Osaamisperusteinen kurssitarjonta

Osaamisperusteisuutta nyt myös Salon kansalaisopiston kurssitarjonnassa


Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos mahdollistaa elokuun 2021 alusta sen, että kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat halutessaan järjestää osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan viedä opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä.

Syyskauden tarjonnassa on kursseja, joiden sisältö noudattaa osaamisperusteisuutta. Osaamisperusteiset kurssit pitävät sisällään tarkat kurssisisältöjen ja toteutuksen kuvaukset, osallistujan uudenlaisen aktivointimahdollisuuden sekä osaamisen arvioinnin. Lisäksi tieto hyväksytystä suorituksesta tallennetaan opiskelijan suostumuksella opiston toimesta valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon.
Avainsanoina ovat siis vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Osaamisperusteisen kurssin tavoite voidaan kiteyttää kurssin sisältökuvauksessa seuraavasti:

  • Mitkä ovat kurssin osallistujalle määritellyt osaamistavoitteet
  • Mitä osallistujan on hallittava, jotta suoritus on hyväksytty
  • Kuinka osallistuja näyttää osaamisensa ja minkälaisella arviointitavalla saavutettu osaaminen voidaan todeta

Osaamisperusteisille kursseille voi kuka tahansa osallistua ilman edellä mainittua tavoitetta. Kurssin alussa selvitetään, ketkä osallistujat haluavat suorittaa kurssin niin, että osaaminen arvioidaan kurssin lopussa. Muille osallistujille kurssi tulee näyttäytymään samanlaisena kuin aiemmat kurssitkin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä