvatuksen varausjärjestelmään ajoissa. Jos mahdollista kesäajan varhaiskasvatustarve toivotaan ilmoitettavan jo toukokuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun jätetään perimättä pandemian aikana 16.3.-31.5.2020 välisellä ajalla, mikäli huoltajat eivät tuo lasta varhaiskasvatukseen ja ilmoittavat siitä 1,5 viikkoa ennen sähköiseen järjestelmään.

Kesäkuun alusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritetään kesäajan hyvityskäytännön mukaiseksi seuraavasti: kesäajalla, mikäli lapsi on poissa koko heinäkuun tai tätä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, varhaiskasvatusmaksu hyvitetään yhtäjaksoisen poissaolon ajalta. Muilta osin asiakasmaksut noudattavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Lapsen poissaolo kesäajalta tulee ilmoittaa sähköiseen järjestelmään 17.5.2020 mennessä.

Käytännön ohjeita toimintaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

 

1.Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

 

2.Riskiryhmään kuuluvat

Lasta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus palata varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuollon lääkäri arvioi työntekijän tilanteen.

 

3.Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

 

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Varhaiskasvatukseen ei oteta nyt vierailijoita vastaan.

 

Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

Huoltajia suositellaan aamuisin luovuttamaan lapsi eteisessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan hoidettavaksi. Lapsen kirjaus sisään ”tägäys” voidaan toteuttaa henkilökunnan toimesta. Lapsen hakuhetkellä lapsi luovutetaan huoltajalle joko eteisessä tai ulkona.

 

Esiopetuskuljetuksissa lapset sijoitetaan niin väljästi kuin mahdollista. 

 

Varhaiskasvatuksessa ei nyt järjestetä ryhmien välisiä yhteisiä tilaisuuksia.

 

Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa ts. lapsiryhmien välillä ei tarpeettomasti siirrytä. Henkilöstö ei siirry tarpeettomasti yksiköstä toiseen. Päiväkotien lapsiryhmät toimivat omissa lapsiryhmissä koko päivän ajan, eikä lapsiryhmien välillä liikuta. Poikkeuksena tässä ovat ääriaamut ja –illat (klo 6-7.30 ja 16.15-18 väli sekä vuorohoito).

 

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Lapsiryhmien toiminta toteutetaan pienryhmissä päiväkodin leikkialueilla tai ulkona. Suurin osa päiväkodin toiminta-ajasta toimitaan pienryhmissä siten, että työntekijällä on enintään lain mukainen lapsimäärä (4:1 tai 7:1). Suositeltavaa on, että lapsiryhmä liikkuu työntekijän kanssa toiminnasta toiseen päivän ajan.

 

Ulkoilua lisätään merkittävästi. Varhaiskasvatus ulkona sisältää kävelyretkiä lähiympäristöön, luontoliikuntatoimintaa tai varhaiskasvatusta metsäryhmässä kunkin lapsiryhmän toimintasuunnitelman mukaan. Ulkona toteutettava toiminta on varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaista monipuolista toimintaa.

 

Päiväkotien ruokailut toteutetaan omissa lapsiryhmissä tai porrastetusti ruokailutilassa. Ruokailutilassa voi olla läsnä vain yhden lapsiryhmän lapsia ja henkilökuntaa. Ruokailutilassa istutaan väljästi. Lapset eivät ota itse ruokaa, vaan annokset tarjotaan heille.


Päivälevolle mennään pienryhmissä. Hiljaiseen aikaan nukkarissa voi olla yksi aikuinen. Lasten sängyt valitaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksin.


Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda kotoa varhaiskasvatukseen. Lapsi voi kuitenkin tuoda unilelun, joka säilytetään päiväkodissa koko pandemian ajan.  

Varhaiskasvatuksen lelujen pesua tehostetaan eli kovapintaiset lelut, joilla on leikitty, pestään tai pyyhitään viikottain heikosti emäksisellä puhdistusaineella. Ulkolelut vaihdetaan kahden viikon välein. Askartelu- ja muiden toimintavälineiden käyttöä vähennetään tai ne nimetään siten, että lapsi käyttää ns. omaa päiväkodin välinettä.

 

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

 

Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Työn tauot pidetään porrastetusti.

Henkilökunnan työvuorot tehdään niin, että lasten ei tarvitse vaihtaa ryhmää, eikä työntekijä siirry tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Suositeltavaa on, että jokaisessa lapsiryhmässä tai isommissa päiväkodeissa lapsiryhmän päädyissä on aikainen aamu- ja iltavuorolainen klo 6.30-17 välillä. Henkilökunnan poissaolojen ajalle päiväkodin työntekijä voi siirtyä toiseen päiväkotiin ennemmin kuin palkataan ulkopuolinen sijainen (vierailija).

 

  1. Hyvä käsi-ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis-ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Maskien käytöstä THL ei ole antanut suositusta. Maskien käyttö on mahdollista, mutta maskin kanssa tulee noudattaa tarkoin hygieniaohjeita. Kasvosuojain asetetaan tiivisti kasvoille. Sitä ei saa kosketella. Kertakäyttöiset suojaimet hävitetään käytön jälkeen. Kangassuojaimet laitetaan käytön jälkeen muoviseen pussiin, josta ne siirretään pesukoneeseen vähintään 60 asteen pesuun, mieluiten 90 asteen pesuun. Puhtaat kangassuojaimet säilytetään erillään, mieluiten muovisessa puhtaassa pussissa.

WC-käynnin jälkeen pöntön kansi suljetaan ennen wc:n huuhtelua. Henkilökunta puhdistaa wc-renkaan ja huuhtelunapin puhdistuaineella käynnin jälkeen. Kädet pestään, ja hana kuivataan paperilla. Vaipanvaihdossa ja lasten pesutilanteissa henkilökunta käyttää suojakäsineitä. Lasten käsienpesua ja wc-käyntejä ohjataan ja valvotaan. Lasten potat ja wc-renkaat puhdistetaan heikosti emäksisellä puhdistusaineella käynnin jälkeen.

 

5.Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta tehostetaan.  

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.6.Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaepäilystä ilmoitetaan välittömästi esimiehelle.

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen.

Terveyttä kevääseen!


Tammelassa 7.5.2020

Varhaiskasvatuspäällikkö

LASTEN KESÄLOMAT

Lasten kesälomat tulee kirjata sähköiseen järjestelmään 30.4.17.5.mennessä. Kesän loma-aikoja ilmoitettaessa (ennalta ilmoitettu poissaolo) ilmoittakaa jokainen kuukausi erikseen (ei siis yhtenäisenä jaksona). 

Kesäajan hyvitykset tulevat entiseen tapaan eli mikäli lapsi on lomalla koko heinäkuun tai sitä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, hyvitetään ko. aika varhaiskasvatusmaksuissa.
Hyvityksen saamiseksi poissaoloilmoitus sähköiseen järjestelmään on tehtävä 17.5.2020 mennessä.

Mikäli lomasta ei poikkeusoloista johtuen vielä ole tietoa/varmuutta, niin kerrottehan sen ja tiedon loman ajankohdan suunnitellusta varmistumisesta lapsen ryhmään.

Ajalla 22.6.-2.8. päivystävänä päiväkotina toimii Tammitarhan päiväkoti, Nuutinkulmantie 19. Muut päiväkodit ovat kiinni.

Loru-Lotta ja Satuhetki Forssa TV:ssä

Joka perjantai-ilta klo. 18.00 julkaistaan Forssa TV:ssä Loru-Lotta ja Satuhetki -sarjassa klassikkosatu.
Loru-Lotta ja Satuhetki viihdyttää klassikkosaduilla pienimpiäkin katsojia. Katsojat voivat osallistua ohjelmaan taiteilemalla erilaisia kuvia, liittyen aina tulevan viikon satuun.Kuvat taiteiluista voi lähettää aina keskiviikkoon mennessä osoitteeseen lorulotta@gmail.com ja saapuneilla taiteiluilla kuvitetaan tulevaa satua sitten seuraavana perjantaina. Seuraava satu julkistetaan aina edellisen sadun päätteeksi. Ensi perjantaina eli 24.4. satu on H.C. Andersenin Pieni Tinasotilas. Kaikki julkaistut sadut on katsottavissa milloin vain maksutta ja rekisteröitymättä osoitteessa www.forssatv.fi

Puuhavinkkejä kotiin

Nyt on hyvää aikaa tehdä kivoja asioita yhdessä 

 Pelailkaa lautapelejä ja palapelejä. 

 Lukekaa kirjoja ja voitte keksiä lapsen kanssa omia satuja. 
Satuja voi myös kirjata ylös ja niitä on hauska lukea myöhemmin uudelleen.
 (Sadutus https://maailmankoulu.fi/sadutus/ ) 

 Tehkää kynätehtäviä 
esimmallista jäljennysaakkosten ja numeroiden tekemistä. 

Tässä hyviä sivujajoista löytyy tehtäviä: 
-oppi ja ilo https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/ 
-papunet tehtävät https://papunet.net/pelit/ 
-pikku kakkonen https://yle.fi/pikkukakkonen/#!/ 
-pikku kakkosen eskari https://yle.fi/aihe/lapset/eskari 
-ekapelit http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli 
 
Voitte myös katsella lasten elokuvia yhdessä 

Piirrelkää ja maalailkaa. Musiikkimaalaus on hauskaa
Laittakaa hyvää musiikkia soimaan ja antakaa tunteen virrata siveltimen kautta paperille 

Askarrelkaa kaikkea kivaa kotoa löytyvistä tarvikkeista
EsimVessapaperirullasta voi tehdä monenmoista ja lapset ovat hyviä keksimään itse ideoita
Hyviä ideoita voi etsiä myös mm. Pinterestistä. https://fi.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=askarteluja%20lapsille&eq=askartelu&etslf=9502&term_meta[]=askarteluja%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=lapsille%7Cautocomplete%7C0 

Askarteluvinkeiksi myös 

Taikataikina https://papunet.net/tietoa/taikataikina 

Hattarataikina ym. mukavaa:  https://leikkileikkina.com/hattarataikina/ 

Kuunnelkaa musiikkia ja soittakaa itsesoittimia voi myös rakentaa itse
Esim. 
yllätysmunan sisältä löytyvän muovisen munan sisälle voi laittaa 
riisiä tai herneitä ja tehdä rytmimunanKattiloista ja kulhoista saa helposti rummun. 

Rakentakaa maja peitoista ja tyynyistä ymsPahvilaatikosta voi askarrella mitä vaan
vaikka leikkiauton tai kioskin. 

Lelun piilotusleikki on aina hauskaajoku piilottaa lelun jonnekin huoneessa ja muut etsivät. 
Piilottaja antaa ohjeita paikasta ja lähempänä lelua
sanoo"kuumenee" ja kauempana "kylmenee"
Vinkiksi voi kertoa mille korkeudelle lelu on piilotettuesimonko se kala, kissa vai lintu. 
 
Ulkoilla voi pienessä porukassaraitis ilma tekee hyvää ainakin kerran päivässä. 
Voit lapsen kanssa lähteä esimretkelle lähipuistoon tai metsään. 
Metsässä voi harjoitella tasapainoakiipeillä tai vaikka hyppiä kannoilta ja kiviltä. 
Voitte kuunnella metsän ääniä ja tutkia kun luonto herää eloon talven jälkeen. 

Täältä kivaa puuhaa luontoonhttps://mappa.fi/reppu/101 

Huonommalla kelillä voi kotiin rakentaa temppuradan tuoleistapöydistä ja 
esim. hulavanteen läpi voi kiivetä ja vaikkapa laittaa erilaisia esteitä 
ja 
esimhyppynaru lattialle “trapetsiksi” jne. 

Vielä pari hyvää linkkiä:  

VÄRINAUTIT  https://www.varinautit.fi/ 

Pedagogista materiaalia , sopii koteihin. 
Värinauttien materiaalit yhdistävät usein suomen kielen ja kuvataiteet. 
Kaikki Värinauttien nettisivuilla oleva materiaali on täysin ilmaista. 
Nettisivujen oppimateriaalit on koottu 30 eri teeman alle. Tulostettavia monisteita 
on yli 300.
 

PIENTEN SOVELLUKSET 

http://puhettaterapeutista.fi/2016/01/puhetta-terapeutista-suosittelee-lisaa-pienten-sovelluksia/?fbclid=IwAR0m27c-Zioik-vH18OG-a87VT-_plfJeQNuWEh0A_0qFKvBHnw4XCzUudM 

Tiedoksi huoltajille!

Pidämme päiväkodin ovet lukittuna. 
Kun saavutte päiväkodille niin soitattehan ovikelloa, Taikatassun ovikellot sijaitsevat molempien sisäänkäyntien ovenpielissä!
Tulemme avaamaan pikimmiten. Kiitos! 

KANSIO TIITIÄISIIN

Jos lapsellanne ei vielä ole omaa kansiota/mappia Tiitiäisissä, sellaisen saa tuoda kotoa. Keräämme kansioon lapsen tekemiä piirroksia ja muista töitä.
Kansio kannattaa nimetä jo kotona.

Menoja ja tapahtumia

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday

Viikko28

6 July 2020 Thursday
7 July 2020 Thursday
8 July 2020 Thursday
9 July 2020 Thursday
10 July 2020 Thursday
11 July 2020 Thursday
12 July 2020 Thursday

Viikko29

13 July 2020 Thursday
14 July 2020 Thursday
15 July 2020 Thursday
16 July 2020 Thursday
17 July 2020 Thursday
18 July 2020 Thursday
19 July 2020 Thursday

Viikko30

20 July 2020 Thursday
21 July 2020 Thursday
22 July 2020 Thursday
23 July 2020 Thursday
24 July 2020 Thursday
25 July 2020 Thursday
26 July 2020 Thursday

Viikko31

27 July 2020 Thursday
28 July 2020 Thursday
29 July 2020 Thursday
30 July 2020 Thursday
31 July 2020 Thursday
1 August 2020 Thursday
2 August 2020 Thursday
Ilmoittautuminen