Henkilöstö

Opettajat

OPETTAJAT JA OPETUS AINEITTAIN
 
Ahtinen Iiris ERO, erityisopettaja
Erkkilä Irene KM, luokat 5-6, englanti, kuvataide
Harju Irja FM, erityisopettaja, vt. rehtori
Hukkanen, Nina KM, luokat 1-2, alkuopetus
Jääskeläinen Anu FM, historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, filosofia, 
Kairala Veli FM, fysiikka, matematiikka, kemia, LV9
Kavakka Anne-Mari KM, liikunta, kotitalous, matematiikka, historia, uskonto, LV8
Kumakari Riikka
Hyvönen Maiju
FM, kemia, matematiikka, fysiikka, virkavapaus 1.2.2019 alkaen
sijainen 8.4.2019 alkaen
Lindberg Marika KM, vs. erityisopettaja, musiikki kevät 2019
Marjala Tiina LthO, esiopetus
Metso Hannu FM, biologia, maantieto/maantiede, psykologia (,terveystieto), LU1
Rytilahti Ritva FM, englanti, venäjä, LV7

Stenberg Pertti

KM, luokat 3-4

Tuomela Suvi

FM, Äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide, LU3

Väisänen Venla

Tuntiopettaja, tekstiilityö, kuvataide, LU2
Yrjänheikki Anne FM, ruotsi, saksa
   

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:

etunimi.sukunimi@savukoski.fi

Henkilökunta

KOULUAVUSTAJAT
  Leinonen Sinikka (luokanopetus)
Kuosku Satu (aineenopetus)
  Piirilä Leila 1.6.2019 asti
RUOKAHUOLTOTIIMI
 
Emäntä: Koskenniemi Sisko ( 040-738 6227)
Ruokahuoltohenkilöstö: Martin Heidi ,Aaltovirta Anniina 
(koulun keittiö 040-738 4623)
 
 
PUHTAANAPITOTIIMI
 
Esimies: Marjala Marketta (040-728 8977)
Siivoojat Ronkainen Katja
 
 
KIINTEISTÖNHOITOTIIMI
 
Päivystävä (ilt. / vkonloppu) 040-183 0531
Kiinteistönhoitajat
040-506 9454
Uuniemi Hannu, Hannula Jukka, Suanto Mauri
Haapakoski Raimo 
   
 
 
HALLINTO
Rehtori 

Jukka Taipale 23.1.2019 saakka
Irja Harju 24.1.2019 alkaen
0400-603705
Koulusihteeri:

Carola Kellokumpu
040-738 4922
Toimistoapulainen 040-738 5866 (ei työntekijää)
Luokka-avustaja 040-738 6257 (ei työntekijää)
 
 
TERVEYDENHOITO
 
Koululääkäri: Kouri Heikki
040-763 7789
Kouluhammaslääkäri: Hakala Merja
040-757 4432
Kouluterveydenhoitaja Kelottijärvi Kaija
0400271508
Työterveyshoitaja: