Järjestyssäännöt

Pehulan koulun järjestyssäännöt

1. Yleistä

Koulun tulee olla turvallinen ja viihtyisä työpaikka kaikille siellä työskenteleville, sekä oppilaille että henkilökunnalle. Toisen ihmisen kunnioittaminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat kaiken toiminnan perusta. Jokainen on vastuussa omasta itsestään ja tekemisistään. Hyvinvoinnin tärkeä edellytys on ryhmään ja yhteisöön kuuluminen tasavertaisena jäsenenä. Näistä syistä on yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa luotu koululle toimintaa ohjaavat säännöt.

a) Oppilaan oikeudet

Minulla on oikeus:

- saada maksutonta opetusta esikoulusta peruskoulun päättymiseen asti,

- yhdenvertaiseen ja tasavertaiseen kohteluun sukupuolesta, kielellisistä, kulttuurillisista tai uskonnollisista syistä riippumatta

- henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityisyyden suojaan

- aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin pohjautuen edellytyksiini suoriutua opiskelusta (psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella),

- kolmiportaiseen tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki),

- saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa,

- turvalliseen ja rauhalliseen opiskeluympäristöön,

- osallistua oppimiseni suunnitteluun, tavoitteenasetteluun ja mm. koulun järjestyssääntöjen laatimiseen,

- tulla kuulluksi ennen jälki-istuntoon määräämistä, kirjallisen varoituksen antamista ja määräaikaista erottamista,

- saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto,

- pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa,

- kouluterveydenhuoltoon ja

- terveelliseen kouluruokaan päivittäin.


b) Oppilaan velvollisuudet

Minulla on kouluyhteisön jäsenenä velvollisuus:

- osallistua koulutyöhön ja tehdä annetut tehtävät,

- suhtautua reilusti ja arvostavasti koulutovereihin ja koulun aikuisiin,

- antaa työrauha,

- käsitellä huolellisesti kaikkien omaisuutta

- noudattaa yhteisiä sääntöjä.

Lisäksi laki velvoittaa minut osallistumaan perusopetukseen, kunnes oppivelvollisuuteni on suoritettu sekä suorittamaan tehtäväni tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.

Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä.

Koti ja koulu yhdessä ohjaavat ja tukevat meitä oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja auttavat meitä oppilaita onnistumaan koulutyössämme.c) Vastuu omaisuudesta

Olen vastuussa kouluun tuomistani rahoista ja henkilökohtaisista esineistä. Koulu ei ole velvollinen korvaamaan hukkuneita tai rikkoutuneita tavaroitani. Siksi jätän tarpeettomat esineet ja rahat kotiin.

Pidän huolta omista tavaroistani.

En koske tai käytä luvatta toisen omaisuutta.

Jos rikon koulun tai toisen oppilaan omaisuutta tahallisesti, olen korvausvelvollinen.

Jos tuon kännykän kouluun, tuon sen omalla vastuullani.2. Koulumatkat, kouluun saapuminen ja koulusta lähteminen

Koulun suosituksen mukaisesti kuljen matkat liikennesääntöjä noudattaen.

Koulun läheisyydessä on suojateitä, joita käytän tien ylityksiin. En juoksentele, pyöräile tai muuten pompi tarpeettomasti ajotiellä.

Saavun koulun pihaan aamulla aikaisintaan 10-15 min ennen koulupäivän alkua, enkä poistu tämän jälkeen ilman lupaa koulun alueelta.

Polkupyöräni, potkulautani tms. jätän niille tarkoitetuille telineille välittömästi koulun pihaan tultuani. Nämä kulkuvälineet pysyvät telineissä tai niiden välittömässä läheisyydessä koko koulupäivän ajan.

En vie reppua tai muita tavaroitani sisälle ennen koulupäivän alun kellon soittoa.

Koulun pihaan saapuessani laitan myös mahdollisen purukumin roskikseen. En muutenkaan koulupäivän aikana tai sen jälkeen sotke koulun pihaa tai sisätiloja. Vien roskat roskikseen.

Iltapäivällä huolehdin, ettei koulun portille tai läheiselle pyörätielle synny tarpeetonta ruuhkaa. En jää norkoilemaan sopimattomiin paikkoihin, vaan lähden koulusta päästyäni suoraan kotiin.

En oleskele koulun piha-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä (pyörätiellä, portilla) koulupäivän ollessa vielä toisilla käynnissä. Muistan, että koulupäivän jälkeenkin ASIATON OLESKELU KOULUN PIHA-ALUEELLA ON KIELLETTY.

Koulun piha-alue on iltapäiväkerhon käytössä klo 17 asti. Tulen leikkimään koulupihalle tai pelailemaan areenalle vasta sen jälkeen, ellen ole saanut siihen erillistä lupaa ohjaajalta. Vaikka saisin koulun aikuiselta luvan oleskeluun koulun piha-alueella ennen klo 17, koulun aikuiset eivät ole minusta vastuussa enää tuossa kohtaa. He voivat kuitenkin käskeä minua poistumaan, ellen osaa käyttäytyä ja toimia asiallisesti sekä koulun sääntöjä noudattaen. 


a) Autot koulun pihan läheisyydessä

Portin läheisen kadun varteen (Pehulankaari) ei pysähdytä tai pysäköidä koulupäivän aikana. 

Oppilaat tuodaan ja haetaan esim. Puuhalan/kirjaston parkkipaikalta tai vastapäisen kiinteistön parkkialueelta.

Koulun pihaan ei ajeta klo 8-17, sillä siitä voi aiheutua vaaratilanteita.


b) Taksilla tai bussilla kulkeminen

Kulkiessani taksilla tai bussilla huomion seuraavat asiat:

- Olen ajoissa odottamassa kuljetusta sovitussa paikassa.

- Noudatan kuljetusvalvonnassa olevan aikuisen ohjeita.

- En mene autoon tai poistu autosta liikenteen puolelta. Lisäksi lähtiessäni odotan kouluauton poistumista, minkä jälkeen varmistan turvallisen tien ylityksen.

- Käyttäydyn autossa rauhallisesti ja ystävällisesti.

- Pysyn koko matkan omalla paikallani.

- Pidän turvavöitä kiinni.

- Käytän pimeällä heijastinta.

- Huolehdin omista tavaroistani, myös bussilipusta.

- Muistan, että yhdessä vanhempani kanssa olen velvollinen ilmoittamaan suoraan kuljettajalle poissaolostani.

- Pidän osaltani huolta kuljetuskalustosta, en hajota, sotke tai roskaa.


3. Oppitunnit

Käyttäydyn koulun arjessa ystävällisesti ja auttavaisesti.

Tervehdin tilaisuuden tullen toisia lapsia ja koulun aikuisia.

Noudatan koulun ja luokan sääntöjä sekä opettajan antamia ohjeita.

Muistan tarvittaessa käyttää sanoja kiitos ja anteeksi.

Toimiessani huomioin sekä oman että toisten turvallisuuden.

Tulen oppitunneille ripeästi ja viivyttelemättä.

Lippikseni/hattuni jätän naulakkoon oppitunnin ajaksi. Oppitunnilla en pidä sisätiloissa myöskään huppua päässä tai ulkotakkia päällä.

Huolehdin, että pukeutumiseni koulussa on muutenkin asian- ja säänmukaista. Muistan, etten mene liikuntasaliin samoilla housuilla, jotka jalassa leikin ja liikun välitunnilla. Ulkohousujen mukana kulkeutuvat pienet kivet voivat hajottaa esimerkiksi patjojen pintamateriaalia.

Luokassa menen suoraan omalle paikalleni.

Opettajalla ja luokkatovereillani on oikeus työrauhaan. Siksi työskentelen oppitunneilla opettajan ohjeiden mukaisesti.

Puheenvuoroa pyydän viittaamalla.

Toimin kohteliaasti kuunnellen ja kunnioittaen sekä opettajan että luokkakavereideni mielipiteitä.

Huolehdin tavaroistani ja opiskelupaikastani.4. Välitunnit

Välitunnit ovat virkistäytymistä varten, siksi menen viivyttelemättä pihalle tunnin päätyttyä.

Ensisijaisesti käyn WC:ssä välitunnille lähtiessä tai sieltä tullessa, enkä oppitunnin aikana.

Koulupäivän aikana välitunnit vietetään ulkona. Pakkasen ylittäessä -20 astetta tai välituntivalvojan luvalla saan olla sisällä.

En poistu luvatta koulun pihalta koulupäivän aikana.

Välitunnilla noudatan valvojien ohjeita mukisematta, olen sitten sisällä tai ulkona.

3.-6. luokkalaisilla on mahdollisuus sisävälituntiin pitkällä välitunnilla. Sisävälitunnilla voi sovitusti olla kännykällä, leikkiä tai pelata salissa, oleilla pelitilassa, josta löytyy mm. pingis ja minibiljardi tai lukea/piirtää/värittää.

Välitunnilla minun täytyy muistaa, että:

- pysyn sovitulla alueella, enkä oleskele paikoissa, missä minulla ei ole lupa olla (esimerkiksi pyörätelineet tai niiden läheisyydessä olevat portaat/seinusta, jolle jätetään potkulaudat),

- keinun istuen, en tee voltteja tai hypi keinuista tms.,

- liukumäki on laskemista varten ja senkin teen istuen,

- en kiipeä liukumäkitelineen katolle tai aidan päälle tai tee ruuhkaa sen ylätasenteelle,

- kiipeilyteline on kiipeilyä ja kavereiden kanssa oleskelua varten, en hypi sieltä alas,

- pidän sählyä pelatessani suojalaseja päässäni, pelaan sitten yksin tai yhdessä,

- en mene norkoilemaan areenan laidalle,

- areenalla ollessani osallistun meneillään olevaan peliin enkä puuhaile omiani,

- en laske jäämäkiä tai pelaa vuorenvalloitusta/lumisotaa. Mahdollisista poikkeuksista sovitaan erikseen koko opettajakunnan toimesta,

- sisävälitunnilla toimin sovituissa tiloissa rauhallisesti ja käytössä olevia tavaroita tarkoituksenmukaisesti käyttäen,

- en käytä purukumia mihinkään tarkoitukseen (sama koskee oppitunteja).

 

5. Ruokailu

Noudatan hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan ruokailutilanteeseen antamia ohjeita.

Syön lautaseni tyhjäksi ja ainakin maistan kaikkia tarjolla olevia ruokia.

Opettelen käyttämään ruokailuvälineitä oikein, sormin en syö.

En vaihtele paikkaani kesken ruokailun.

Koulussa on torstaisin hiljainen ruokailu, jolloin hiljennyn ruokailutilanteessa täysin. Muina päivinä saan keskustella vierustoverini kanssa hiljaisella äänellä. Linjastolla toimin äänettömästi joka päivä.

Ruokailun jälkeen minulla on mahdollisuus ottaa yksi Xylitol -pastilli. Muita Xylitol -tuotteita en tarvitse koulupäivän aikana.

Ruokalavalvojat voivat ohjeistaa minua, jos meinaan esimerkiksi unohtaa puhdistaa lautaseni tai palauttaa ruokailuvälineeni väärään paikkaan.

Ruokalasta lähtiessäni kiitän ruoasta.

Minulla on lupa nauttia itse kouluun tuomani välipala klo 14-15.00 asti kestävinä koulupäivinä klo 13.15 päättyvän tunnin jälkeen. Koulun suosituksen mukaisesti tuon kouluun vain terveellisiä välipaloja.

 

6. Turvallisuus ja hyvinvointi

a)
Hyvä käytös

Kohtelen koulun aikuisia ja toisia oppilaita kunnioittavasti.

Puhun koulun aikuisille ja toisille oppilaille kohteliaasti ja toiset huomioon ottaen.

Edistän omalla toiminnallani työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä luokassa ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Huomioin toisten erilaisuutta myönteisesti ja kannustaen.

Saavun kouluun täsmällisesti ja lähden sisälle heti kellon soitua. Myöhästyessäni oppitunnilta olen velvollinen suorittamaan myöhästymiseni aikana tehdyt tehtävät koulupäivän jälkeen opettajan ohjeiden mukaisesti joko koulussa tai kotona.

Unohtuneet läksyt jään tekemään välittömästi saman koulupäivän jälkeen. Jos tämä ei ole kuljetuksen tai muun pätevän syyn vuoksi mahdollista, teen unohtuneet läksyt opettajan ohjeiden mukaisesti jollakin välitunnilla tai vapaahetkessä.


b) Mobiililaitteiden käyttö koulupäivän aikana

En kuvaa ketään millään laitteella koulupäivän aikana ellei tämä liity opetustilanteeseen.

En käytä häiritsevästi kännykkää tai muita laitteita koulupäivän aikana.

Säilytän kännykkää koulupäivän ajan repussa äänettömällä.

Sisävälitunnilla minulla on lupa käyttää kännykkää valvotussa tilassa sovittujen sääntöjen mukaisesti (muistan sovellusten ikärajat, enkä lataa uusia ohjelmia puhelimeeni). Sisävälitunti on ruokailun yhteydessä 5. ja 6. luokkalaisilla klo 11.15-11.30 ja 3. ja 4. luokkalaisilla klo 10.30-10.45.

Opettajan luvalla voin hyödyntää kännykkää oppimisessa.

Kirjaan aina töihini käyttämäni lähteet enkä kopioi toisten töitä luvatta.

Pyydän asianosaisilta henkilöiltä aina luvan ennen kuin julkaisen mitään internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Koulupäivän aikana saan käydä vain koulun ja opettajan määrittelemillä lapsille ja oppimistarkoituksiin soveltuvilla internetsivustoilla.

Havaitessani sopimatonta tietoverkon käyttöä, ilmoitan välittömästi koulun aikuiselle.

Rikkoessani näitä sääntöjä vastaan, minulle voidaan asettaa asiasta rangaistus ja perustellusta syystä mobiililaitteen käyttöni voidaan kieltää.

Huolehdin koulun atk-laitteita käyttäessäni niiden kunnosta sekä oikeaoppisesta käytöstä. Muistan kirjautua ulos koneelta sekä palauttaa sen asianmukaisesti takaisin lataukseen. Kun saan Sastamalana kaupungilta oman Chromebookin, sitoudun noudattamaan erillisessä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.


c) Koulun tiloista ja alueesta huolehtiminen

Jos huomaan koulun sisätiloissa, koulun alueella tai koulumatkalla turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, ilmoitan siitä viipymättä koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

Koululla on kameravalvonta. Tämän avulla voidaan tarkistaa, jos koulun piha-alueella tapahtuu jotakin sopimatonta.


d) Siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen

Omien tavaroideni lisäksi huolehdin myös koulun omaisuuden ja oppimateriaalien asianmukaisesta käytöstä.

En roskaa. Erityisesti huolehdin oman pulpettini, opiskelupaikkani ja naulakkotilani siisteydestä. Jos jätän jälkeeni sotkua tai roskia, siivoan jälkeni.

Jos tahallisesti hajotan tai sotken koulun omaisuutta, oppimateriaaleja tai kiinteitä kalusteita, olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon sekä osallistumaan pintojen tms. puhdistukseen.


e) Poissaolot

Huoltajani on velvollinen ilmoittamaan sairauspoissaolostani heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna luokanopettajalleni joko Wilman välityksellä, puhelimitse tai tekstiviestillä.

En tule kouluun sairaana, mutten jää kotiin turhaankaan. Muistan viettää aina yhden oireettoman päivän kotona. Mikäli kyseessä on normaali flunssa, voin saapua kouluun kuumeen laskettua ja muiden oireiden selkeästi helpottuessa.

Huoltajani on velvollinen hakemaan lomaa tilapäisen poissalooni (muu kuin sairauspoissaolo) takia Wilman hakemuksella. Maksimissaan kolmen päivän poissaolon voi myöntää luokanopettaja, pidemmissä poissaoloissa päätöksen tekee koulun johtaja.

Poissaoloni ajalta olen velvollinen hoitamaan minulle annetut tehtävät. Poissaoloni takia väliin jääneet testit ja kokeet suoritan kouluun palattuani. Varaudun tekemään kokeen heti ensimmäisenä koupäivänäni paluun jälkeen.

Koulullamme on käytössä yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli. Siihen voin tutustua Pedanetissä kohdassa Poissaolot. 


f) Kiusaaminen

En kiusaa ketään, oppilaita tai koulun henkilökuntaa. Jatkuva työrauhan rikkominen ja toisten häirintä oppitunneilla voidaan myös tulkita kiusaamiseksi.

Havaitessani kiusaamista kerron siitä viipymättä aikuiselle.

Koulussamme noudatetaan KiVa -koulu ohjeistusta ja toimintaperiaatteita. Esille tuleviin kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Koulussamme toimii KiVa -tiimi, johon kuuluvat koulunjohtaja Sanna Hinkkanen, KiVa -vastaava-opettaja Katja Kesti sekä tarpeen tullen luokanopettaja.

Kiusaamistapauksissa huoltajia tiedotetaan Wilman välityksellä.

Koulussamme on käytössä myös Verso-ohjelma. Vertaissovittelussa isommat, tehtävään koulutetut vertaissovittelijaoppilaat sovittelevat lasten kokoisia riitoja ja ristiriitatilanteita. Verso-osallistumisesta ei tiedoteta koteja, mutta pyrin aina itse kertomaan huoltajilleni koulupäivän aikana tapahtuneista asioista.


g) Tapaturmat

Jos minulle sattuu koulupäivän aikana tapaturma, ilmoitan siitä viipymättä koulun aikuiselle.

Otan vastaan tarjotun avun ja huolenpidon.

Koululla on tapaturmavakuutus Pohjolan kanssa. Koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista tehdään aina tapaturmailmoitus.

Koulu on myös velvollinen ilmoittamaan huoltajalleni koulupäivän aikana sattuneesta tapaturmasta.

Tapaturman sattuessa-ohjeet löytyvät Wilman tiedotteista.


h) Kielletyt ja häiritsevät esineet ja aineet

En tuo kouluun oppimistarkoituksiin nähden tarpeettomia esineitä (esim. karkkia, leluja, kaiuttimia, meikkejä ym.).

En tuo kouluun lain mukaan kiellettyjä ja/tai vaarallisia esineitä tai aineita (esim. tupakansytyttimiä, tupakkaa, sähkötupakkaa, tulitikkuja, päihteitä tai teräaseita).


7. Rangaistukset

Jos en noudata koulun järjestystä, käyttäydyn sopimattomasti tai olen tehtävissäni huolimaton, syyllistyn silloin rikkomukseen. Rikkomuksesta voi seurata puhuttelu, tunnilta poistaminen, kasvatuskeskustelu (enintään 2h), kirjallinen varoitus tai jälki-istunto (enintään 2h). Minut voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Luokissa käytökseeni puututaan etukäteen sovitulla tavalla, josta minua tiedotetaan lukuvuoden aluksi sekä muistutetaan tasaisin väliajoin. Luokassa voi olla käytössä esimerkiksi käytöksen liikennevalot, nimen laittaminen muistiin / viivan merkitseminen nimen perään tai erilaiset suulliset varoitustoimet.

Kotitehtävien laiminlyönneistä minut voidaan määrätä välitunniksi tai koulupäivän jälkeen suorittamaan tehtävät valvonnan alaisena. Aina viidennestä läksyunohduksesta seuraa luokittain omanlaisensa rangaistus. Muun muassa ikätaso huomioiden rangaistuksena voi toimia erimittaiset kasvatuskeskustelut. Luokanopettaja informoi sekä minua että huoltajaani luokan tavasta lukuvuoden aluksi.

Muistan, että opettajalla tai koulunjohtajalla on oikeus tarkastaa tavarani, hallinnassani olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin vaatteeni sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voisin vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja pyynnöstä huolimatta kieltäytyisin niitä luovuttamasta tai en luotettavasti osoita, ettei minulla ole hallussani niitä. Ko. aikuinen voi myös ottaa minulta pois häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. Koulupäivän jälkeen tavarat palautetaan joko minulle tai huoltajalleni.

Erityistä huomiota minun tulee kiinnittää kielenkäyttööni, sillä sopimaton kielenkäyttö: kirosanat, muut rumat sanat ja alapäätyyliset puheet, toisten haukkuminen tai arvostelu ja toista halventavat teot, eivät kuulu hyviin tapoihin. Kouluun sopimattomasta kielenkäytöstä ja toisia loukkaavista teoista minulle voidaan määrätä rangaistuksena kasvatuskeskustelu heti saman koulupäivän jälkeen tai huoltajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Asiasta tiedotetaan huoltajille Wilman välityksellä. Kiroilusta saan aina viiden minuutin rangaistuksen.

Koulumme opettajilla ja koulunjohtajalla on velvollisuus ilmoittaa heidän tietoonsa tulleista koulussa tai koulumatkalla tapahtuneista häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista niihin syyllistyneiden ja niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille.

Vapaa-ajalla tapahtuvien asioiden toivotaan selviävän kotien toimesta. Tarpeen tullen voi olla yhteydessä myös virkavaltaan. Jos vapaa-ajantapahtumat aiheuttavat pulmatilanteita tai kovasti puheita myös koulussa, voi koulun aikuinen auttaa niiden selvittämisessä. Tässäkin tapauksessa koteja informoidaan esiin tulleista asioista.

 
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä