Lukio-opiskelu

Käsitteitä ja käytänteitä

Opiskelun aloittaminen, keskeyttäminen, lopettaminen

Luokattomassa lukiossa opiskelun voi periaatteessa aloittaa minkä tahansa jakson alusta. Opiskelijalta edellytetään yhtäjaksoista opiskelua, mutta rehtorin luvalla opinnot voi keskeyttää enintään lukuvuodeksi opiskelupaikkaa menettämättä. Jos jostain syystä aikoo erota lukiosta, tulee asiasta keskustella ryhmänohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa sekä ehdottomasti rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee jättää kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Eroavalle lukiolaiselle annetaan erotodistus, johon merkitään arviointi suoritetuista opinnoista.

Opiskeluaika

Lukio-opiskelu kestää pääsääntöisesti kolme vuotta. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Nopeutetun tai hidastetun opiskeluajan voi valita jo lukioon tullessaan. Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa on tällöin laadittava oma kurssisuoritusaikataulu. Kolmen vuoden opiskelun voi muuttaa 3½- tai 4-vuotiseksi myös lukion kuluessa. Kolmen vuoden opiskelutahdilla opiskelijan opinto-ohjelmaan tulee sisältyä noin 6 (kuusi) kurssia jokaisessa jaksossa.


Kokonaiskurssimäärä

Lukion oppimäärä on suoritettu, kun kaikkien opinto-ohjelmaan kuuluvien aineiden oppimäärät on suoritettu hyväksytysti. Opinto-ohjelman tulee käsittää kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia, yhteensä vähintään 75 kurssia. Mukaan lasketaan kaikki arvioidut kurssit eikä mitään kurssia saa jälkikäteen poistaa. Kurssin uudelleen käyminen ei kuitenkaan lisää kokonaiskurssimäärää. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Kurssien suoritusjärjestys

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Jos myöhemmän kurssin ymmärtäminen ei edellytä aiemman kurssin suorittamista, voi suoritusjärjestystä muuttaa. Osan syventävistä ja etenkin soveltavista kursseista voi suorittaa missä lukiovaiheessa tahansa.


Kokeet

Luokattomassa lukiossa kokeet voidaan pitää jakson eri vaiheissa ja jaettuna pienempiin osiin. Tarpeen mukaan järjestetään koepäiviä, jolloin kokeeseen voi käyttää jopa 6 tuntia.

Uusintakuulustelut ja kurssin suorittaminen uudelleen

Mikäli kurssisuoritus hylätään (arvosana 4 tai h), on opiskelijalla oikeus osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun tai muun ryhmän kurssikokeeseen, jos sellainen on tarjolla. Jos uusintakuulustelustakin saa heikon arvosanan, on paremman arvosanan saadakseen suoritettava koko kurssi uudelleen opetukseen osallistumalla.

Myös hyväksytty kurssi on mahdollista uusia yhden kerran uusintakuulustelussa tai kurssikokeen yhteydessä. Myös hyväksytyn kurssin voi käydä uudelleen. Uusinnoissa parempi arvosana jää voimaan.


Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti, viimeistään koetta edeltävänä torstaina klo 12.00 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeesta jää pois ilman pätevää syytä, saa uusintakuulustelusta hylätyn arvosanan.

Tukiopetus

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville voidaan antaa tukiopetusta. Neuvottele siitä opettajasi kanssa. Tukiopetuksessa voi olla yksi opiskelija tai useamman opiskelijan ryhmä.


Kurssin suorittaminen itsenäisesti

Opiskelija voi suorittaa kursseja itsenäisesti saatuaan siihen luvan aineenopettajalta ja rehtorilta ennen kurssin alkua.

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti seuraavasti:

* opiskelija laatii yhdessä kurssin opettajan kanssa opiskeluohjelman, johon sisältyy määräajoin ohjausta, tekee suoritukseen vaadittavat tehtävät ja osallistuu kurssikokeeseen tai

* opiskelija osallistuu osaksi kurssiopetukseen, tekee opettajan ohjauksessa tarvittavat tehtävät ja osallistuu kurssikokeeseen tai muuhun kuulusteluun tai

* opiskelija laatii opettajan ohjauksessa kurssin aihepiiriin liittyvän tutkielman.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä