Språkönätverket rf.

Lediga jobb

Nummela skolan, Vichtis

  • 1 ordinarie klasslärare från 1.8.2018. Sista ansökningsdag 12.2. Klasslärare 1.8 -
  • timlärare och assistent från 1.3.2018 Sista ansökningsdag 15.2, kontakta rektor Minna Ojajärvi

Vendlaskolan, Nurmijärvi

  • 1 ordinarie timlärare
  • 1 klasslärare 8.8 2018 – 1.6.2019
  • kontakta rektor Nina Kuitula, nina.kuitula@nurmijarvi.fi

Seminaarin koulu, Tavastehus

Klemetskog skola, Tusby

Svenskbacka skola, Kervo

  • 1 klasslärare, interimistiskt, för läsåret 2018 – 2019
  • kontakta rektor Taina Tuominen, taina.tuominen@kerava.fi

 

Språkönätverket rf.

Språkönätverket rf är en förening som arbetar för svensk småbarnsfostran och grundläggande utbildning på de finska orterna Vichtis, Nurmijärvi, Tavastehus, Tusby, Hyvinge, Kervo, Lahtis, Jyväskylä och Varkaus. Föreningens strävan är att svensk småbarnsfostran och svensk grundläggande utbildning skall vara ett fullgott alternativ i de kommunerna. Vi vill synliggöra språköarnas svenska skolstig och vill att den är en relevant del av den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Föreningen grundades våren 2017. Som medlem till föreningen godkänns pedagoger som arbetar på i de svenska skolorna och daghemmen på dessa språköar.