15.1.1 Siirtymävaihe kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle ja yläkoulusta seuraavaan koulutusvaiheeseen Sastamalassa

Siirtymävaiheen tuki

Siirtymävaiheen tuki kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle

Kuudennen vuosiluokan keväällä opettaja käy yhdessä oppilaan kanssa arviointikeskustelun. Arviointikeskustelun pääpaino on oppilaan opiskelumotivaation tarkastelussa.

Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityisen tuen päätös yhteistyössä yläkoulun kanssa.

Yläkouluun siirryttäessä koulujen rehtorit, erityisopettajat, oppilaanohjaaja sekä luokanopettajat ja luokanohjaajat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan oppilaan eheän koulupolun varmistaminen. Yhteistyön käynnistymisestä vastaa yläkoulu. Tiedonsiirrossa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Yläkoulut esittelevät toimintaansa kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Kun oppilasvalinnat on tehty, oppilaille järjestetään tutustumistilaisuus heidän tulevaan yläkouluunsa.

Seitsemännen luokan alussa pidetään huolta uusien oppilaiden ryhmäytymisestä. Luokanohjaaja kutsuu syksyn aikana kunkin oppilaan ja hänen huoltajansa keskusteluun, jonka tavoitteena on tutustuminen ja oppilaan koulutyön suunnittelu.

Siirtymävaiheen tuki perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen

Jatko-opintoihin siirtymisessä oppilaanohjaaja ja toisen asteen opinto-ohjaaja tekevät keskinäistä ja tarvittaessa monialaista yhteistyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä