Länksamling

Forskning och synpunkter

Veronica Hertzberg beskriver det arbete som gjordes på Folkhälsan för den svenska utbildningen på finska orter och för språkbadsutbildningen 2006 - 2012. I rapporten ingår utvecklingsförslag både för den svenska utbildningen men också för språkbadets del
I denna studie utgiven av Magma (2013) jämför Lina Laurent språköarna med varandra. Hon beskriver deras styrkor och svagheter och de utmaningar de står inför. ”Svenska språköar och finska utskär” synliggör de människor och organisationer som arbetar för språket. Studien söker svaret på frågan om hur unga vuxna ser på betydelsen av svenskan i en helfinsk miljö.
Skolspråk och lärande är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprojektet Skolspråk, som i sin tur är en del av Utbildningsstyrelsens projekt ”Att möta flerspråkiga elever i skolan”. Projektet har genomförts i samarbete med fyra svenskspråkiga 7–9-skolor i Finland. Boken bygger i hög grad på autentiska klassrumssituationer och skolvardag i olika språkmiljöer. Den beskriver hur språkinriktat och språkoptimistiskt arbete kan se ut inom ramen för skolans dagliga verksamhet – i alla ämnen. Med sina många konkreta idéer riktar den sig till lärare på olika åldersstadier. Boken kan med fördel även användas i skolor eller kommuner som vill starta en studiecirkel för att tillsammans få mer genomslagskraft i det språkinriktade arbetet.

Leksamlingar

Folkhälsans databas med språkstimulerande lekar
Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte via nätet. Sidan har skapats av den ideella föreningen Mattecentrum - en förening som gratis hjälper ungdomar att öka sin förståelse och sitt intresse för matematik. Mattecentrum uppnår detta syftet dels genom Matteboken men även via gratis räknestugor över hela Sverige.

Svenska skola och småbarnsfostran

På svenskskola.fi finns kontaktuppgifter till svenskspråkig småbarnsfostran, förskolor, eftisar och grundläggande utbildning (skolor och språkbadsskolor) mm. Du borde också hitta kommunens kontaktperson via sidorna

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä