4.6 Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Paikalliset kirjaukset

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tässä luvussa esitellään niitä toimintamalleja, joita Siilinjärven lukiossa käytetään opiskelijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Henkilökunnalle tiedotetaan suunnitelmasta ja velvoitetaan heidät tutustumaan siihen. Uusille työntekijöille informoidaan suunnitelmasta muun perehdytyksen yhteydessä. Opiskelijoille tiedotetaan sunnitelmasta ryhmänohjauksessa ja heidän huoltajilleen asiasta kerrotaan vanhempainillan yhteydessä.

Suunnitelmaa päivitetään, seurataan ja arvioidaan kriisitoimintamallia ja opiskelijahuoltosuunnitelmaa päivitettäessä, sekä aina tarvittaessa esim. lakimuutosten, opiskelijakyselyiden tai valtakunnallisen kouluterveyskyselyn oppilaitoskohtaisten tulosten perusteella. Suunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja arvioinnista huolehtii lukion opiskeluhuoltoryhmä LOR.