KIUSAAMISEN VASTAINEN TYÖ: HaKa, Verso ja Yhteispeli

HaKa- Hamulassa kavereina

 

HaKa - Hamulassa kavereina, on Hamulan koulun kiusaamisen vastainen menetelmä.

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulussa puututaan ilmi tulleisiin riita- ja kiusaamistapauksiin. Pienemmät riitatilanteet selvitetään oman opettajan tai vertaissovittelijoiden avulla.

Koulukiusaamisen kriteerit täyttävät kiusaamistapaukset siirretään HaKa-tiimin käsiteltäväksi. HaKa-tiimiin kuuluvat rehtori Irma Juvonen sekä luokanopettajat Minna Heikkurinen ja Piritta Helin. HaKa-tiimi keskustelee ensin kiusatun ja kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa. Sen jälkeen pidetään yhteiskeskustelu kaikkien osapuolten kanssa. Jokaisen kanssa tehdään sopimus, miten kukin omalta osaltaan voi toimia paremmin jatkossa. Lähiviikkoina järjestetään seurantakeskustelu eri osapuolten kanssa. Seurantoja jatketaan tarpeen vaatiessa. Vanhempia informoidaan käsitellyistä kiusaamistapauksista.

Kiusaamisesta puhutaan, kun seuraavat kolme tunnusmerkkiä täyttyvät:
1. Toiminta on tahallista ja toiselle halutaan aiheuttaa pahaa mieltä.
2. Toiminta on toistuvaa.
3. Kiusattu on tilanteissa altavastaaja ja hänen on vaikea puolustautua.

Hamulan koulussa ajattelemme, että paras keino ehkäistä kiusaamista on koulun hyvä yhteishenki ja kiusaamista ennaltaehkäisevä työ. Koulun oppitunneilla käsitellään kaveri-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja Yhteispeli-menetelmän keinoin. Koulussa järjestetään myös koko koulun yhteisiä salitunteja, aamunavauksia, tempauksia ja teemapäiviä, jotka nostattavat yhteishenkeä. Jokainen kouluyhteisömme jäsen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteishenkeen!

Kiusaamisen ja yhteishengen kartoittamiseksi teemme vuosittain Yhteishenki -kyselyn sekä oppilaille että huoltajille. Tulokset käsitellään luokittain ja tarvittaessa puututaan epäkohtiin. 

Koulu haluaa rohkaista vanhempia ottamaan matalalla kynnyksellä puheeksi kiusaamisepäilyn luokanopettajan kanssa. Joskus kiusaaminen tapahtuu hyvin piilossa koulun henkilökunnalta, esimerkiksi koulumatkalla tai netissä. Toivommekin, että mikäli kuulette kiusaamisesta (vaikka se koskisi muuta lasta kuin omaanne) ottaisitte aina kouluun yhteyttä. Parasta on puuttua tilanteeseen mahdollisimman pian!

VERSO -vertaissovittelu

 

VERSO - VERTAISSOVITTELU

Koulussamme toimii vertaissovittelu. Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on vähentää koulun toimintahäiriöitä edistämällä oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Vertaissovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu on menetelmänä yksinkertainen selkeä kaava, jonka mukaisesti osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sovittelijaoppilaiden avulla sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Vertaissovittelu tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja ja luo väylän oppilaiden osallisuudelle. Tuoreiden kyselytulosten mukaan vertaissovitteluiden myötä on opittu mm. arjen ihmissuhdetaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamisia ja rauhanrakennusta. MITÄ SOVITELLAAN?

 nimittelyä, haukkumista, huutamista, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä pahoittavaa kommentointia

 tunnilla esimerkiksi toisen vastausten mitätöivää kommentointia, jatkuvaa ikävää vihjailua, selän takana puhumista tai perättömien juorujen levittämistä

 tönimisiä, läpsimisiä, kiinnipitämistä, tappeluita ja ns. leikkitappeluita, jotka kiihtyvät liiaksi

 etuilua ja tuuppimista ruokajonossa tai ulos- ja sisäänkäynnin yhteydessä

 uhkailua, alistamista tai pakottamista "isomman ja vahvemman oikeudella"

Vertaissovittelijoina toimivat koulumme koulutetut 5.-6. luokkien oppilaat. Vertaissovittelijoiden tukena ovat aina koulun vertaissovittelija-aikuiset. Lisätietoa vertaissovittelusta löytyy Suomen sovittelufoorumin sivuilta: linkki vertaissovittelusivustolle


Yhteispeli-menetelmä

Mikä on Yhteispeli?
Yhteispeli on käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen.
Tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, lisätä kouluyhteisön hyvinvointia, ennaltaehkäistä koulutyöhön kuormitusta tuovia ongelmia sekä vaikuttaa käytännönläheisillä toimintatavoilla johtamiseen ja toimintakulttuuriin koko koulussa. Yhteispeli koskettaa koulua monella tasolla aina rehtoreista ja opettajista oppilaisiin sekä heidän vanhempiinsa saakka. Yhteispelin tavoitteisiin pyritään käytännönläheisesti koulujen toimintatapoihin ja ilmapiiriin vaikuttamalla sekä koulun ja sen yhteistyötahojen yhteistyön sujuvuutta lisäämällä.

Tietoa Yhteispeli-menetelmästä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä