Opiskelija-info

Opiskelija-info

Kitaraa.jpg

Kansalaisopiston toiminta-alueena on Salon kaupunki. Toiminta perustuu lakiin Vapaasta sivistystyöstä ja kuvataidekoulun, käsityökoulun ja teatterikoulun osalta Taiteen perusopetuksesta säädettyyn lakiin. Maahanmuuttajakoulutukset perustuvat perusopetusasetukseen ja lakiin kotoutumisen edistämisestä.

Salon kansalaisopisto pidättää oikeuden muutoksiin. Painetussa oppaassa saattaa ilmetä virheitä, ajantasainen ja korjattu tieto löytyy aina opiston nettisivuilta osoitteesta www.salo.fi/kansalaisopisto.


OPISKELUOIKEUS

Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opisto on aikuisoppilaitos, mutta jotkut opinnot on suunnattu myös alle 15-vuotiaille. Osa kursseista on tarkoitettu vain ikääntyville, työttömille, maahanmuuttajille, lapsille tai jollekin muulle tietylle kohderyhmälle. Jos mietit, voitko osallistua, niin soita ja kysy asiaa toimistostamme.

 

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

Opiskelupaikka kurssille varataan ilmoittautumalla joko Internetin kautta tai puhelimitse. Ilmoittautuessasi sitoudut samalla maksamaan kurssimaksun. Kurssille voi osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että on ilmoittautunut ja saanut paikan.

Jokaiselle kurssille on määrätty ajankohta, josta lähtien sille voi ilmoittautua. Ilmoittautumisohjeet on tässä oppaassa annettu joko kurssitiedoissa tai yhdistetysti sen aiheotsikon alapuolella, johon kurssi kuuluu. 

Kurssitarjontamme on näkyvissä myös nettisivuillamme osoitteessa www.salo.fi/kansalaisopisto. Kurssille voi ilmoittautua netin kautta lukuun ottamatta yksilöopetuksia. Nettisivullamme on kurssin alapuolella valmiina Ilmoittaudu kurssille -linkki, jota klikkaamalla ponnahdat suoraan ilmoittautumisjärjestelmään kyseisen kurssin kohdalle. Kurssipaikkaa ei voi varata tulemalla toimistoon ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumista ei myöskään voi tehdä sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaviestillä.

Alle 18-vuotiaan ilmoittautuessa tarvitsemme aina huoltajan tiedot laskutusta varten. Jos laskun maksaa joku muu, kuin kurssilainen itse, on laskutustiedot mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Kursseille voi ilmoittautua myös annetun ilmoittautumisajan jälkeen joko Internetin kautta tai puhelimitse Salon toimistoon sen aukioloaikoina, puh. 02 778 4561 tai 02 778 4570. Internetin kautta ilmoittautuminen on nopeampaa kuin puhelimitse. Suosituimpien kurssien paikat täyttyvät hetkessä!

Jos kurssi on jo käynnistynyt, voit toimistosta tiedustella, onko siihen mahdollista päästä vielä mukaan. Jos ilmoittaudut avoimen yliopiston opintoihin, on sinun erikseen ilmoittauduttava myös avoimen yliopiston opiskelijaksi. Nämä ilmoittautumisohjeet löydät opiston nettisivuilta www.salo.fi/kansalaisopisto.

 

KURSSIIN TUTUSTUMINEN

Osassa kursseista viimeinen peruuttamishetki ajoittuu seuraavalle viikolle kurssin käynnistymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit maksutta käydä tutustumassa ensimmäiseen kurssitapaamiseen ja tehdä sen jälkeen päätöksen osallistumisesta.

Jos päätät tällaisen kurssin ensimmäisen tapaamisen jälkeen, että et jatka kurssilla, peru osallistumisesi mahdollisimman nopeasti alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tällöin ehdimme tarjota paikkaa varasijalla olevalle ennen seuraavaa tapaamiskertaa.

 

KURSSIPAIKAN PERUMINEN

Kurssin kohdalla on ilmoitettu viimeinen ajankohta, jolloin varatun paikan voi peruuttaa ilman laskua osallistumisesta. Varattua paikkaa ei tämän jälkeen enää voi peruuttaa, vaan kurssimaksu laskutetaan riippumatta siitä, osallistuuko ilmoittautuja kurssille vai ei. Voit peruuttaa kurssipaikkasi joko soittamalla opiston toimistoon puh. 02 778 4561 tai 02 778 4570 tai sähköpostilla osoitteeseen birgitta.jalonen@salo.fi. (Huom! ei tekstiviestillä) Peruutusta ei voi tehdä opettajalle!

Kurssimaksu laskutetaan aina, mikäli peruutusta ei ole ajoissa tehty edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Varattu, mutta käyttämättä jätetty kurssipaikka vie paikan varasijalle jääneeltä ilmoittautuneelta.

 

KURSSIMAKSUT JA LASKUTUS

Jokaisen kurssin kohdalla mainitaan sen kurssimaksu. Hinta määräytyy vapaa-ajan lautakunnan hyväksymän hinnaston mukaisesti kurssin tuntimäärästä ja toimistomaksusta. Kurssimaksuun vaikuttavat myös muut mahdolliset erityiset järjestelykulut. Kurssikuvauksessa ilmoitetaan erikseen mahdollisesta materiaalimaksusta.

Jos tulet keväällä mukaan syksyllä alkaneelle kurssille, hinta määräytyy kevään tuntimäärän ja toimistomaksun perusteella.

Kurssimaksut laskutetaan lukukauden aikana.

Alle 18-vuotiaan opiskelijan kurssimaksu laskutetaan aina huoltajalta.

Myös yritys tms. organisaatio voi maksaa opiskelijan kurssimaksun.

Jos haluat käyttää maksamiseen ePassia, kurssille voi ilmoittautua vain netti-ilmoittautumisen kautta. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta takaisin. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin, ellei kurssitiedoissa toisin mainita.

 

ALENNUKSET

Työttömät, eläkeläiset, maahanmuuttajat ja täysikäiset toisen asteen päätoimiset opiskelijat saavat perustoiminnan kurssimaksuista 30 prosentin alennuksen. Alennusta ei voida ottaa jälkikäteen huomioon, jos kurssimaksu on jo laskutettu. Jos kurssista ei saa alennusta, kerrotaan tämä erikseen kurssikuvauksen alussa.

Alennuksen piiriin kuuluvat saavat alennuksen seuraavasti:
 
- Työtön työnhakija (koodi 02, 03, 07 tai 08): Saadaksesi alennuksen, sinun tulee toimittaa TE-toimistosta saatava todistus työttömyydestä opiston toimistoon (Ylhäistentie 2, 24130 Salo) ennen kurssin toista kokoontumiskertaa. Lomakkeen voi myös tulostaa itse www.te-palvelut.fi sivulta. Kirjaudu sisään kohdasta OMA ASIOINTI ja tulosta todistus kohdasta TODISTUS TYÖNHAUN VOIMASSAOLOSTA. Lomakkeen voit lähettää toimistoomme myös sähköpostin liitteenä os. soile.verhola@salo.fi. Lomake on voimassa kuluvan lukukauden ajan. Todistusta ei voi toimittaa opettajalle. 

- Eläkeläinen: Saadaksesi alennuksen, valmistaudu tarvittaessa esittämään eläkeläiskortti. 

- Kotoutumisajalla oleva maahanmuuttaja (enintään 5 vuotta Suomeen saapumisesta): Saadaksesi alennuksen, täytä ilmoittautumislomake kurssin alkaessa. 

- Täysi-ikäinen toisen asteen päätoiminen opiskelija: Saadaksesi alennuksen, sinun tulee toimittaa kopio opiskelijakortista tai muu todistus opiskelusta opiston toimistoon ennen kurssin toista kokoontumiskertaa.

Alennukset kurssimaksuista ovat henkilökohtaisia. Jos laskun maksaja on yritys tai yhdistys, alennuksia ei myönnetä. Taiteen perusopetuksen osalta alennus koskee opetukseen osallistuvan alaikäisen huoltajaa, mikäli tämä on työttömänä, eläkkeellä, maahanmuuttaja tai toisen asteen päätoiminen opiskelija.

 

KURSSIN TAPAAMISKERRAN PERUUNTUMINEN

• Opettajan sairastuessa pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen oppaaseen merkityn viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

 

KURSSIN ALOITUSKOKO JA PERUUNTUMINEN

Kurssi käynnistyy, jos sille on määräaikaan mennessä ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Kurssin alkaminen tai peruuntuminen ratkaistaan viimeistään muutamaa päivää ennen alkamispäivää.

Kurssin aloituskoko on Salon keskusta-alueella pääsääntöisesti 8 osallistujaa. Keskustan ulkopuolella se on pääsääntöisesti 7. Liikuntakurssien, luentosarjojen ja avoimen yliopiston osalta aloitusryhmäkoko on tätä suurempi, ryhmäkoot näissä määritellään kurssikohtaisesti.

Opisto ilmoittaa kurssin peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos kurssi peruuntuu, niin siihen ei jälkikäteen pysty enää ilmoittautumaan.

KURSSIN TAPAAMISKERRAN PERUUNTUMINEN

Opettajan sairastuessa pyritään tapaamiskerralle järjestämään toinen opettaja. Jos tämä ei onnistu, järjestetään korvaava tapaaminen oppaaseen merkityn viimeisen tapaamiskerran jälkeen vastaavaan aikaan. Opisto ilmoittaa kurssitapaamisen peruuntumisesta tekstiviestillä siihen numeroon, jonka olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

TODISTUKSET

Opiskelija voi pyytää toimistosta todistuksen opiskelustaan. Opiskelutodistuksesta peritään 10 euron maksu.

 

OPINTONEUVONTA

• Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä oppiaineen vastuuhenkilöltä.

 

VAKUUTUSTURVA

• Kaikki opiskelijat on vakuutettu opistossa sattuvan tapaturman varalta.

 

HENKILÖREKISTERI JA TIETOSUOJA

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään tilastokeskusta varten.

Kansalaisopiston tietosuojaseloste löytyy opiston nettisivuilta osoitteesta www.salo.fi/kansalaisopisto