≡ Navigointi

Nätverket Vi10, språkönätverket

Språkönätverket Vi10

Nätverket Vi10 är ett nätverk för svenska daghem och skolor på tio finskspråkiga orter och en plattform för de som arbetar med svensk dagvård och utbildning i dessa kommuner.

De daghem och skolor som ingår i Nätverket Vi10 verkar i Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Nurmijärvi, Lahtis, Tavastehus, Tusby, Varkaus och Vichtis. Inom nätverket Vi10 arbetar vi för att den svenska grundläggande utbildningen skall vara ett fullgott alternativ för kommunens elever och en synlig del av den svenskspråkiga utbildningen i Finland. arbetar vi för en kompetensutveckling och en sammanhållen skolstig från 0 – 15 år.